Gå til hovedinnhold

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 


Hvorfor er livslang læring og kompetansebygging så viktig? Tenk over hvilke endringer i arbeidsmarkedet du har vært vitne til i løpet av de siste 10 årene. Hvor ville vi ha vært dersom vi ikke kontinuerlig utviklet ferdigheter og tilpasset oss nye utfordringer? 

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: September 12, 2023

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.

Visste du at 52 % av verdens ledere i stor eller svært stor grad tror at mangel på arbeidskraft og kompetanse vil påvirke lønnsomheten i sin bransje det neste tiåret? (PwCs årlige globale CEO survey)

Vi trenger å utvikle ferdigheter som kreves for fremtidens arbeidsmarked. I denne artikkelen vil vi diskutere betydningen av livslang læring, og hvordan e-læring kan bidra til å utvikle nødvendig kompetanse. 

Hvorfor livslang læring er viktig 

De siste årene har vi sett betydelige endringer i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk utvikling, globalisering, økonomisk ustabilitet, nye regelverk og krav vi stiller til arbeidsplasser, leverandører og samarbeidspartnere.  

Så hvordan kan vi sørge for at vi holder oss relevante og konkurransedyktige? Det er her livslang læring kommer inn i bildet.  

Livslang læring er blitt definert som

 «all organisert og uorganisert læring gjennom hele livet, og inkluderer formell utdanning så vel som uformell læring gjennom arbeid og andre aktiviteter.» 

Dette vil altså innebære at vi aldri blir helt ferdig utlært – det vil alltid være behov for å løfte og finspisse kompetansen vår for å takle nye omstendigheter og omfavne nye løsninger.

Den amerikanske forfatteren Robert A Heinlein sa:  

Man lærer så lenge man lever. Ellers lever man ikke lenge.” 

Hvor sant er vel ikke dette i arbeidsmarkedet i dag! Hvis vi ikke er villige til å lære nye ferdigheter og oppdatere kompetansen vår, er det begrenset hvor lenge vi holder hodet over vannet.  

Fremtidens arbeidsmarked vil kreve utvikling av kognitive, sosiale og digitale ferdigheter. La oss se nærmere på hvorfor akkurat denne kompetansen er viktig, og også hvordan e-læring kan bidra i livslang læring. 

Livslang læring bør inkludere kognitiv kompetanse og sosiale ferdigheter 

Mellommenneskelige ferdigheter, sosiale ferdigheter, kommunikasjonsevner og lederegenskaper vil alltid være viktig i arbeidsmarkedet. 

I tillegg er kognitiv kompetanse som kritisk tenkning, problemløsning, kreativitet og beslutningstaking, ettertraktet.

Gode kommunikasjonsevner er essensielt i arbeidslivet.  Klar og presis kommunikasjon fører til en mer effektiv arbeidsflyt, det forebygger konflikter og fremmer samarbeid. Sosiale ferdigheter som hjelper med å bygge relasjoner, er også noe det er vanskelig for AI-teknologi å erstatte. 

Kreativitet handler om å tenke utenfor boksen og komme opp med innovative løsninger på komplekse problemer. Vi kan ikke alltid lene oss på hvordan ting ble løst tidligere – vi må være villige til å tenke nytt. Tidligere erfaringer kan hjelpe oss til å komme opp med gode løsninger, men kreativitet vil alltid være en ettertraktet kvalitet i arbeidslivet. 

Kritisk tenkning står for evnen til å analysere både ny og eldre informasjon, identifisere problemer og ta veloverveide beslutninger. Dette er spesielt viktig i et samfunn som bugner over av informasjon. 

Da ChatGPT ble introdusert, gikk det sport i å prøve å finne faktafeil i svarene den gav. Vi har spurt ChatGPT om hvorfor vi ikke bør stole blindt på det den sier:
«Jeg er ikke i stand til å forstå konteksten rundt spesifikke situasjoner eller individuelle forhold. 
Jeg genererer svar basert på mønstre i dataene mine, men det betyr ikke nødvendigvis at svarene mine alltid er korrekte eller hensiktsmessige for den aktuelle situasjonen. 
Å utøve sunn skepsis og kritisk tenkning er viktig for å unngå å bli villedet av feilaktig informasjon eller misforståelser.» Så selv om AI og lignende løsninger kan tilby veldig mye nyttig hjelp, vil evnen til å analysere svarene man får og fatte gode beslutninger, fortsatt være uvurderlige.

