Gå til hovedinnhold

Trender for digital læring for hybridkontoret i 2022


Mange ting tyder på at hybridkontoret er kommet for å bli. Stadig flere ønsker en kombinasjon av å jobbe hjemmefra og på kontor, men behovet for kompetanseutvikling er fortsatt like aktuelt. Så hvordan tilpasser vi digital læring for hybridkontoret? Hvilke trender ser vi utvikler seg i 2022?  

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: March 29, 2022

I løpet av de siste to årene har læringseksperter sett en utvikling hvor opplæring innen spesifikke kvalifikasjoner og ferdigheter må gi større plass for utvikling av inkluderende, dynamiske arbeidsteam. Hybridkontoret krever i større grad strategier for inkludering og engasjement. Innen digital læring er det blitt viktig å levere bedre ansattopplevelser. Dette har ført til et økt fokus på hvilke læringsmetoder de ansatte foretrekker, og også hvilken opplevelse de sitter igjen med etter gjennomført læringsløp. 

Så hvordan kan vi møte disse endringene og tilpasse digital læring for hybridkontoret? 

Digital læring må være tilgjengelig for alle på hybridkontoret

For at læringsstrategier skal tilpasses hybridkontoret er mobil læring et absolutt «must» i dag. Det å ha læringsinnholdet tilgjengelig på mobile enheter gjør læringen mer attraktivt og overkommelig enn tidligere. Er læringsinnholdet ditt tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil? Har du en læringsplattform hvor medarbeiderne dine enkelt kan få tilgang på læringsinnhold og kommunisere med hverandre, samme hvor de befinner seg? Da viser du at du følger med i tiden! 

89% of smartphone users download apps, 50% of which are used for learning. Apps account for around 91% of time spent on smartphone. This is anoth

er reason why encouraging learning via a mobile app is a relatively effortless exercise.

(Towards Maturity)

... og da mener vi alle!

Som følge av at stadig flere bedrifter tilbyr hybridkontor for sine ansatte, kan vi også forvente å se en mer inkluderende arbeidsstyrke i årene som kommer. I Norge var det 108 000 personer med nedsatt funksjonsevne som var sysselsatt i fjor (tall fra SSB), men det er enda mange som vil inn i arbeidslivet. Forsker Kristin Fuglerud mener at staten ikke har råd til å ekskludere mennesker som vil arbeide. Med folk i jobb, øker skatteinntektene og kjøpekraften. “Velferdssamfunnet trenger alle. Det er også viktig for den enkeltes livskvalitet å være i jobb”, sier forskeren.  

Både innen offentlig virksomhet og privat næringsliv er det viktig å ikke ekskludere verdifull arbeidskraft og kompetanse basert på fordommer eller manglende erfaringer. Digitalisering av samfunnet har bidratt til en positiv utvikling i denne sammenheng. 19 mai 2022 markerer Global Accessibility Awareness Day (GAAD) for ellevte året på rad. For personer med nedsatt funksjonsevne fremhever denne dagen viktigheten av å sørge for at digitale verktøy er optimalisert for å gi alle en sjanse til å lykkes.  

Med flere ansatte med spesielle behov er det større behov for individuell tilrettelegging og universell utforming av læringsmiljøet. Hva innebærer universell utforming for digital læring på hybridkontoret? Læringsinnholdet bør designes og utarbeides på en slik måte at de med spesielle behov kan finne, oppfatte og navigere læringselementene uten problem. Dermed kan de ta mer ansvar for egen læring. Denne artikkelen tar opp noen av grepene som enkelt kan tas for å gjøre læringsopplevelsen bedre for de med nedsatt funksjonsevne. Når digital læring gjøres tilgjengelig for alle, kan du tiltrekke deg flere talenter, videreutvikle dem og ivareta dem. Du bygger også et godt omdømme for virksomheten din. 

“Companies that embrace diversity and inclusion in all aspects of their business statistically outperform their peers.” 

(Josh Bersin)

Hybridkontoret krever fleksibelt læringsinnhold 

Stadig flere ønsker fleksibilitet i læringsprosessen. Vi er alle ulike, og når og hvor vi foretrekker å lære varierer fra person til person. Digitale læringsløp som tar hensyn til dette, har vist seg å gi resultater. Med digital læring har hver deltaker mulighet til å bestemme selv når og hvor man ønsker å ta en læringsøkt. Det oppleves fleksibelt og nyttig for den enkelte. For arbeidsgiveren er det også flere fordeler. Digitale læringsressurser kan enkelt og raskt oppdateres, og varslinger kan sendes ut i LMS til alle ansatte når en ny eller oppdatert leksjon er tilgjengelig.  

I den senere tiden har mikrolæring albuet seg frem og krevd sin oppmerksomhet. Mikrolæring handler om å tilby læring i små porsjoner, i korte sesjoner med aktiv læring. I gjennomsnitt skal disse læringsporsjonene ikke være lengre enn ca. 8 minutter! Dette kan presenteres som videosnutter, presentasjoner, tekster, simuleringer, coaching, oppgaver eller sosialt samspill med kollegaer. Her får man oppdatering og påfyll når man trenger det.  

