Gå til hovedinnhold

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 


Vi er stolte over å kunngjøre at NAV har valgt Storyboard AS som sin leverandør av LMS! 
 

Publisert: February 20, 2024

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som trenger gode, robuste og fleksible løsninger.  

Etter en omfattende anbudskonkurranse i 2023, der leverandørene ble vektet på både kvalitet og pris, har NAV valgt vår læringsplattform Learning Center, for å støtte sin læring og kompetanseutvikling. 

Det ble videre vektlagt at løsningen skal kunne gi digital støtte innen læring og kunnskapsdeling, og at ansatte skal oppleve løsningen som fleksibel, motiverende og brukervennlig.   

NAV vil bruke Learning Center for å støtte medarbeidere og ledere med læring og kompetanseinnhold for å realisere sitt samfunnsoppdrag.  

Dette samarbeidet markerer et viktig skritt i å skape engasjerende læringsopplevelser, og vi ser med stor entusiasme frem til å støtte NAVs medarbeidere på deres læringsreise!

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 

Nasjonal sikkerhetsmåned: Sosial manipulering

Ulike former for sosial manipulering kan være Phishing, Spearphishing, Vishing, Pretexting, Catfishing, lokking, Quid pro Quo, Waterholing, Tailgating …

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.
Top