Hvordan kan e-læring bidra til å utvikle kognitiv kompetanse og sosiale ferdigheter? 

Mange e-læringsplattformer har interaktive elementer som quizer, spill og simuleringer. Disse kan bidra til å utvikle kritisk tenkning og kreativitet ved å utfordre brukere til å løse problemer, ta beslutninger og reflektere over ulike situasjoner. 

Diskusjoner med andre kan fremme både kritisk tenkning og gode kommunikasjonsevner. Ved å delta i digitale samlinger og diskusjonsforum i læringsplattformen, kan brukere bli utfordret til å forsvare sine synspunkter, vurdere andres argumenter, og reflektere over forskjellige ideer. Hvis du bruker et LMS som kan integreres med Microsoft Teams, gjør du denne biten enklere for alle parter! 

Deling av ideer, gruppeprosjekter, og diskusjoner kan fremme empati, kritisk tenkning, kreativitet, beslutningstaking og kommunikasjonsevner.  

Livslang læring bør inkludere digital kompetanse og tekniske ferdigheter 

Digital kompetanse innebærer beherskelse av digitale verktøy og plattformer for å kunne utføre arbeidsoppgaver på en trygg og effektiv måte.

Tekniske ferdigheter kan omfatte alt fra drift av maskiner eller utstyr, som en gaffeltruck eller en CNC-maskin, til  å samle, organisere, tolke og presentere data, eller være i stand til å forstå og bruke prinsipper innen regnskap, markedsføring og SEO, ofte ved hjelp av digitale verktøy.

Vi trenger å kunne søke etter, evaluere, og bruke informasjon på en effektiv og sikker måte. Digitale verktøy bidrar ofte til en mer produktiv arbeidshverdag, hvis vi vet hvordan vi skal utnytte disse på best mulig måte. 

Ny teknologi blir jevnlig presentert, og dersom vi ikke henger med i svingene, kan vi fort henge etter.  

Siden store deler av livet vårt i dag er digitalt, er det også viktig å ha god kunnskap om cybersikkerhet og personvern. Undersøkelser viser at 51 % av norske selskaper planlegger å investere i cybersikkerhet for å beskytte seg mot eksponering fra geopolitiske spenninger. 

Hvordan kan e-læring bidra til å utvikle digital kompetanse? 

E-læringskurs kan gi deltakerne kunnskapen som må ligge til grunn for den digitale kompetansen. Denne kunnskapen kan demonstreres med videoer og andre visuelle elementer. Dermed kan deltakerne teste kunnskapen ut, under trygge forhold, gjennom realistiske spillsimuleringer. 

Læring i eget tempo fremmer også tekniske ferdigheter, da deltakerne får tilstrekkelig tid til å la kunnskapen synke inn. Flere bedrifter tilbyr ekstra læringsstoff på læringsplattformen i form av podkaster, foredrag eller artikler hvor eksperter og fagfolk dykker dypere ned i stoffet. 

QR-koder med jobbspesifikke instruksjoner kan henges opp på strategiske områder på arbeidsplassen. På denne måten kan ansatte friske opp kunnskapen ved behov. 

E-læringskurs kan brukes til å gi direkte opplæring i ulike digitale verktøy, både ved systemopplæring, teoretisk kunnskap, praktiske oppgaver og eksempler. 

E-læringskurs kan også gi god opplæring innen cybersikkerhet

Dekk kompetansegapet med livslang læring 

Livslang læring er altså helt avgjørende for å holde tritt med endringene i arbeidsmarkedet og utvikle viktige ferdigheter. 

E-læring spiller en viktig rolle i å støtte livslang læring ved å tilby fleksible, tilgjengelige og tilpassede læringsopplevelser som fremmer utviklingen av nødvendig kompetanse.  

Når virksomheter tar kompetanseutvikling på alvor, stryker de egen overlevelsesevne. Og ved å omfavne kulturen for livslang læring kan enkeltpersoner sikre en vellykket og bærekraftig karriere i fremtidens arbeidsmarked. 

Trenger du hjelp med utvikling av gode læringsløp eller LMS? Ikke nøl med å ta kontakt! 

Tar du hensyn til universell utforming i digital læring? 

Hvorfor er universell utforming i digital læring så viktig? Hvordan tar Storyboard hensyn til dette, og hvordan kan det gagne deg og din bedrift?  

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–18 % nordmenn har en funksjonsnedsettelse. I 2022/23 fikk 12570 studenter utbetalt tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 
Top