Gå til hovedinnhold

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar


Tenker du på hvordan læringsinnholdet ditt oppleves av en med nedsatt funksjonsevne? Oppleves tjenesten din som inkluderende eller ekskluderende?

Mann med nedsatt hørselsevne prøver å høre hva som blir sagt

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: May 10, 2022

15–20 % av den norske befolkningen oppgir at de har en funksjonsnedsettelse. I 2018 oppgav hver fjerde norske student det samme. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere disse, slik at de ikke faller utenfor i kompetansebyggingen?

Hva er funksjonsnedsettelse?

Ofte tenker mange sterkt redusert syn, hørsel eller bevegelighet når de hører begrepet funksjonsnedsettelse, men det omfatter mer enn det vi fysisk kan legge merke til hos andre. I Norge bruker vi ofte følgende definisjon:

«Nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse viser til tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Dette kan eksempelvis dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte- eller lungesykdommer.»

Dermed defineres også «usynlige vansker» som lære- og konsentrasjonsvansker og fargeblindhet som funksjonsnedsettelse. Universell utforming av læringsinnholdet tar også hensyn til dette.

Synstest for fargeblindhet

Hva er forskjellen på funksjonsnedsettelse og funksjonshemming?

Tidligere snakket vi om det å være funksjonshemmet nærmest som en egenskap – den funksjonshemmede personen. Å være funksjonshemmet ble betraktet som en konsekvens av sykdom, skade, lyte eller andre biologiske avvik.

I dag sier vi at en person er funksjonshemmet hvis han/hun «får sin praktiske livsførsel vesentlig begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom personens nedsatte funksjonsevne og miljøets/samfunnets krav».

Vår kunde, Uloba, forklarer på sine nettsider at funksjonshemming ikke handler om sykdom eller skade, men er et samfunnsskapt fenomen. En person blir funksjonshemmet når samfunnet ikke er utformet slik at hun eller han kan benytte seg av mulighetene det gir, på lik linje med andre.

Funksjonshemming er dermed samfunnsskapt og ikke en egenskap hos individet.

Dette er interessant, fordi det gir oss mulighet til i større grad å kontrollere funksjonshemming i samfunnet. Når vi utformer læringsinnholdet, kan vi være med på å øke eller redusere funksjonshemming for individer med nedsatt funksjonsevne.

Viser du for eksempel en video uten teksting, kan dette føre til en funksjonshemming for en som har redusert hørsel. Husk at det er samfunnsskapte hindre og ikke funksjonsnedsettelsen som skaper problemer for dem!

Forretningsmann står foran en stor mur som er satt opp midt i veien for å beskrive hvordan funksjonshemming oppstår

Hindringer i læringsmiljøet

Vi ønsker selvsagt ikke å legge hindringer i veien for de som har nedsatt funksjonsevne. Dette kan fort skje hvis vi ikke er klar over hvordan læringsinnholdet vårt kan oppfattes for ulike individer.

Når du utformer læringsinnholdet, spør deg selv om du tar hensyn til disse evnene:

Det er enklere å lage én løsning som alle kan bruke, i stedet for å legge til spesialtilpasninger underveis. Sannsynligheten er stor for at alle vil oppleve læringsinnholdet som enda bedre og enklere å forstå. For eksempel:

Det er godt å se at det blir stadig mer fokus på at digital læring bør gjøres tilgjengelig for alle.

Inkluderende samfunn satt sammen av mange individer med funksjonsnedsettelser, ulik etnisitet, kjønn, religion eller alder.

Universell utforming av læringsinnhold og LMS

Vi ønsker et samfunn hvor alle kan delta. Det er flere grep du kan ta for å gjøre læringsinnholdet ditt tilgjengelig for alle. I de neste ukene vil vi snakke mer om dette, og dele noen praktiske råd vi har hatt nytte av.

19. mai i år markerer Global Accessibility Awareness Day for ellevte året på rad. Vi føler dette er en fin anledning til å rette søkelyset mot et viktig tema. Vi har alle områder vi kan forbedre oss på, og vi trenger utvikling i rett retning.

Når vi tar hensyn til personer med funksjonsnedsettelse oppnår vi følgende:

Hvis du vil vite mer om universell utforming av læringsinnhold, må du gjerne kontakte oss!

Kilder:

Se lenke til artikkelen om studenter med funksjonsnedsettelse på Statistisk sentralbyrå

Du kan lese mer om nedsatt funksjonsevne på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Klikk på lenken for å lese mer om Uloba

Derfor bør du vurdere podkast i læring!

I en digital tidsalder har måten vi utvikler kompetanse på, endret seg. Engasjementet for e-læring har økt, bedrifter tester ut nye læringsteknikker, og flere og flere lærer ved hjelp av...

Gode grunner til å starte opp en podkast

Vurderer du å starte opp en podkast på vegne av din bedrift eller...

DEL 2: TOLV FORMER FOR CYBERANGREP – SLIK BESKYTTER DU DEG!

Hva gjør du hvis du får en helt ny minnepinne fra Microsoft Office i posten? Er det trygt, eller er det en form for cyberangrep? 

Webinar: Podkast i læring – slik gjør vi det!

Har du vurdert bruk av podkast i læring? Kan podkast bidra til å formidle læringsinnhold på en effektiv måte?

DEL 1: TOLV FORMER FOR CYBERANGREP – SLIK BESKYTTER DU DEG!

I dag finnes det mange forskjellige former for cyberangrep. Hva er egentlig forskjellen på skadevare og virus? Er pishing en harmløs aktivitet? Og hvem er egentlig mannen i midten?

Tre måter å lage læringsinnhold på!

Det er flere veier du kan gå for å lage læringsinnhold til læringsportalen din. Det er dessverre ikke det samme hva du velger. Du må finne den metoden som passer best for deg og bedriften din....

Hva lærte vi fra spørreundersøkelsen om e-læring i 2022?

eLearning Industry har nylig gjennomført en undersøkelse om e-læring i 2022. Denne undersøkelsen tok opp hvilke utfordringer vi sliter med, forholdet vårt til LMS, hvordan vi vet om vi...

Velkommen til en moderne arbeidsplass!

En moderne arbeidsplass tar hensyn til utviklingen i samfunnet. Dette kan innebære introdusering av digitale løsninger som reduserer enkelte manuelle oppgaver.  

Top