Gå til hovedinnhold

70-20-10-modellen i digital læring!


Utforsk samspillet mellom 70-20-10-modellen og digital læring:
En helhetlig tilnærming til kompetanseutvikling. 

Sekretær.no

Publisert: November 20, 2023

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene i 70-20-10-modellen? 

70-20-10-modellen kort forklart 

Kort sagt beskriver 70-20-10-modellen de forskjellige måtene vi mennesker lærer på. Det vil si gjennom erfaringer, ved å samhandle med andre eller gjennom formell opplæring som kurs og annen undervisning.

Modellen er en pedagogisk tilnærming som tar sikte på å skape en balansert læringsopplevelse ved å kombinere ulike læringsmetoder.  

Prinsippene i 70-20-10-modellen hevder at: 

Er det kun innen formell læring at digital læring er aktuelt? Eller kan digital læring også inkludere samhandling og praktisk erfaring?

Denne artikkelen vil vise hvordan digital læring ikke bare støtter hele 70-20-10-modellen – den gjør det enda enklere å skape engasjerende læringsopplevelser! 

Fordeler med digital læring  

Digital læring eller e-læring innebærer bruk av digitale verktøy og plattformer. Det inkluderer nettkurs, webinarer, interaktive moduler, videoleksjoner og mer. 

Fordelene med digital læring er mange. Det gir muligheten til å lære når som helst og hvor som helst, og gir dermed en mer fleksibel tilnærming til læring. Det er dermed enklere å integrere læringen i arbeidsdagen, uten å forstyrre produktiviteten.  

Gjennom digital læring kan de ansatte ta større ansvar for egen læring. Dette er med på å oppmuntre til livslang læring og kompetanseutvikling. 

Digital læring støtter 70-20-10-modellen på flere måter 


Formell læring (10 %):  

Selv om formell læring kun utgjør ca. ti prosent av 70-20-10-modellen, er den likevel viktig. E-læring er en effektiv måte å levere strukturerte, engasjerende og målrettede læringsmoduler på.  

Digitale læringsmoduler gir de ansatte et kunnskaps- og ferdighetsgrunnlag som de kan bygge videre på gjennom erfaring og samhandling. 

Samhandling med andre (20 %): 

E-læringsplattformer gir muligheten til å opprette nettbaserte fellesskap, diskusjonsforum og nettverk. Her kan deltakerne samarbeide på prosjekter, stille spørsmål og dele erfaringer. Mange velger for eksempel i dag å integrere læringsportalen i bedriftens egen Teams-kanal.  

Dette støtter den mellommenneskelige delen av 70-20-10-modellen ved å oppmuntre til læring gjennom sosial interaksjon og refleksjon. 

Praktisk erfaring (70 %):  

Selv om mye av den praktiske læringen skjer på arbeidsplassen, kan digital læring også spille en stor rolle her.  
 
Digitale læringsprogrammer kan etterligne virkelige arbeidssituasjoner ved bruk av spillsimulering. Her kan man prøve ut ulike tilnærminger, lære av feil, forbedre ferdigheter og øve på virkelige utfordringer og situasjoner i et trygt, digitalt miljø, uten at eventuelle feil får alvorlige konsekvenser.  

Denne typen læring er spesielt verdifull for oppgaver som krever nøyaktighet og rask beslutningstaking. 

Slik kommer du i gang med å kombinere digital læring og
70-20-10-modellen:

Kartlegg hvilke kompetansebehov bedriften står ovenfor. Lag en liste, og ta tak i det viktigste først.  

Her er et eksempel på en digital læringsplan for temaet IT-sikkerhet og GDPR, basert på 70-20-10-modellen: 

Formell læring (10%) 

Nettkurs og webinarer: 

Uke 1-2: Deltakerne går gjennom læringsmoduler innen grunnleggende IT-sikkerhet som ligger på bedriftens digitale læringsportal. 

Uke 3: Webinar om GDPR, med fokus på de viktigste prinsippene, rettigheter og forpliktelsene til datakontrolleren/dataoperatøren. 

Digitale ressurser: 

Løpende: Tilgang til ferdiginnspilte webinarer, podkaster, artikler, og videoer i læringsportalen for selvstudium. 

Quizer og vurderinger: 

Uke 4: Gjennomfør en digital quiz for å vurdere forståelsen av de lærte konseptene. 

Samhandling (20%)

Diskusjonsforum: 

Løpende: Opprett et digitalt forum der deltakerne kan diskutere ideer, dele innsikt, og stille spørsmål. Her er for eksempel ulike Microsoft Teams-kanaler veldig nyttig. 

Gruppeprosjekter: 

Uke 5-6: Deltakerne blir delt inn i digitale grupper som skal kartlegge potensielle utfordringer bedriften kan møte innen IT-sikkerhet/GDPR, og diskutere hvordan de kan styrke bedriftens forsvarsverk. 

Mentoring: 

Løpende: Mentoring der deltakerne får en Learning Buddy eller en erfaren mentor de kan diskutere spesifikke spørsmål og utfordringer med. 

Praktisk erfaring (70%) 

Simuleringer: 

Uke 7-8: Deltakerne deltar i simuleringsspill der de må identifisere og reagere på sikkerhetstrusler i et kontrollert, virtuelt miljø. 

Oppgaver: 

Uke 9-10: Utfør praktiske oppgaver som simulerer reelle utfordringer, som å utarbeide en responsplan for en hypotetisk datalekkasje under GDPR-rammeverket. 

Refleksjon: 

Uke 11: Deltakerne skal reflektere over sin læring og erfaring, dele tilbakemeldinger, og identifisere områder for videre utvikling. 

Sertifiseringstest: 

Uke 12: Avsluttende test for å evaluere kompetansen og forberede deltakerne på eventuelle sertifiseringer innen IT-sikkerhet og GDPR. 

Det som er viktig er at oppgavene er relevante for organisasjonens mål og de ansattes behov. Ved å tilpasse oppgavene til bedriftens bransje, kultur og utfordringer, kan du sikre at læringen blir meningsfull og effektiv.  
 
Gjennom en kombinasjon av formell, sosial og erfaringsbasert læring kan organisasjonen bygge en helhetlig læringsopplevelse som støtter de ansattes vekst og utvikling. 

Balansert læring er effektiv læring 

70-20-10-modellen understreker hvor viktig det er med en balansert tilnærming til læring.  

Hvis den digitale læringen legges opp på riktig måte, vil den støtte denne modellen. Gjennom fleksibel tilgang, simulerte scenarioer, engasjerende innhold og kontinuerlig evaluering kan digital læring hjelpe bedrifter med å utvikle en dynamisk og kontinuerlig læringskultur.  

Ønsker du hjelp med å skape engasjerende læringsopplevelser? Ta kontakt med oss! 

Tar du hensyn til universell utforming i digital læring? 

Hvorfor er universell utforming i digital læring så viktig? Hvordan tar Storyboard hensyn til dette, og hvordan kan det gagne deg og din bedrift?  

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–18 % nordmenn har en funksjonsnedsettelse. I 2022/23 fikk 12570 studenter utbetalt tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 
Top