Gå til hovedinnhold

WCAG – gjelder det meg?


Du har kanskje hørt om WCAG 2.0, en internasjonal standard for universell utforming av nettsider. Nå er WCAG 2.1-standarden rett rundt hjørnet med strengere krav til universell utforming, og mange er fortsatt usikre på hvilke konsekvenser det vil ha for virksomhetene.  

WCAG Web Content Accessibility Guidelines skrevet på en grønn knapp på et PC-tastatur med en finger som trykker på den

Ingvild Stander & Anja Elise Vålbekk

Publisert: May 31, 2022

I denne artikkelen tar vi opp WCAG, hva det er og hvem det gjelder, samt hvorfor universell utforming er nyttig for oss alle. 

Universell utforming – hva er det? 

Universell utforming handler om at alle skal ha lik tilgang til tjenester ute i private og offentlige rom uansett funksjonsnivå. Det samme gjelder for digitale tjenester. Alle skal ifølge loven ha mulighet til å bruke digitale tjenester. Formålet er at en tjeneste skal kunne brukes av flest mulig, med minst mulig behov for spesialverktøy for de som har utfordringer innen bevegelighet, syn, hørsel eller kognitiv funksjon. 

Universell utforming handler om å lage en løsning som fungerer for flest mulig. Det krever en del å bli god på universell utforming, og dette er noe vi hele tiden må jobbe med. Vi snakker av erfaring … 

En forvirret ung mann har glemt noe og prøver å konsentrere seg

Hva er WCAG? 

Retningslinjene for universell utforming begynte med at Centre for Excellence in Universal Design i 1997 utga syv prinsipper for universell utforming. De syv retningslinjene ble opprinnelig utformet for bygninger og uteområder. The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) tolket disse syv prinsippene og la dem til grunn da de utviklet sine prinsipper for UU og digitale tjenester.  

WCAG står for The Web Content Accessibility Guidelines, og denne gruppen tolker prinsippene for universell utforming. 

En person hjelper en annen person oppover mens de balanserer på bevegende tannhjul som symboliserer fremgang innen universell utforming

Hvem må følge WCAG? 

I Norge er det lovpålagt å følge forskrift om universell utforming av ikt-løsninger. Foreløpig har vi litt ulike krav for privat og offentlig sektor. Nettløsninger i privat sektor skal utformes i samsvar med minst 35 suksesskriterium i WCAG 2.0, eller tilsvarende.  

Offentlig sektor skal følge WCAG 2.1. Det kommer dermed 12 nye krav som skal følges fra 1. februar 2023. Tidligere krav fra WCAG 2.0 er videreført i WCAG 2.1. 

Universell utforming og standardene fra WCAG er aktuelt for deg som leverer nettsider, apper eller andre digitale løsninger.  

Mange som forholder seg til universell utforming, føler at deres mulighetsrom for rik interaksjon og design blir innskrenket. Det stemmer nok til en viss grad, men det er fortsatt rom for å utvikle god design innenfor rammene fra WCAG.  

Oppbygging av WCAG 2.0 

WCAG 2.0 er bygd opp av fire overordnede prinsipper: 

1. Mulig å oppfatte – Enten brukeren navigerer med syn, lyd eller berøring, skal innholdet kunne oppfattes. 

2.  Mulig å betjene – Brukeren skal kunne navigere uten datamus, med skjermforstørrer eller med stemmekommando. 

3.  Forståelig – Det må være mulig for brukeren å forstå informasjonen og hvordan brukeroppgaver kan løses 

4. Robust – Innholdet bør fungere med ulike nettlesere og den hjelpemiddelteknologi vi har i dag, og være forberedt på endringer i fremtiden 

Prinsippene understøttes av 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterier. 

UUtilsynet.no har en flott oversikt over WCAG sortert etter prinsipp her. 

To webdesignere samarbeider om et prosjekt i henhold til WCAG

Hva med WCAG 2.1? 

Offentlig sektor er lovpålagt å følge 12 nye krav fra 1. februar 2023. De tidligere kravene fra WCAG 2.0 er videreført i WCAG 2.1. 

De nye kravene i WCAG 2.1 beskrives nærmere på denne nettsiden til uutilsynet.no. 

Noen eksempler på retningslinjer i WCAG 

Universell utforming av innhold på PC, nettbrett og mobiltelefon med mann i rullestol i

Nettsiden 

Bilder 

Videoer 

Tekst 

Hvorfor universell utforming er nyttig for alle: 

Så … hvordan kan vi hjelpe deg?  

Med gode verktøy er det enklere å lage digital læringsom følger WCAG-standarden. Vi bruker for eksempel Adobe Captivate sin plugin i vår læringsportal, og har brukt hundrevis av timer på å utarbeide maler slik at vi kan lage kurs som tilfredstiller WCAG 2.1 på AA-nivå. Vi har allerede hjulpet flere av våre kunder med dette.  

Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan se på hvilke behov din virksomhet har! Husk at regelverket gir fordeler for ALLE! 

Forretningsmann med rakett og hopper over andre forretningsmenn for å illustrere hvordan universell utforming gir fordeler i forretningslivet

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.

Fordelene med å integrere LMS med Microsoft Teams 

Visste du at du kan integrere LMS-et Learning center i Microsoft Teams? Hvorfor kan det være lurt å vurdere det? Følg med, så gir vi deg svaret!

Slik motiverer du ansatte til faglig utvikling med e-læringskurs

E-læring vs. tradisjonell læring: Hva er forskjellene? 

Kan den ene formen erstatte den andre? Vi tar en titt på forskjellene mellom e-læring og tradisjonell læring, og det kan hende at du blir overrasket over resultatet. 

Mowi Wins Fife Business Award for Their Innovative Learning Platform

Lykkes du med læringsstrategiene dine? – Slik måler du avkastning på læring!  

Styrk læringsprosessen med gode spørsmål!

Å lære er en kontinuerlig prosess som aldri stopper opp. En effektiv læringsprosess krever imidlertid mer enn bare formidling, det krever gode spørsmål. 

Øk læringseffekten: Varier læringsstiler i læringsløpet!

Se for deg at du sitter på et kurs, men sliter med å forstå informasjonen som kommer frem. Du konkluderer kanskje med at det enten er noe i veien med deg selv, eller med kursholder. Men dette er...

ChatGPT og digital læring … Hva kan vi forvente?

«ChatGPT har allerede vist seg å være en svært verdifull ressurs for digital læring. Med sin avanserte AI-teknologi og evne til å forstå naturlig språk, kan ChatGPT gi brukerne nøyaktige og...

Har du 3D-simuleringer i læringsmiksen din?

Spillbasert læring kan være en effektiv måte å lære på. Hvordan kan noen biter med 3D-simuleringer gjøre læringsmiksen din enda mer fristende? 
Top