Gå til hovedinnhold

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar


Tenker du på hvordan læringsinnholdet ditt oppleves av en med nedsatt funksjonsevne? Oppleves tjenesten din som inkluderende eller ekskluderende?

Mann med nedsatt hørselsevne prøver å høre hva som blir sagt

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: May 10, 2022

15–20 % av den norske befolkningen oppgir at de har en funksjonsnedsettelse. I 2018 oppgav hver fjerde norske student det samme. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere disse, slik at de ikke faller utenfor i kompetansebyggingen?

Hva er funksjonsnedsettelse?

Ofte tenker mange sterkt redusert syn, hørsel eller bevegelighet når de hører begrepet funksjonsnedsettelse, men det omfatter mer enn det vi fysisk kan legge merke til hos andre. I Norge bruker vi ofte følgende definisjon:

«Nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse viser til tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Dette kan eksempelvis dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte- eller lungesykdommer.»

Dermed defineres også «usynlige vansker» som lære- og konsentrasjonsvansker og fargeblindhet som funksjonsnedsettelse. Universell utforming av læringsinnholdet tar også hensyn til dette.

Synstest for fargeblindhet

Hva er forskjellen på funksjonsnedsettelse og funksjonshemming?

Tidligere snakket vi om det å være funksjonshemmet nærmest som en egenskap – den funksjonshemmede personen. Å være funksjonshemmet ble betraktet som en konsekvens av sykdom, skade, lyte eller andre biologiske avvik.

I dag sier vi at en person er funksjonshemmet hvis han/hun «får sin praktiske livsførsel vesentlig begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom personens nedsatte funksjonsevne og miljøets/samfunnets krav».

Vår kunde, Uloba, forklarer på sine nettsider at funksjonshemming ikke handler om sykdom eller skade, men er et samfunnsskapt fenomen. En person blir funksjonshemmet når samfunnet ikke er utformet slik at hun eller han kan benytte seg av mulighetene det gir, på lik linje med andre.

Funksjonshemming er dermed samfunnsskapt og ikke en egenskap hos individet.

Dette er interessant, fordi det gir oss mulighet til i større grad å kontrollere funksjonshemming i samfunnet. Når vi utformer læringsinnholdet, kan vi være med på å øke eller redusere funksjonshemming for individer med nedsatt funksjonsevne.

Viser du for eksempel en video uten teksting, kan dette føre til en funksjonshemming for en som har redusert hørsel. Husk at det er samfunnsskapte hindre og ikke funksjonsnedsettelsen som skaper problemer for dem!

Forretningsmann står foran en stor mur som er satt opp midt i veien for å beskrive hvordan funksjonshemming oppstår

Hindringer i læringsmiljøet

Vi ønsker selvsagt ikke å legge hindringer i veien for de som har nedsatt funksjonsevne. Dette kan fort skje hvis vi ikke er klar over hvordan læringsinnholdet vårt kan oppfattes for ulike individer.

Når du utformer læringsinnholdet, spør deg selv om du tar hensyn til disse evnene:

Det er enklere å lage én løsning som alle kan bruke, i stedet for å legge til spesialtilpasninger underveis. Sannsynligheten er stor for at alle vil oppleve læringsinnholdet som enda bedre og enklere å forstå. For eksempel:

Det er godt å se at det blir stadig mer fokus på at digital læring bør gjøres tilgjengelig for alle.

Inkluderende samfunn satt sammen av mange individer med funksjonsnedsettelser, ulik etnisitet, kjønn, religion eller alder.

Universell utforming av læringsinnhold og LMS

Vi ønsker et samfunn hvor alle kan delta. Det er flere grep du kan ta for å gjøre læringsinnholdet ditt tilgjengelig for alle. I de neste ukene vil vi snakke mer om dette, og dele noen praktiske råd vi har hatt nytte av.

19. mai i år markerer Global Accessibility Awareness Day for ellevte året på rad. Vi føler dette er en fin anledning til å rette søkelyset mot et viktig tema. Vi har alle områder vi kan forbedre oss på, og vi trenger utvikling i rett retning.

Når vi tar hensyn til personer med funksjonsnedsettelse oppnår vi følgende:

Hvis du vil vite mer om universell utforming av læringsinnhold, må du gjerne kontakte oss!

Kilder:

Se lenke til artikkelen om studenter med funksjonsnedsettelse på Statistisk sentralbyrå

Du kan lese mer om nedsatt funksjonsevne på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Klikk på lenken for å lese mer om Uloba

Du har vel integrert LMS i Microsoft Teams?

Hvis arbeidsplassen din benytter Microsoft Teams, har du sannsynligvis oppdaget mange måter å bruke appen på. Men har du vurdert å bruke Microsoft Teams som en digital læringsplattform for...

Trender for digital læring for hybridkontoret i 2022

Compliance – 5 tips for det digitale læringsløpet!

For å være «compliant med compliance» er det mange som har lent seg på e-læring og digitale læringsløp. Hva om det ikke gikk så greit som forventet? Vi har forberedt noen gode tips i å...

Kompetansebygging ved hjelp av 70-20-10

Bruk av 70-20-10-modellen krever mer enn bare å vise de ansatte hvordan de skal utføre en oppgave. For å bygge kompetanse må vi skape et helhetlig læringsmiljø for dem hvor de kan lære...

Webinar: How to digitalize learning in a production environment whilst maintaining compliance standards

These questions were the basis for a free webinar on how to digitalize learning in a production environment held on Thursday 10th March 2022.

LMS – et nyttig læringsverktøy?

LMS – hva er det egentlig? Hva brukes det til? Og kan LMS være et nyttig læringsverktøy for virksomheten din? Vi svarer på spørsmålene dine!

70-20-10-modellen – Prinsipper, fallgruver og løsninger

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan prinsippene i 70-20-10-modellen kan være nyttige for opplæring og kompetanseutvikling.

Digital transformasjon: Hvorfor noen lykkes og andre ikke

Vi vil fortelle deg hvorfor et betydelig antall digitale transformasjonsprosjekter mislykkes, og bare noen få av dem faktisk lykkes. La oss gi deg et hint: Det har noe å gjøre med hvordan...

Cybersikkerhet – Steng dørene

Hvilke tiltak har vi tatt i bruk for å beskytte oss selv og virksomheten vår mot cyberkriminalitet? Spill deg til økt cybersikkerhet!

Top