Om oss

Mestringstro gir økte prestasjoner

Vårt fokus er å skape verdi for kundene våre gjennom å øke mestringstroen hos deres medarbeidere. Forskning og erfaring viser at en persons mestringstro er mer utslagsgivende for personens prestasjoner enn den objektivt målbare evnen. Eller snudd rundt, hva er sjansene for å lykkes med en oppgave dersom du tror du ikke kan? I en kultur som fremmer mestringstro og -evne, øker resultater, arbeidsglede og motivasjon. Storyboard ønsker å bidra til å bygge en mestringskultur hos kundene våre gjennom teknologi, kursutvikling og rådgivning.

Våre medarbeidere er erfarne pedagoger, designere, teknikere, rådgivere og prosjektledere med bred og praktisk erfaring innen kompetanseutvikling og kommunikasjon.

Vi leverer

Referanser

Hva sier kundene våre?

Vi opplever Storyboard som en solid aktør, og vurderer kursproduksjonene deres til å være blant de aller beste blant læringstilbyderne på det norske markedet. Storyboard har stilt med kompetente mennesker i alle deler av prosjektet MENY Masters. Workshop-fasiliteringen har vært god, og de kreative løsningene har vært gjennomgående gode – tidvis geniale. Prosjektet har levert innen avtalefestede økonomiske rammer, selv om det har vært meget stramme tidsfrister med omfattende godkjenningsrutiner, teknisk så vel som innholdsmessig.

Line Beate Jebsen, HR Direktør MENY

Nyheter

Siste nyheter

Statens vegvesen velger Storyboard Learning Center
Statens vegvesen velger Storyboard Learning Center

Med ambisjon om at læring og kompetanseutvikling skal være en integrert del av arbeidshverdagen, valgte Statens vegvesen Storyboard Learning Center som sitt nye LMS. Mye av grunnen for valget var…

Storyboard søker – Leder for digital læring
Storyboard søker – Leder for digital læring

Brenner du for e-læring og for spillbasert læring som begeistrer? Ønsker du å bidra til at de ansatte hos noen av landets største selskaper får økt kompetanse og økt mestringsfølelse…

Learning Center nå med Power BI integration App
Learning Center nå med Power BI integration App

Nå kan våre kunder benytte Power BI for å få kursstatistikk på brukere, kursgjennomføringer, læringsplaner og geografiske områder. Statistikken presenteres visuelt med grafer og tabeller på dashbordet. Rapportene kan tilpasses…

Kontakt oss her

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Play