Gå til hovedinnhold

Slik motiverer du ansatte til faglig utvikling med e-læringskurs


Merker du at de ansatte griner på nesen hver gang du prøver å arrangere et e-læringskurs som tilbyr faglig utvikling og økt kompetanse? Det kan være frustrerende. Så hvordan kan du motivere til e-læring?

La oss se på noen tips og triks som kan hjelpe med å vekke interessen. 

E. Damgaard for Sekretær.no

Publisert: August 1, 2023

Hvordan kan du vekke interessen for e-læring?  

Det kan selvfølgelig være mange grunner til at de ansatte ikke jubler og hopper i taket hver gang de hører ordet kurs eller e-læring. Kanskje de ikke synes temaet er interessant nok, eller de har så mye å gjøre at det er vanskelig å sette av tid til det. Andre igjen synes det hadde vært lettere å bli motivert hvis de er sammen med flere.  

Uansett hva grunnene er, det finnes håp. De fleste ansatte setter nemlig pris på muligheter til faglig utvikling og økt kompetanse. Så hva er det som skal til for å vekke interessen hos de ansatte? Her er syv tips til hvordan du kan gjøre nettopp det. 

1. Definer personlig utbytte 

Hva får jeg ut av læringen? De fleste i dag liker å vite hvilke fordeler det vil gi dem å delta på et slikt kurs. For eksempel, hvordan det kan gjøre jobben deres lettere. Du bør derfor gjøre det klart og tydelig hvilke personlige fordeler det vil gi å delta i e-læringen. Gir det økt kunnskap og faglig utvikling, karrieremuligheter eller personlig vekst? Forklar hvordan den tilegnede kunnskapen og ferdighetene vil hjelpe dem å bli mer effektive, løse problemer og styrke sin tilstedeværelse i bedriften. 

2. Tilpass e-læringen til den enkeltes kompetansebehov 

Det er ikke noe som er mer frustrerende enn å sette av tid til et kurs, for deretter å oppdage at stoffet er helt uaktuelt for deg. Et tips er derfor å lage en tilpasset opplæringsplan som tar hensyn til de ansattes individuelle behov og karrieremål. Dette viser at du ønsker de skal lykkes i sin personlige utvikling. 

Men for å kunne gjøre det må du ha kunnskap om de ansatte, du må vite hvilke oppgaver de har, hvilke mål de har, og ikke minst hva som engasjerer og motiverer dem. Denne informasjonen er gull verdt, ikke bare i forbindelse med e-læring, men også for at de ansatte skal føle seg verdsatt og ønske å bli værende i stillingen.  

3. Tilby belønninger og anerkjennelse 

Det var ikke bare når vi var små og skulle til tannlegen at vi satt pris på å få en liten belønning. Sannheten er at belønninger motiverer voksne så vel som barn. Så hvorfor ikke iverksette et belønningssystem som anerkjenner og belønner de ansatte for deltakelsen og prestasjonene i e-læringsaktivitetene? Det kan være i form av sertifikater, anerkjennelse av en eller annen form, eller andre ting du tror de vil sette pris på. 

4. Velg relevante temaer 

Et e-læringskurs om nettsikkerhet er som oftest relevant for alle avdelinger. Men hvis en ansatt jobber med salg til vanlig, kan det kanskje være vanskelig å forstå hvordan et e-læringskurs om yrkesrelaterte hudplager er relevant. Det bør derfor gjøres tydelig hvordan e-læringen er relevant for nåværende og fremtidige roller. Og dersom et tema virkelig ikke er relevant for en rolle, kan du i et LMS enkelt velge den læringsmodulen vekk for den deltakeren.  

5. Fleksibilitet og tilpasningsevne  

Hvis de ansatte føler at de har veldig mye å gjøre, kan det være utfordrende å legge andre ting til side for å lære noe nytt. Da kan det være fint å legge vekt på fleksibiliteten og tilpasningsmuligheten et e-læringskurs har. Det gir de ansatte muligheten til å lære i sitt eget tempo og på tidspunkter som passer dem best. Dette gjør det enklere å balansere arbeid og læring. 

6. Interaktivt og engasjerende innhold 

Også var det dette med innholdet da. Det hjelper lite om temaet er relevant og deltakerne er motiverte, hvis innholdet ikke er engasjerende. Mange av oss har nok vært på et kurs som i utgangspunktet hørtes veldig interessant ut, men som viste seg å være uutholdelig kjedelig.   

Sørg for at e-læringsmaterialet er av god kvalitet. Innholdet må formidles på en spennende og engasjerende måte. Det må være interaktivt og relevant.  

Bruk elementer som videoer, spill, podkaster, samlinger og quiz for å gjøre læringen mer interessant og underholdende. La de ansatte få muligheten til å delta aktivt. 

7. Legg til rette for interaksjon og samarbeid

Det er ofte lettere å motivere andre enn å motivere seg selv. Selv om e-læring ofte er lagt opp slik at man kan lære i eget tempo, betyr ikke dette at man alltid må lære alene. Vi lærer mye gjennom å diskutere egne erfaringer og refleksjoner med andre.  

For å legge til rette for interaksjon og samarbeid anbefaler vi å integrere LMS i bedriftens egen Teams-kanal. Dermed ligger chattefunksjon og møter lett tilgjengelig for alle. Sørg også for å ha egne læringsmoduler i læringsløpet som omfatter samlinger, gruppearbeid og diskusjoner. 

Med e-læring kan du tilby skreddersydd faglig utvikling 

Dersom du ønsker å motivere de ansatte til å delta i et e-læringskurs, bør du altså sørge for å gi god informasjon om hvilken nytte det vil ha for den enkelte å delta.  

Det er ingenting som motiverer mer enn å vite at den økte kompetansen gir muligheter.  Kanskje det er håpet om en bedre stilling, eller en form for spesialisering innenfor det den ansatte allerede jobber med. Det er derfor en god ide å fortelle de ansatte hvordan deltakelsen kan åpne dører for fremtidige karrieremuligheter. Det kan være i form av en bedre stilling, spesialisering, eller nye ansvarsområder.  

Undersøkelser har vist at mange slutter i jobben fordi de føler at de mangler faglig utvikling. Derfor er det både viktig og bra å sørge for at de ansatte får det, og e-læring har gjort det lettere enn noen gang! 

Tar du hensyn til universell utforming i digital læring? 

Hvorfor er universell utforming i digital læring så viktig? Hvordan tar Storyboard hensyn til dette, og hvordan kan det gagne deg og din bedrift?  

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–18 % nordmenn har en funksjonsnedsettelse. I 2022/23 fikk 12570 studenter utbetalt tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 
Top