I mange tilfeller kan det være nyttig å tilby lett tilgjengelige ressurser man kan referere til i arbeidsprosessen, der man trenger det, når man trenger det. Et eksempel på dette kan være å feste QR-koder på maskiner, utstyr eller programvarer hvor man ønsker å minne om fremgangsmåter eller retningslinjer. Ved å skanne QR-koden med mobiltelefon eller nettbrett, kan man raskt få tilgang til riktig læringsporsjon i LMS. (Vår kunde Mowi demonstrerte dette i et av våre webinarer, du kan se opptak av webinaret her.)

En av fordelene her er at man kan tilpasse læringsløpet til behovene til hver enkelt, basert på deres rolle, arbeidsområde, interesse eller kompetansenivå. 

55% of modern learners desire personalized learning, which fits with the idea of ‘right stuff, right time to help me.

(Towards Maturity - Modern Learning Content Report)

Hybridkontoret krever ekstra motivering for kompetanseutvikling

 

Med ansatte både på hybridkontor kan det være en utfordring å motivere til kompetanseutvikling. Det er ikke nok at et LMS lar oss hente ut læringsinnhold, vi bør ha mulighet til samspill og kommunikasjon rundt læringsprosessen. Hvordan kan vi øke engasjementet rundt kompetanseutvikling når vi ikke sitter i de samme lokalene hver dag? 

Vi har sett hvor mye mer tilgjengelig og populære de digitale læringsøktene blir, når kunder legger LMS-et inn i bedriftens egen Teams-kanal. I tillegg til at alt samles på ett sted får man også mulighet til å kommunisere med kollegaer underveis, samme hvor de måtte befinne seg. 

Å bruke spillbasert læring øker motivasjonen og læringsiveren. Når dette inkluderes i læringsløpet, har det vist seg å være både engasjerende og populært. Ikke motivert til å sitte gjennom lange, kjedelige læringsmoduler med masse informasjon? Hva om du kan konkurrere med deg selv og kollegaene dine? Hva om du kan spille deg gjennom utfordringene og lære noe underveis? Det er ikke rart at stadig flere ønsker å inkludere denne læringsteknikken i opplæringsprosessen! 

Selv om digital læring for hybridkontoret kan føles som en utfordring, kan du gjøre mye for at opplæringen skal bli både engasjerende og lærerikt for alle. Ved å løfte kompetansenivået innad i bedriften viser du at du investerer i fremtiden både for bedriften og for dine ansatte. Ikke glem at vi er her for å hjelpe deg hele veien! 

(For flere tips, se vår artikkel Våre tips til digital læring i en tid på hjemmekontor)

Har du 3D-simuleringer i læringsmiksen din?

Spillbasert læring kan være en effektiv måte å lære på. Hvordan kan noen biter med 3D-simuleringer gjøre læringsmiksen din enda mer fristende? 

Webinar: Spillbasert læring eller tradisjonelle undervisningsmetoder? Ja takk, begge deler!

Hvordan glemselskurven påvirker læring

«Glemselskurven» i seg selv høres jo ikke veldig truende ut. Men er du klar over hvilken skade den kan forårsake?  

Slik øker du mestringstroen på arbeidsplassen!

Mestringstro fører til økt motivasjon og bedre ytelsesevne på arbeidsplassen. Har du for eksempel fått en oppgave som ligger utenfor komfortsonen din? Din grad av mestringstro vil være...

Våre tips til digital læring på hjemmekontor

De siste årene har satt sitt preg på måten vi jobber på, og hvilke behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større virksomheter har evnet å levere konsistent opplæring gjennom...

DEL 2: Slik går du frem for å lage podkast (podkast-utstyret du trenger)

I DEL 1: Slik går du frem for å lage podkast, tok vi opp hvordan du legger en god strategi og planlegger en podkastepisode. Nå er du altså klar for innspilling. Nesten. Først må vi se på om du...

DEL 1: Slik går du frem for å lage podkast

Vi har allerede tatt for oss gode grunner til å starte opp en podkast, og hvorfor vi bør vurdere podkast i læring. Nå er det på tide å fokusere på hvordan vi går frem for å lage podkast. Det...

Derfor bør du vurdere podkast i læring!

I en digital tidsalder har måten vi utvikler kompetanse på, endret seg. Engasjementet for e-læring har økt, bedrifter tester ut nye læringsteknikker, og flere og flere lærer ved hjelp av...

Gode grunner til å starte opp en podkast

Vurderer du å starte opp en podkast på vegne av din bedrift eller organisasjon? I så fall er denne artikkelen til deg!

DEL 2: TOLV FORMER FOR CYBERANGREP – SLIK BESKYTTER DU DEG!

Hva gjør du hvis du får en helt ny minnepinne fra Microsoft Office i posten? Er det trygt, eller er det en form for cyberangrep? 
Top