Gå til hovedinnhold

Har du 3D-simuleringer i læringsmiksen din?


I en verden hvor teknologi utvikler seg i et raskt tempo, blir det stadig viktigere å holde seg oppdatert innenfor sitt fagområde. En moderne måte å gjøre dette på er ved hjelp av spillbasert læring i form av 3D-simuleringer.  

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: March 7, 2023

Spillbasert læring kan være en effektiv måte å lære på. Hvordan kan noen biter med 3D-simuleringer gjøre læringsmiksen din enda mer fristende? 

Hva er spillbasert læring? 

Spillbasert læring er en pedagogisk tilnærming der læring skjer gjennom interaktive spill og simuleringer. 

I spillbasert læring gjør vi bruk av elementer fra spilldesign som pedagogisk virkemiddel. Eksempler på disse kan være poengsamling, stoppeklokke, nivåer, quiz og lignende. Dette gjør læringsopplevelsen motiverende og engasjerende.  

En spennende form for spillbasert læring er 3D-simuleringer. Her kan du øve på konsepter og ferdigheter i en virtuell verden. Dette har vist seg å gi en mer realistisk og engasjerende opplevelse enn tradisjonelle undervisningsmetoder. 

Hvorfor bør du vurdere 3D-simulering? 

Det er ikke overraskende at stadig flere vurderer 3D-simulering. Tenk over 6 av fordelene med denne formen for spillbasert læring: 

1. Lettere å forstå og enklere å huske 

3D-simulering gir deg muligheten til å se og reagere på forskjellige situasjoner i en virtuell verden. Det gjør det enklere å forstå konsepter og situasjoner som kan være vanskelig å forklare med ord alene. Og siden du kan repetere oppgavene så mye du vil, lærer du mer

2. Praktisk opplæring

Med 3D-simulering kan du utføre oppgaver i en virtuell setting som ligner på arbeidsplassen din. Du kan for eksempel øve på salgssamtaler, hjelpe kunder, eller prøve deg på utfordrende ledersamtaler. Dette kan dermed erstatte noe av den praktiske opplæringen i 70-20-10-modellen. Valgene du tar, vil ha direkte innvirkning på hva som skjer videre i spillet. Du kan på denne måten finpusse ferdighetene dine. 

3. Økt engasjement

Spillbasert læring fører ofte til økt motivasjon. Mange finner læringsinnholdet mer interessant når det presenteres på en interaktiv måte. Konkurranser og utfordringer pirrer nysgjerrigheten, og vi opplever læringen som moro! 

4. Trygge omgivelser fører til økt mestringstro 

Med 3D-simuleringer kan vi øve på situasjoner og ferdigheter under trygge omgivelser, før de tas i bruk i den virkelige verden. Dette kan bygge selvtillit og redusere risikoen for feil. 

Gjennom spill kan vi oppleve at mestringstroen vokser. Når vi selv ser fremgangen vår, blir vi motivert til å jobbe mot nye nivåer og oppgaver. Mestringstro er viktig for å kunne utføre oppgaver på en god måte.

5. Tilpasning til individuelle behov

Med BisGame kan 3D-simuleringen tilpasses til ulike roller og situasjoner. Når innholdet tilpasses læringsbehov og ferdigheter, oppnår vi en mer personlig og effektiv læringsopplevelse.  

6. Sparing av tid og kostnader 

Det er på sikt billigere å tilby digital læring enn å sende ansatte på fysiske kurs. 3D-simuleringer tilbyr en realistisk læringssituasjon der de ansatte måtte befinne seg. Dermed sparer du inn reisetid, kostnader for hotell og måltider, tapt arbeidstid og så videre.  

Hva er BisGame? 

BisGame er et skybasert verktøy hvor du enkelt kan lage, endre og videreutvikle engasjerende simuleringsspill i 3D. Løsningen er fleksibel og kostnadseffektiv. Den har lav læringsterskel, og du trenger ingen programmeringskunnskaper. 

Du kan velge å skape en virtuell virkelighet selv, eller du kan velge en kostnadseffektiv løsning hvor scener og karakterer allerede er laget, og det kun er dialoger og tilbakemeldinger som endres. Vi i Storyboard kan demonstrere BisGame for deg, og hvis du ønsker det, kan du lage spillet sammen med oss!

En av de store fordelene med BisGame, er at det gjør det enkelt å inkludere 3D-simuleringer i bedriftens eget LMS. Med én innlogging hvor alt er samlet på ett sted, blir læringsinnholdet lett tilgjengelig for alle.  

Hvis du har lyst til å lære mer om BisGame, kan du ta en titt på webinaret: Spillbasert læring eller tradisjonelle undervisningsmetoder? Ja takk, begge deler!

Eksempel på et læringsløp innen ledelse i læringsportalen vår. Her er simulering i BisGame én av flere læringsmetoder.

