Gå til hovedinnhold

Slik øker du mestringstroen på arbeidsplassen!


Mestringstro er det hemmelige våpenet som kan hjelpe deg å oppnå suksess på arbeidsplassen! Hvorfor sier vi det? 

En gruppe medarbeidere med høy mestringstro på arbeidsplassen

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: January 18, 2023

Mestringstro fører til økt motivasjon og bedre ytelsesevne på arbeidsplassen. Har du for eksempel fått en oppgave som ligger utenfor komfortsonen din? Din grad av mestringstro vil være avgjørende for hvordan du takler utfordringen! I denne artikkelen skal vi se på følgende: 

Hva er mestringstro?

Mestringstro, eller self-efficacy på engelsk, er et begrep brukt innen psykologien. Enkelt forklart står det for troen på at du er i stand til å lykkes med en oppgave eller et mål

Dette er ikke det samme som selvtillit, selv om disse begrepene har mye til felles. Ofte har personer med høyere selvtillit større grad av mestringstro, og personer med høy mestringstro fremstår som mer selvsikre. Forskjellen ligger i at selvtillit ofte er knyttet til en eller flere spesifikke ferdigheter, mens mestringstro springer ut fra samlede erfaringer hvor du har lykkes i livet.  

For å illustrere: Du møter en oppgave du har utført mange ganger tidligere. Du vet hvordan oppgaven skal utføres, og du er ikke redd for å feile. Inni deg vet du at du kan gjøre en god jobb. Du har derfor selvtillit i utførelsen av oppgaven. 

Men hva hvis du står ovenfor en oppgave på arbeidsplassen som du ikke har noen erfaring med? Det at du har mestret andre oppgaver tidligere i livet, kan gi deg troen på at du kan mestre dette også. Det er dette som er mestringstro. Selv uten relevant erfaring, er du rimelig trygg på at dette skal gå bra.  

Mestringstro gir deg dermed den lille dytten som skal til: «Dette klarer du! Det er sikkert ikke så vanskelig!» Og det er dette som er så magisk. For jo flere oppgaver vi mestrer, jo større mestringstro får vi, og jo mindre redd blir vi for å møte nye utfordringer med et smil. 

Hender som holder en saks og papir som er klippet ut og former ordene Yes I can for å illustrere mestringstro

Hvordan påvirker mestringstroen arbeidet vårt?

Det er mange fordeler ved å øke mestringstroen på arbeidsplassen. Tenk over følgende:

1. Mestringstro reduserer stress og nervøsitet 

Når vi føler oss trygge på at vi kan mestre oppgavene vi får på arbeidsplassen, endres innstillingen vår. Vi gruer oss mindre, og dermed går også stressnivået ned. Vi fremstår som mer selvsikre og profesjonelle. Dette gjør det lettere å utføre arbeidet, og andre møter oss med større tillit og åpenhet.  

Se for deg en stresset og nervøs frisør. Ville du følt deg i gode hender? Hva med en stresset og nervøs lege … en flyvert … en kundemedarbeider … eller en selger?  

2. Mestringstro hjelper oss til å gå på jobb! 

Som mennesker trenger vi alle å føle aksept fra andre, at vi er gode nok. Det er viktig for selvfølelsen at vi føler vi bidrar med noe verdifullt. Siden vi bruker mye av tiden vår på arbeidsplassen, i relasjon med andre, kan jobben vår påvirke selvfølelsen i høy grad. Mangel på mestringstro kan faktisk føre til både psykiske og fysiske plager og økt sykefravær. Men dersom vi opplever arbeidsplassen vår som et sted vi bygger mestringstro, vil vi glede oss til å gå på jobb!  

3. Økt mestringstro gjør oss mer hardføre!  

Når en oppgave virker vanskelig, eller når utfordringer oppstår underveis, kan det være lett å gi opp. Men mestringstro hjelper oss til å sette i gang med oppbrettede ermer stå-på-vilje. Vi nekter å gi opp ved første hinder – vi er optimistiske og løsningsorienterte!  

4. Mestringstro fremmer læringsvilje 

Personer med høy mestringstro er interesserte i å lære og finne effektive måter å utføre oppgaver på. De er villige til å tenke utenfor boksen og prøve nye ting. Samtidig lar de seg ikke stoppe av manglende kunnskaper. De er overbevist om at det meste kan læres, så derfor legger de også inn anstrengelsene som kreves for å øke kompetansenivået. 

