Gå til hovedinnhold

Syv fordeler med digital læring i onboarding  


En digital onboarding kan bidra til en god start på et nytt samarbeid!

Sekretaer.no

Publisert: October 10, 2023

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 

Det er alltid spennende med nyansatte i bedriften. Har du valgt riktig kandidat, en som passer godt inn med resten av teamet? Hvordan kan du gi vedkommende den beste starten i en ny jobb?  

For at den nyansatte skal tre inn i stillingen så sømløst som mulig, er det viktig med god onboarding. Digital læring i onboarding gjør prosessen så elegant og smertefri som mulig. 

Hva er digital onboarding? 

Onboarding kan på godt norsk kalles et introduksjonsprogram for nyansatte, men det er mye mer enn det. Det er en prosess som handler om å integrere den nyansatte helt og fullt i ny stilling, nytt arbeidsmiljø og nye oppgaver. Dette er noe som vil ta tid og krever en innsats fra både kolleger og ledere.

Digital onboarding innebærer bruk av digitale verktøy i denne prosessen, for å introdusere og lære opp nye medarbeidere. Dette kan for eksempel innebære kursmoduler for onboarding i bedriftens læringsportal (LMS)

For de nyansatte er det viktig å få en god start i jobben. God onboarding hjelper dem med å forstå omfanget av stillingen. De blir komfortable med teamet sitt, kjent med målene og ikke minst bedriftskulturen. 

Uten riktig onboarding kan nye medarbeidere slite med å finne rollen sin og miste engasjementet. Dette kan ha en negativ innvirkning på produktiviteten. Det kan til og med føre til at de på sikt velger å forlate bedriften. 

Vi har listet opp syv fordeler med digital onboarding. Kommer du på flere? 

Syv fordeler med digital onboarding 

1. Tidsbesparende og effektivt:  

Onboarding er en tidkrevende prosess, men digital onboarding automatiserer mange repeterende oppgaver og holder prosessen i gang uten forsinkelser.  Du kan for eksempel samle alt i en database eller en læringsportal som de nyansatte kan få tilgang til når som helst.  

Det at opplæringen forgår digitalt, gjør at flere kan få tilgang samtidig. Det har heller ingen betydning hvor de befinner seg geografisk. Læringsinnholdet kan med andre ord brukes på flere nyansatte på tvers av ulike avdelinger og kontorer.  

Det er også raskere og enklere å fylle ut og sende inn signerte dokumenter digitalt. Dette sikrer at personalavdelingen har all den informasjonen de trenger på ett sted.  

2. Tilpasset opplæring:  

Digital onboarding kan tilpasses individuelle behov og roller. De nye medarbeiderne kan få opplæring som er tilpasset stillingen, avdelingen og ansvarsområdet. Dette gjør at de kan komme raskt i gang med de oppgavene de skal utføre. 

Digitale verktøy er fleksible, og du kan ofte justere prosessen hvis behovene eller målene endres underveis. 

3. Læring i eget tempo:  

Noen er raske til å sette seg inn i nye ting, mens andre har behov for litt mer tid. Dette kan selvfølgelig også variere i forhold til hvilken stilling man har, og hvor mange oppgaver som skal utføres og læres.  

Med digitale onboarding kan de ansatte lære i eget tempo og repetere informasjon ved behov. Denne fleksibiliteten kan bidra til økt forståelse og engasjement. 

4. Kontinuerlig tilgjengelighet:  

Digitale læringsmoduler kan enkelt gjøres tilgjengelig på PC, nettbrett eller mobiltelefon. På denne måten kan de nyansatte lære og friske opp kunnskap der det passer dem, enten det er på vei til eller fra jobb, hjemme eller på kontoret. 

Flere av våre kunder har hatt stor suksess i å integrere læringsplattformen i bedriftens egen Teams-kanal, slik at de ansatte har alt tilgjengelig på ett sted. Dette kan være en super løsning for nyansatte, da det kan gjøre det enklere å spørre kollegaer om ting de lurer på underveis. 

5. Interaktivt og engasjerende:  

Digital onboarding kan være både interaktivt og engasjerende. Du kan bruke videoer, quiz, simulering, podkast, samlinger og andre interaktive elementer. Dette hjelper de nyansatte med å holde seg engasjert og motivert gjennom hele læringsløpet. 

6. Enkel evaluering:  

Digitale læringsplattformer gjør det enkelt å vurdere de nyansattes fremgang gjennom quizer, tester og oppgaver. Dette gir objektive data om hvor langt de er kommet i prosessen, hvor godt de forstår materialet, og på hvilke områder de eventuelt trenger mer hjelp og støtte. 

God evaluering hjelper deg også å se om dere lykkes med læringsstrategiene, eller om det er ting dere bør endre på.

7. Kontinuerlig læring:  

Digitale læringsportaler gjør det mulig å legge til oppfølgingsmoduler og læringsressurser etter at den primære prosessen er fullført. Dette gir de ansatte muligheten til å fortsette å lære og utvikle seg over tid, og støtter opp under livslang læring. Ifølge denne rapporten står det å forbedre læring og utviklingsmuligheter helt øverst på listen over tiltak for å beholde medarbeidere.

Helt til sist 

Som du ser, finnes det mange fordeler med digital onboarding. Vi har listet opp syv punkter, men vi kunne nevnt mange flere. 

Det er likevel et par ting som er greit å ta med i betraktning: 

  1. Ikke glem det mellommenneskelige 

Selv om det er fint å få informasjonen presentert digitalt, er det også viktig at nyansatte føler seg som en del av teamet. De færreste trives med å bare bli plantet foran en skjerm, så ta deg tid til å la nyansatte føle seg velkommen og inkludert.  

  1. Vi lærer mye av hverandre 

Det er derfor lurt å følge med på om den nyansatte får informasjonen godt nok med seg, eller om det kanskje er nødvendig med litt ekstra hjelp fra en kollega i tillegg. Kanskje en læringsbuddy eller mentor kan være løsningen? 

  1. Bruk tid på å sette sammen godt, relevant og engasjerende læringsinnhold 

Det hjelper lite med digital onboarding hvis innholdet er tørt og kjedelig, og presentasjonen er hastverkspreget. Onboarding er en investering for fremtiden, så ikke ta lett på dette. 

I Storyboard brenner vi for e-læring og engasjerende læringsopplevelser! La oss hjelpe deg med å få på plass god digital onboarding! 

Nøler du fortsatt med å sette opp et godt program for onboarding? Da anbefaler vi denne artikkelen: Hvorfor onboarding ikke får den oppmerksomheten den fortjener – våre beste unnskyldninger 

Tar du hensyn til universell utforming i digital læring? 

Hvorfor er universell utforming i digital læring så viktig? Hvordan tar Storyboard hensyn til dette, og hvordan kan det gagne deg og din bedrift?  

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–18 % nordmenn har en funksjonsnedsettelse. I 2022/23 fikk 12570 studenter utbetalt tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Top