Om oss

Mestringstro gir økte prestasjoner

Vårt fokus er å skape verdi for kundene våre gjennom å øke mestringstroen hos deres medarbeidere. Forskning og erfaring viser at en persons mestringstro er mer utslagsgivende for personens prestasjoner enn den objektivt målbare evnen. Eller snudd rundt, hva er sjansene for å lykkes med en oppgave dersom du tror du ikke kan? I en kultur som fremmer mestringstro og -evne, øker resultater, arbeidsglede og motivasjon. Storyboard ønsker å bidra til å bygge en mestringskultur hos kundene våre gjennom teknologi, kursutvikling og rådgivning.

Våre medarbeidere er erfarne pedagoger, designere, teknikere, rådgivere og prosjektledere med bred og praktisk erfaring innen kompetanseutvikling og kommunikasjon.

Vi leverer

Referanser

Hva sier kundene våre?

Vi opplever Storyboard som en solid aktør, og vurderer kursproduksjonene deres til å være blant de aller beste blant læringstilbyderne på det norske markedet. Storyboard har stilt med kompetente mennesker i alle deler av prosjektet MENY Masters. Workshop-fasiliteringen har vært god, og de kreative løsningene har vært gjennomgående gode – tidvis geniale. Prosjektet har levert innen avtalefestede økonomiske rammer, selv om det har vært meget stramme tidsfrister med omfattende godkjenningsrutiner, teknisk så vel som innholdsmessig.

Line Beate Jebsen, HR Direktør MENY

Nyheter

Siste nyheter

Ny leder for digital opplæring hos Storyboard
Ny leder for digital opplæring hos Storyboard

Storyboard opplever stor etterspørsel etter digital opplæring. Vi styrker oss ved å ansette Ingrid Somdal-Åmodt Vinje som leder for vårt forretningsområde digital læring. Ingrid skal lede arbeidet med å skape…

Tolletaten velger Storyboard Learning Center
Tolletaten velger Storyboard Learning Center

Tolletaten sin virksomhetsstrategi har en ambisjon om innføring av ny teknologi, økende brukerorientering, kunnskapsbasert kontroll og behov for et kompetanseløft. Etaten står også overfor en større organisasjonsutvikling som vil påvirke…

Tips for gjennomføring av gode nettmøter
Tips for gjennomføring av gode nettmøter

Storyboard har blitt forhandler av Vyond, et verktøy som gjør det enkelt for alle å lage animasjoner. I tillegg til å lage egne animasjoner, finnes det også mange ferdige maler.…

Kontakt oss her

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Play