5. Mestringstro gjør det lettere for oss å nå mål 

Når mestringstroen er høy, vil vi ikke være fornøyde med å sikte for lavt. Vi ønsker utfordringer velkommen, og blir motiverte av å mestre nye ting. Derfor settes ofte målene høyere. Siden mestringstroen dytter oss til å ikke gi opp – men prøve enda hardere – har vi større sjanser for å nå disse målene. 

Illustrasjon med teksten Mestringstro på arbeidsplassen kan økes gjennom autentiske, gjentatte mestringsopplevelser, økt kunnskap og kompetanse, anerkjennelse og oppmuntring fra andre, og gjennom å observere andres suksess.

Hvordan kan du øke mestringstroen på arbeidsplassen din? 

Hvem ønsker vel ikke et team av målrettede, læringsvillige, hardføre og positive kollegaer rundt seg? Det er visse ting du som leder kan gjøre for å oppnå nettopp dette. 

1. Anerkjenn gode resultater 

Når målene er nådd, eller oppgaver er utført på en god måte, er det på tide å rose og feire resultatene. Vi føler oss verdsatt når noen gir uttrykk for at de ser og setter pris på jobben vi gjør. I tillegg bygges mestringstroen og motivasjonen for fremtidige prosjekter.  

Husk at anerkjennelse kan gis både til en gruppe og til enkeltpersoner. Det viktigste er at rosen kommer fra hjertet, og at du takker for jobben som er gjort! 

2. Skap en god læringskultur 

Siden mestringstro økes når vi lærer noe nytt, er det viktig å tilby gode læringsmuligheter på arbeidsplassen. Når du på denne måten investerer i dine medarbeidere, viser du at du ønsker de skal vokse og lykkes i sine roller. De utstyres med nødvendig kompetanse både for eksisterende og fremtidige arbeidsoppgaver, og dette øker både selvfølelse og mestringstro. 

En flott måte å bygge mestringstro på, er gjennom spillbasert læring.   

3. Sett realistiske mål 

Sett realistiske mål for personlig vekst og utvikling. Her er det viktig å ikke sikte for høyt i begynnelsen. Start med mindre mål. Når disse målene er nådd, vokser mestringstroen på arbeidsplassen og fremmer en iver etter å nå det neste målet.  

Underveis vil man også kunne avdekke hva som går fint, og hva som oppleves som en ekstra utfordring. Ikke fall for fristelsen til å «ta over» oppgaven, men gi heller konkrete tips til hvordan den kan løses på en god måte.  

4. Tilby en mentorordning 

Støtte og oppmuntring fra andre kan være avgjørende når vi jobber mot mål. Når vi har noen som veileder oss og heier på oss fra sidelinjen, føler vi oss tryggere og sterkere. Dette er spesielt viktig i onboardingsprosessen. 

En god mentor vil kunne dele egne, inspirerende erfaringer og teknikker for å takle utfordrende arbeidssituasjoner, stress og nervøsitet. Dermed demonstreres veien til økt mestringstro på arbeidsplassen.

Det sies at folk er som svamper, vi suger til oss det vi har rundt oss. Så en god mentor eller rollemodell er ofte en som selv har høy grad av mestringstro. Sjansen er stor for at deres positive energi og mestringstro vil smitte over på andre! 

Vi har sett at mestringstro er en egenskap som bygges opp etter hvert som vi mestrer flere ulike sitasjoner og oppgaver.  Det er mange grunner til at vi alle bør jobbe med å øke mestringstroen på arbeidsplassen vår.

Medarbeidere med høy grad av mestringstro, er verdifulle for bedriften. De jobber selvstendig, trives med utfordrende oppgaver, er alltid villige til å lære og oppnår ofte veldig gode resultater. I tillegg har de en motiverende og oppmuntrende innflytelse på sine kollegaer, de gleder seg til å gå på jobb, og de får ting gjort!  

“I Storyboard har vi som fokus å skape verdi for kundene våre gjennom å øke mestringstroen hos deres medarbeidere. Forskning (Bandura, 1977) og erfaring viser at en persons mestringstro er mer utslagsgivende for personens prestasjoner enn den objektivt målbare evnen. I en kultur som fremmer mestringstro og -evne, legger man til rette for at både resultater, arbeidsglede og motivasjon øker.” – sitat Storyboard.no 

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 

Nasjonal sikkerhetsmåned: Sosial manipulering

Ulike former for sosial manipulering kan være Phishing, Spearphishing, Vishing, Pretexting, Catfishing, lokking, Quid pro Quo, Waterholing, Tailgating …

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.
Top