Læringsportal

Læringsportalen Learning Center

Learning Center er et markedsledende LMS (Learning Management System) som bidrar til å utvikle medarbeideres kompetanse og ferdigheter slik at de opplever økt mestring på arbeidsplassen. Læring foregår ikke bare i formelle situasjoner, som klasseromsundervisning eller gjennom et e-læringskurs. Vi lærer også av samspill med andre mennesker, av innhold og i enhver situasjon der læring foregår. Alle disse aktivitetene kan registreres i Learning Center, eventuelt med xAPI.

Nå ut til brukerne der de er

Portrait of happy young female college student typing on digital tablet computer and sitting on bench in city park
 • Tilpasses automatisk til alle flater for mobil, nettbrett og PC
 • Bruk portalen via webapp for målgrupper som ikke bruker PC i sitt daglige arbeide
 • Min status gir god visuell oversikt over kurs, tester og læringsplaner
 • Inspirer hverandre med poeng som presenteres på Highscore-tavle
 • xAPI for registrering og loggføring av aktiviteter utenfor portalen, online eller offline

Lage læringsinnhold, tester og sertifiseringer

kurs og tester_1
 • Lag kurs direkte i portalen:
  • Kombiner tekst med bilder og videoer eller Youtube
  • Lag oppgaver underveis og avslutt med en test
  • Gi poeng for gjennomføring
 • Kombiner forskjellige læringsobjekter som e-læring og samlinger
 • Distribuere kursene via mail, nyhetskanal eller SMS med direkte tilgang
 • Forsikre deg om at ansatte får sine sertifiseringer og automatiske varsler om resertifiseringer før de utgår