Gå til hovedinnhold

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess


Hvilken rolle spiller mestringstro for teamdynamikk på arbeidsplassen?

Tre smilende kollegaer går nedover en korridor og snakker sammen. Mestringstro gir bedre teamdynamikk.

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: January 18, 2024

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan denne troen påvirker og styrker teamet.

Hva er mestringstro?

Mestringstro, eller self-efficacy, refererer til troen på egen evne til å lykkes med oppgaver eller mål. Det er et bredt konsept som strekker seg utover selvtillit og fokuserer på samlede erfaringer fra tidligere suksesser.

Mestringstroens rolle i teamdynamikk

Høy mestringstro innen et team fører til bedre samarbeid og effektiv problemløsning. Hvordan kan vi si det? Tenk over hva mestringstro kan utrette:

  1. Reduserer stress: Et team med høy mestringstro vil oppleve mindre stress og nervøsitet, noe som fører til en mer behagelig og produktiv arbeidsatmosfære.
  2. Øker motivasjonen: Medarbeidere som mestrer utfordringer sammen, utvikler en sterkere følelse av fellesskap og motivasjon til å møte nye utfordringer. Lær mer om hvordan du kan motivere ansatte til faglig utvikling gjennom e-læringskurs her.
  3. Fremmer læring og vekst: Med høy mestringstro er medarbeiderne mer villige til å ta risikoer, eksperimentere og lære av både suksesser og feil. Les mer om viktigheten av å investere i digital læring for bedrifter her.

Hvordan øke mestringstroen i ditt team

I en tidligere artikkel forklarte vi hvorfor mestringstro er det hemmelige våpenet som kan hjelpe deg å oppnå suksess på arbeidsplassen. Her snakket vi mye om hvordan vi kan utvikle individuell mestringstro. Hva med mestringstro som verktøy for bedre teamdynamikk?

For å bygge mestringstro i et team, fokuser på å:

En kvinnelig medarbeider veileder en yngre kvinnelig medarbeider.

Mestringstro => god teamdynamikk => gode resultater

Mestringstro er en viktig driver for både individuell og teambasert suksess på arbeidsplassen. Ved å fokusere på å bygge og opprettholde en sterk mestringstro innen team, kan organisasjoner oppnå forbedret samarbeid, økt motivasjon og større arbeidsglede. Husk, et team som tror på sine evner, kan overvinne selv de tøffeste utfordringene sammen!

“I Storyboard har vi som fokus å skape verdi for kundene våre gjennom å øke mestringstroen hos deres medarbeidere. Forskning (Bandura, 1977) og erfaring viser at en persons mestringstro er mer utslagsgivende for personens prestasjoner enn den objektivt målbare evnen. I en kultur som fremmer mestringstro og -evne, legger man til rette for at både resultater, arbeidsglede og motivasjon øker.”

– sitat Storyboard.no

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–18 % nordmenn har en funksjonsnedsettelse. I 2022/23 fikk 12570 studenter utbetalt tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 

Nasjonal sikkerhetsmåned: Sosial manipulering

Ulike former for sosial manipulering kan være Phishing, Spearphishing, Vishing, Pretexting, Catfishing, lokking, Quid pro Quo, Waterholing, Tailgating …
Top