Gå til hovedinnhold

Tar du hensyn til universell utforming i digital læring? 


Universell utforming handler ikke bare om å følge lovgivning eller oppfylle standarder – det er et samfunnsansvar og samtidig en strategisk fordel for bedrifter som inkluderer det i deres digitale læringsressurser. 

kvinne med høreapparat

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: June 4, 2024

Hvorfor er universell utforming i digital læring så viktig? Hvordan tar Storyboard hensyn til dette, og hvordan kan det gagne deg og din bedrift?  

Hvorfor bør alle som jobber med digital læring, ta hensyn til universell utforming? 1. Universell utforming fører til et inkluderende samfunn 


 I Norge har ca. 15 % av befolkningen en funksjonsnedsettelse. Flere av disse er ressurssterke mennesker som ønsker å være i jobb, men de faller ofte utenom. Vi ønsker et samfunn hvor alle kan delta.  
 
Når vi tenker universell utforming bidrar vi til at flere kommer i jobb, de blir mer likestilte og kan bidra på lik linje med andre, og følelsen av egenverdi øker.

forretningsmann med blindestokk

2. Universell utforming oppfyller lover og standarder 


I Norge stilles det krav til universell utforming i digitale tjenester. Dette betyr etterlevelse av WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) standarder, som er anerkjent internasjonalt. (Mer informasjon om disse kravene kan finnes på Tilsynet for universell utforming av ikt.) 
 
Det er ulike krav til offentlig og privat sektor. For offentlig sektor er kravene strengere, og omfatter nå også intranett og interne læringsplattformer. 
 
Betyr det at bedrifter i privat sektor kan senke kravene når det gjelder læringsplattformer og interne, digitale kurs? Vi anbefaler ikke det. Husk at kravene bidrar til å gjøre digitalt læringsinnhold mer tilgjengelig og bedre for alle brukere. Hva mener vi med det?

 

3. Universell utforming gir bedre brukeropplevelse for alle 


Prinsippene for universell utforming bidrar til å skape mer intuitive og brukervennlige læringsløsninger for alle, ikke bare for de med funksjonsnedsettelse. Her er noen eksempler:
 

 
Universell utforming forbedrer derfor læringsopplevelsen for alle brukere og fører til bedre måloppnåelse.

 
Hvordan tar Storyboard hensyn til universell utforming i digital læring? 

Jørgen Follestad er utvikler hos Storyboard
Jørgen Follestad - utvikler hos Storyboard

 
 

Jørgen Follestad er utvikler hos Storyboard og jobber med produksjon av skreddersydde kurs innen ulike fagområder. Han er også teknisk ekspert på læringsportalen, Learning Center. 


Hvilken utvikling har du sett opp gjennom årene i forbindelse med universell utforming av digitale tjenester? 

Jeg tok bachelor i digital media i 2000, og på det tidspunktet var det ikke mye snakk om universell utforming. Opp gjennom årene har jeg jobbet mye med webdesign, motion design og koding. 
De senere årene har det blitt en del av min jobb i Storyboard å sørge for at WCAG-standardene tas hensyn til innen webutvikling.  
 
I dag er universell utforming ikke bare et ønske, men også et krav fra flere av våre kunder.  
 


Føler du at WCAG-standardene begrenser din designfrihet? 

Jeg synes ikke det er noe problem. Når man jobber med design, har man alltid rammer man må forholde seg til. Jeg synes det er positivt med strenge krav til semantikkstruktur. Hvis man er innstilt på å følge Best Practice innen webutvikling fra starten av, har man retningslinjer å forholde seg til og kan bevege seg forholdsvis fritt innenfor disse. 
 
WCAG sier hva du skal oppnå, og Best Practice-regler sier hvordan du skal oppnå de kravene i henhold til bransjespesifikke standarder. 
Når utviklere følger Best Practice i utforming av digitale ressurser, er det mange ting som blir enklere. Det sørger for en mer universell måte å jobbe på, hvor terminologi og funksjon er bestemt. Det er viktig at webutviklere vet forskjellen på enkle elementer som en knapp og en link, da det er enkelt å velge riktig element fra start, men å endre i etterkant kan være vanskelig og tidkrevende. Korrekt semantikk er essensielt for at tilgjengelighetsverktøyene skal fungere, samtidig som det gjør strukturen enklere å forstå for dem som er involvert i det tekniske.  
 

Hvordan jobber du med universell utforming hos Storyboard? 

Jeg jobber innen digital læring hvor vi produserer kurs fra bunn. Jeg koder kursmalen, er med på å legge opp arbeidsflyten og følger opp det tekniske underveis i kursproduksjonen.  
 
I kursproduksjon tenker vi universell utforming helt fra start. Alle kursene våre er bygget opp på en mal og arbeidsflyt som tar hensyn til dette. Valg av farger, kontraster og ikoner er selvfølgelig en del av jobben. 

Malen er enkel og basert på integrert synstolking. Lydmanus/voiceover skrives tidlig i prosessen med all informasjon som skal formidles til sluttbruker. Det er viktig at alle elementer skal både kunne høres og leses, slik at både synshemmede og hørselshemmede er ivaretatt. Kurset bygges deretter opp basert på manuset.

Vi lager derfor ikke kurset først og tilpasser det etterpå til brukere med funksjonsnedsettelser, men kurset er laget fra start slik at det ivaretar universell utforming. 

Kurset vil videre utarbeides i henhold til de gjeldende krav kunden har til WCAG. Vi følger også med på hvordan vi kan ivareta universell utforming i nye interaktive oppgaver. 


Pappesker foran sikringsskap
Hvis vi for eksempel viser et bilde i et kurs av pappesker foran et sikringsskap, vil ikke voiceover si «Dette er ikke så lurt», men «Pappesker foran sikringsskapet er ikke så lurt». Med integrert synstolkning vil du altså kunne lukke øynene og likevel få med deg læringsinnholdet gjennom det som blir sagt.


Hva med læringsportalen deres?

Mange av de samme prinsippene gjelder her. Vi har jobbet med at læringsportalen vår, Learning Center, skal oppfylle kravene i WCAG 2.1 AA.  

For eksempel skal brukerroller i Learning Center kunne bruke tre forskjellige skjermlesere: NVDA, JAWS og VoiceOver. Disse skjermleserne tolker API-et til nettleseren på ulike måter, så det er viktig at Learning Center fungerer på alle disse. 
 
Jeg synes det er spennende å jobbe med å tilrettelegge innholdet for de med funksjonsnedsettelser. Det er overraskende gøy å takle utfordringer og finne løsninger slik at digital læring blir tilgjengelig for alle!

Flere tiltak for å nå ut til alle 

I enkelte tilfeller henter Storyboard inn hjelp fra Uloba for testing av hvordan læringsløp oppleves av virkelige personer med funksjonsnedsettelser. Dette har vist seg å være svært nyttig og lærerikt. 
 
I tillegg til de tekniske aspektene ved universell utforming, er læringsdesignerne i Storyboard også opptatt av å skape godt pedagogisk innhold med klart språk og logisk oppbygging. Derfor er det slett ikke så dumt å få dem med på laget når du skal utvikle nye kurs.

Universell utforming i digital læring er ikke bare et juridisk krav. Det er en etisk forpliktelse og et samfunnsansvar. Ved å tenke universell utforming også i læringsdesign, kan bedrifter forbedre brukeropplevelsen for alle og samtidig bidra til å skape et mer inkluderende og rettferdig samfunn! 

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–18 % nordmenn har en funksjonsnedsettelse. I 2022/23 fikk 12570 studenter utbetalt tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 
Top