Gå til hovedinnhold

LMS – et nyttig læringsverktøy?


Kanskje du har hørt at det er lurt å benytte LMS for opplæring og videreutvikling av ansatte. Hvorfor er det så mange som mener det? Og kan LMS være et nyttig læringsverktøy for virksomheten din?

Tre bokser med bokstavene LMS

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: January 5, 2022

LMS – hva er det egentlig? Hva brukes det til? Og kan LMS være et nyttig læringsverktøy for virksomheten din? Vi svarer på spørsmålene dine!

Hva er LMS?

LMS er en forkortelse for «Learning Management System». På norsk kaller vi ofte dette for en digital læringsplattform, en læringsportal eller et LMS-system.

Et LMS-system er en programvare som hjelper deg til å opprette og samle læringsinnhold på et sentralt sted og dele det med andre. Her kan også resultater og fremgang måles, spores, kommuniseres og rapporteres. Så dette er en digital læringsarena for alle i organisasjonen din.

Learning Center er en moderne, kraftig og fleksibel læringsportal som er utviklet av vår danske nabo og partner Cursum A/S. Denne læringsplattformen er sømløst integrert med Microsoft 365 og Teams.

LMS er allerede tatt i bruk i skolesystemer fra grunnskolen til universitetsnivå. Små og mellomstore bedrifter foretrekker ofte læringsportaler for onboarding av nyansatte og videreutvikling av kompetanse. Større bedrifter, franchiser og organisasjoner setter pris på hvordan LMS sikrer opplæring i samsvar med vedtatt læringspolicy og strategier. De aller fleste virksomheter kan dra nytte av LMS som verktøy for læring.

Både norske og internasjonale virksomheter benytter Learning Center som sin foretrukne læringsportal.

Hvorfor mange foretrekker LMS

Et LMS samler og systematiserer alle former for læringsaktiviteter som digitale kurs, samlinger og/eller webinarer. Man når frem til alle, og oppdateringer skjer raskere. Resultater av aktiviteter og gjennomføringer av kurs registreres i oversiktlige rapporter. Læringsaktivitetene kan utføres fra PC, mobil eller nettbrett, slik at de kan fullføres uavhengig av tid og sted. LMS kan også benyttes til å organisere og administrere klasseromsopplæring.

LMS kan legge til rette for flipped classrom og blended learning, hvor man benytter flere typer læringsaktiviteter. Ved bruk av digitale kurs, webinarer og klasseromskurs kombineres digital og fysisk opplæring. Dette reduserer både tid og kostnader. Når de ansatte er bedre forberedt før samling, læringsmateriellet er samlet på ett sted, og det er lagt til rette for repetisjon, økes læringsutbyttet.

Nyansatte kan få del i et systematisk onboardingsprogram. Da får de raskt innføring i virksomhetens verdier, kultur, organisering og systemer. På denne måten kommer de raskere i gang med arbeidsoppgavene sine. De forstår også bedre dynamikken og idéene som driver bedriften. Dette er viktig for å kunne oppnå en god mestringsfølelse fra dag én og for at de kan føle seg ivaretatt og lykkes i jobben.

Oppsummering av fordelene med LMS

… Og det finnes sikkert enda flere fordeler vi ikke kommer på i farten. Poenget er at det er mange fordeler du går glipp av hvis du ikke har en læringsportal for virksomheten din!

Hvordan kommer jeg i gang?

Første steg er design og oppsett. Storyboard tilbyr et spennende utvalg av design og oppsett som kan tilpasses virksomheten din. Vi kan hjelpe dere til å finne noe dere liker!

Så må læringsgrupper opprettes. Alle trenger ikke nødvendigvis den samme opplæringen. Du kan samle nyansatte i en egen onboarding-gruppe, salgsteamet i en egen selgergruppe, avdelingsledere i en egen ledergruppe … Du skjønner tegningen! Disse gruppene får tilgang til læringsportalen med læringsmoduler og læringsløp tilpasset behovene deres. Du kan også administrere læring på individuell basis.

Deretter opprettes læringsinnholdet og legges inn i læringsportalen. Enten du allerede har egne e-læringskurs og læringsplaner, eller du ønsker hjelp til å lage dette, står vi klare til å hjelpe deg. Med ferdige maler for utvikling av e-læringskurs og tester kan du spare tid og krefter.

Teamet vårt består av erfarne pedagoger, designere, teknikere, rådgivere og prosjektledere med gode ideer for hvordan læringsløpet kan gjøres spennende og engasjerende for alle!

Neste steg er å dele læringsinnholdet med brukerne. Alle kan enkelt få tilgang, enten de er på mobil, nettbrett eller PC. Læringen kan også gjennomføres på mobil via en app. Dermed kan brukerne få tilgang til opplæringen hvor som helst og når som helst. Det er enkelt å legge til eller oppdatere innhold, og det vises umiddelbart for alle parter!

Sist, men ikke minst kan du følge med på læringsløpet. Du vil få tilgang til et kontrollpanel for kursadministrasjon, kompetanseoversikt og oppfølging av brukere. Følg med på fremgangen til grupper og individer, skriv ut rapporter, oppdater læringsmateriell, send påminnelser og se hvordan det står til med kompetansebyggingen i virksomheten din. Tilpass hvem som har tilgang til hva i læringsportalen, slik at avdelingsledere og kursledere kan følge med på egne ansvarsgrupper.

Flere spørsmål vi ofte får

Hva koster LMS?

Det kommer helt an på hvilke behov organisasjonen din har. Siden LMS er en programvare som kan tilpasses ulike læringsløp, antall deltakere, ulike integreringer og oppsett, er det vanskelig å gi en generell pris. Det blir som å sammenligne epler med bananer. Ta heller kontakt med oss for et uforpliktende tilbud som er skreddersydd til dere!

Men vi er ikke så gode på det tekniske … kan vi få dette til?

Vi skjønner at det kan være skummelt å prøve noe nytt, men vi er her for å hjelpe dere hele veien! Det er enkelt å lage kursmoduler basert på malene vi allerede har opprettet. Vi kan også hjelpe dere å finne løsninger spesielt tilpasset organisasjonen deres. Du trenger verken å være en IT-ekspert, en designer, en pedagog eller en fremragende organisator – vi sitter inne med kompetansen og kan fylle inn der det trengs!

Jeg er fortsatt ikke overbevist om at LMS er et nyttig verktøy … hva gjør jeg?

Det er helt greit. Nye løsninger er ikke alltid så lette å svelge. Mange var skeptiske til bruken av oppvaskmaskin og gulvvarme i begynnelsen, men føler i dag at de ikke kan leve uten … Hvis du er nysgjerrig på produktet, men ikke helt sikker på om en læringsportal er noe for virksomheten din, kan du likevel ta kontakt med oss. Vi svarer på alle spørsmål du måtte ha!

Som nevnt tidligere har Learning Center sømløs integrering med Microsoft 365 og Teams. Så dere kan få direkte tilgang til alt innhold i læringsportalen i Teams! Med alt på ett sted blir det mye enklere å kommunisere, sette opp webinarer og fellesmøter, ha en læringspartner og følge med på egen og andres læringsløp. Vi har hatt stor suksess med dette så langt, og vil gjerne hjelpe dere i gang med dette!

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 

Nasjonal sikkerhetsmåned: Sosial manipulering

Ulike former for sosial manipulering kan være Phishing, Spearphishing, Vishing, Pretexting, Catfishing, lokking, Quid pro Quo, Waterholing, Tailgating …

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.
Top