Er spillbasert læring nok? 

Spillbasert læring er nyttig. Men det bør ikke erstatte tradisjonelle undervisningsmetoder helt. Teori, samtaler med kollegaer og praktisk opplæring på arbeidsplassen har fortsatt en viktig rolle.

Husk 70-20-10-modellen:

70 % av læring skjer gjennom erfaring

20 % av læring skjer gjennom sosialt samspill

10 % av læring skjer gjennom formell undervisning

Så selv om spillbasert læring er en flott læringsmetode å ta med i læringsmiksen, må vi ikke glemme hvor nyttig sosiale innspill og personlige tilbakemeldinger er. Og selv om 3D-simuleringer kan gi en viss form for praktisk opplæring, erstatter det aldri helt erfaringer i det virkelige liv. 

Noen ulike læringsmetoder du kan vurdere å ta med i læringsportalen, er for eksempel: 

  • E-læring: Digitale moduler som kan inkludere tekst, bilder, videoer og interaktive elementer. 
  • 3D-simuleringer: Gir mulighet til å finpusse kunnskap og ferdigheter i en virtuell virkelighet. 
  • Prosjektbasert læring: Når flere samarbeider på prosjekter for å oppnå spesifikke læringsmål. 
  • Snudd klasserom: Teorien gjennomgås på forhånd av hver enkelt. Deretter brukes digitale eller fysiske samlinger til diskusjon rundt emnet. 
  • Mikrolæring: Korte, fokuserte leksjoner om spesifikke emner eller ferdigheter. 
  • Podkaster: Podkastepisoder kan tilby mer informasjon og reflekteringer rundt temaer. 

Vi anbefaler godt & blandet læring på Teams! 

Blandet læring (blended learning) kombinerer ulike læringsmetoder og teknologier for å skape en variert og effektiv læringsopplevelse. Mange beskriver det som en kombinasjon av tradisjonelle undervisningsmetoder og e-læring. Men det trenger ikke stoppe der! Du kan lage en læringsmiks som nærmest blir uimotståelig! 

Alle læringsmetodene vi har snakket om, har egne unike fordeler. Når du vurderer hvilke som vil passe deres behov, bør du ta med om de vil skape en personlig og engasjerende læringsopplevelse. Gir du dine ansatte muligheten til å velge læringsmetodene som passer dem best? Åpner du døren for god kommunikasjon og samarbeid? Er læringsinnholdet smakfullt og lett tilgjengelig? 

Vi har hatt stor suksess med integrering av LMS i Teams. Læringsportalen vår er spesielt utviklet for å være fleksibel, brukervennlig og inkluderende. Ved å ha alt samlet i Teams, blir det enkelt å sette opp gruppesamarbeid og samlinger. Du øker også sannsynligheten for at de ansatte blir sulten på å utforske alle tilgjengelige læringsmoduler.  

God læring gir nemlig mersmak! 

Lykkes du med læringsstrategiene dine? – Slik måler du avkastning på læring!  

Styrk læringsprosessen med gode spørsmål!

Å lære er en kontinuerlig prosess som aldri stopper opp. En effektiv læringsprosess krever imidlertid mer enn bare formidling, det krever gode spørsmål. 

Øk læringseffekten: Varier læringsstiler i læringsløpet!

Se for deg at du sitter på et kurs, men sliter med å forstå informasjonen som kommer frem. Du konkluderer kanskje med at det enten er noe i veien med deg selv, eller med kursholder. Men dette er...

ChatGPT og digital læring … Hva kan vi forvente?

«ChatGPT har allerede vist seg å være en svært verdifull ressurs for digital læring. Med sin avanserte AI-teknologi og evne til å forstå naturlig språk, kan ChatGPT gi brukerne nøyaktige og...

Webinar: Spillbasert læring eller tradisjonelle undervisningsmetoder? Ja takk, begge deler!

Hvordan glemselskurven påvirker læring

«Glemselskurven» i seg selv høres jo ikke veldig truende ut. Men er du klar over hvilken skade den kan forårsake?  

Slik øker du mestringstroen på arbeidsplassen!

Mestringstro fører til økt motivasjon og bedre ytelsesevne på arbeidsplassen. Har du for eksempel fått en oppgave som ligger utenfor komfortsonen din? Din grad av mestringstro vil være...

Våre tips til digital læring på hjemmekontor

De siste årene har satt sitt preg på måten vi jobber på, og hvilke behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større virksomheter har evnet å levere konsistent opplæring gjennom...

DEL 2: Slik går du frem for å lage podkast (podkast-utstyret du trenger)

I DEL 1: Slik går du frem for å lage podkast, tok vi opp hvordan du legger en god strategi og planlegger en podkastepisode. Nå er du altså klar for innspilling. Nesten. Først må vi se på om du...
Top