Gå til hovedinnhold

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar


Tenker du på hvordan læringsinnholdet ditt oppleves av en med nedsatt funksjonsevne? Oppleves tjenesten din som inkluderende eller ekskluderende?

Ung kvinne med synshemning sitter på kontor med bok i fanget og PC foran seg. Blindestokken står ved siden av henne.

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: May 16, 2024

15–18 % nordmenn har en funksjonsnedsettelse. I 2022/23 fikk 12570 studenter utbetalt tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere disse, slik at de ikke faller utenfor i kompetansebyggingen?

Hva er funksjonsnedsettelse?

Ofte tenker mange sterkt redusert syn, hørsel eller bevegelighet når de hører begrepet funksjonsnedsettelse, men det omfatter mer enn det vi fysisk kan legge merke til hos andre. I Norge bruker vi ofte følgende definisjon:

«Nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse viser til tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Dette kan eksempelvis dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte- eller lungesykdommer.»

Dermed defineres også «usynlige vansker» som lære- og konsentrasjonsvansker og fargeblindhet som funksjonsnedsettelse. Universell utforming av læringsinnholdet tar også hensyn til dette.

Synstest for fargeblindhet

Hva er forskjellen på funksjonsnedsettelse og funksjonshemming?

Tidligere snakket vi om det å være funksjonshemmet nærmest som en egenskap – den funksjonshemmede personen. Å være funksjonshemmet ble betraktet som en konsekvens av sykdom, skade, lyte eller andre biologiske avvik.

I dag sier vi at en person er funksjonshemmet hvis han/hun «får sin praktiske livsførsel vesentlig begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom personens nedsatte funksjonsevne og miljøets/samfunnets krav».

Uloba forklarer på sine nettsider at funksjonshemming ikke handler om sykdom eller skade, men er et samfunnsskapt fenomen. En person blir funksjonshemmet når samfunnet ikke er utformet slik at hun eller han kan benytte seg av mulighetene det gir, på lik linje med andre.

Funksjonshemming er dermed samfunnsskapt og ikke en egenskap hos individet.

Dette er interessant, fordi det gir oss mulighet til i større grad å kontrollere funksjonshemming i samfunnet. Når vi utformer læringsinnholdet, kan vi være med på å øke eller redusere funksjonshemming for individer med nedsatt funksjonsevne.

Viser du for eksempel en video uten teksting, kan dette føre til en funksjonshemming for en som har redusert hørsel. Husk at det er samfunnsskapte hindre og ikke funksjonsnedsettelsen som skaper problemer for dem!

Forretningsmann står foran en stor mur som er satt opp midt i veien for å beskrive hvordan funksjonshemming oppstår

Hindringer i læringsmiljøet

Vi ønsker selvsagt ikke å legge hindringer i veien for de som har nedsatt funksjonsevne. Dette kan fort skje hvis vi ikke er klar over hvordan læringsinnholdet vårt kan oppfattes for ulike individer.

Når du utformer læringsinnholdet, spør deg selv om du tar hensyn til disse evnene:

Det er enklere å lage én løsning som alle kan bruke, i stedet for å legge til spesialtilpasninger underveis. Sannsynligheten er stor for at alle vil oppleve læringsinnholdet som enda bedre og enklere å forstå. For eksempel:

Det er godt å se at det blir stadig mer fokus på at digital læring bør gjøres tilgjengelig for alle.

Universell utforming av læringsinnhold og LMS

Vi ønsker et samfunn hvor alle kan delta. Det er flere grep du kan ta for å gjøre læringsinnholdet ditt tilgjengelig for alle. I de neste ukene vil vi snakke mer om dette, og dele noen praktiske råd vi har hatt nytte av.

16. mai 2024 markerer Global Accessibility Awareness Day for trettende året på rad. Vi føler dette er en fin anledning til å rette søkelyset mot et viktig tema. Vi har alle områder vi kan forbedre oss på, og vi trenger utvikling i rett retning.

Når vi tar hensyn til personer med funksjonsnedsettelse oppnår vi følgende:

Hos oss i Storyboard er ikke universell utforming av LMS og læringsløp en ettertanke. Det ligger som grunnlag for maler og arbeidsflyt, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre våre løsninger, slik at alle kan dra nytte av dem. Vi kan derfor tilby kurs som tilfredsstiller WCAG 2.1 på AA-nivå.

Hvis du vil vite mer om universell utforming av læringsinnhold, må du gjerne kontakte oss!

Kilder:

Tallene for studenter med funksjonsnedsettelse er hentet fra Lånekassen.

Du kan lese mer om nedsatt funksjonsevne på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Klikk på lenken for å lese mer om Uloba

Tar du hensyn til universell utforming i digital læring? 

Hvorfor er universell utforming i digital læring så viktig? Hvordan tar Storyboard hensyn til dette, og hvordan kan det gagne deg og din bedrift?  

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 
Top