Gå til hovedinnhold

Lykkes du med læringsstrategiene dine? – Slik måler du avkastning på læring!  


Det koster både tid og penger å investere i læring for ansatte i bedriften. Du ønsker selvsagt å sitte igjen med best mulig resultater. Men det kan være vanskelig å måle avkastning, spesielt innen læring. Hvordan kan du vite om læringsprogrammene er effektive? 

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: June 6, 2023

Det finnes flere måter å måle suksessen og effektiviteten av læring på. For å hjelpe deg har vi tatt et nærmere blikk på ROI og KPI-er innen læring og utvikling. 

Kan du virkelig måle avkastning på læring? 

ROI er i dag et velkjent begrep for mange bedrifter. Det står for Return On Investment, som betyr avkastningen på en investering i forhold til kostnaden.  

ROI beregnes ofte på denne måten: 

[(Sum inntekter – sum kostnader) ÷ sum kostnad] x 100 = ROI  

Dette betyr i bunn og grunn at jo høyere ROI, jo mer lønnsom er investeringen.  

Men det kan være utfordrende å beregne den økonomiske avkastningen på læring. Det tar nemlig ikke hensyn til ikke-økonomiske «inntekter» eller fordeler som økt engasjement og forbedret arbeidskvalitet. Så glem den tradisjonelle måten å måle ROI på. Det vi ønsker å avdekke i denne sammenheng, er om verdiene du sitter igjen med etter endt læringsløp, er større enn investeringene som ligger bak læringsløpet.  

Vi kan for eksempel måle avkastning på investeringer innen læring ved hjelp av KPI-er. 

Viktigheten av gode KPI-er 

KPI står for Key Performance Indicators, eller nøkkelindikatorer på norsk. Vi bruker KPI-er for å evaluere suksessen eller ytelsen til en prosess eller en bestemt aktivitet. 

Ved å bruke KPI-er kan bedrifter evaluere om de når sine mål på en effektiv og lønnsom måte. De kan bidra med å identifisere styrker og svakheter i læringsprogrammer. Dermed kan kursen om nødvendig justeres slik at programmene blir mer effektive og lønnsomme. 

Det er viktig å velge gode KPI-er for å måle suksessen av lærings- og utviklingsstrategier av flere grunner: 

  1. Tydelig måling av fremgang: KPI-er kan hjelpe bedrifter med å evaluere suksessen av læringsprogrammer og sikre at disse støtter bedriftens overordnede mål. Ved å velge de riktige KPI-ene kan dere identifisere styrker og svakheter i læringsprogrammet. Dette gir en klar forståelse av hvor godt programmet fungerer, og hva som kan endres for å gjøre det enda mer effektivt.  
  1. Måling av avkastning: KPI-ene kan hjelpe bedriften med å evaluere avkastningen på investeringen (ROI) i læringsprogrammer. Dette hjelper bedriften med å være mer datadrevne når de avgjør hvilke læringstiltak de vil investere i fremover. 
  1. Kontinuerlig forbedring: Ved å ha gode KPI-er kan bedriften identifisere områder som trenger forbedring. Dette gjør at de kan tilpasse seg endrede behov og omstendigheter. På denne måten kan bedriften sikre at læringsprogrammene stadig forbedres og er relevante. 

Bokstavene KPI med en målskive

Gode KPI-er for måling av suksess 

Eksempler på relevante KPI-er som bedrifter kan bruke for å måle avkastningen på læringsstrategiene sine på, kan være: 

Hvor mange ansatte deltar i læringsprogrammene? Høy deltakelse indikerer at ansatte ser verdien av læring og utvikling, samt at de er villige til å investere tid og ressurser i dette. 

Hvor mange ansatte fullfører hele læringsløpet? Når mange gjennomfører, indikerer det at ansatte er motiverte og engasjerte i læringsløpet. 

Hvordan opplever deltakerne læringsprogrammet? Høy tilfredshet indikerer at programmet er relevant, nyttig og engasjerende for dem. 

Har deltakernes ferdigheter og kunnskaper forbedret seg etter endt læringsløp? Dette indikerer at programmet er effektivt innen kompetanseheving. 

Er det en økning i produktiviteten etter gjennomføringen av læringsløpet? Dette indikerer suksess i forbedring av ansattes ytelse og produktivitet. 

Ser dere mindre feil etter gjennomføringen av læringsløpet? I så fall indikerer det at programmet bidrar til å forbedre arbeidskvaliteten. 

Opplever dere en økning i engasjementet til ansatte etter gjennomføringen av læringsløpet? Dette vil være er et godt tegn på at du har lykkes med opplæringen. 

Ser dere økt salg, reduserte kostnader, frigjort tid eller bedre kundetilfredshet etter fullført læringsløp? Dette kan indikere at dere når læringsmålene dere har satt dere! 

Ved å bruke disse KPI-ene kan dere evaluere suksessen av læringsstrategiene. Dermed kan dere gjøre nødvendige justeringer for å sikre at læringsmålene nås. 

Stabler av mynter som gradvis øker

Seks steg for å måle avkastning på læring 

For å kunne måle resultater av et læringsopplegg må vi først identifisere hva det er vi ønsker å oppnå. Følgende fremgangsmåte har vist seg å være nyttig: 

  1. Definer og formuler bedriftens overordnede mål og strategier.  

Uten definerte mål, eller hvis målene er for vagt formulerte, kan det være vanskelig å måle suksess og fremgang. 

  1. Identifiser kompetansen som ansatte trenger for å oppnå målene til bedriften.  

Dette kan omfatte tekniske ferdigheter, kompetanse innen ledelse, kundeservice og andre områder som er viktige for driften. 

  1. Definer klare og målbare læringsmål.  

Baser læringsmålene på bedriftens overordnede mål og ønsket kompetanse. Hva forventer dere av resultater? Dette kan for eksempel være økt produktivitet, økt salg, reduksjon i feil, redusert gjennomtrekk av ansatte og andre målbare fordeler. 

  1. Identifiser investeringskostnader. 

Kostnader som er knyttet til læringsprogrammene, kan for eksempel inkludere kursutvikling, LMS, implementering, læringsressurser og tid brukt på opplæring. 

  1. Velg relevant evalueringsdata. 

Bestem deg for hvilke data du skal bruke for å evaluere resultatene. Her er det viktig med tilstrekkelig tilgang til relevant data. Dette kan du for eksempel hente ut fra LMS-systemer, tilbakemeldinger fra ansatte, rapporter, samt måling av kundetilfredshet og produktivitet. 

  1. Mål resultater og evaluer suksessen. 

Sammenlign til slutt de faktiske resultater med de definerte målene og KPI-ene. Juster kursen basert på resultatene. Dette kan hjelpe bedriften med å forbedre organisasjonens ytelse og produktivitet. I tillegg kan det sikre at læring og utvikling støtter organisasjonens mål og strategier. 

Her kan du finne data du kan bruke når du måler avkastning på læring 

Uansett hva slags måling du velger å bruke, er det viktig å huske på at det å måle avkastning på læring ikke er en engangsøvelse. Kontinuerlig evaluering og justering av læringsstrategier er viktig for å sikre relevante og effektive læringsløp for dine ansatte. 

Forretningsmann som peker på en graf som går oppover

Så, hvordan kan du komme i gang med å måle avkastningen på læring i bedriften din? Begynn med å definere klare læringsmål. Deretter kan du velge gode KPI-er og evalueringsteknikker for å måle disse resultatene. Sørg også for å bruke dataene du samler inn, til å forbedre læringsløpene. 

Med riktig tilnærming kan du også måle suksessen av læringsstrategiene i bedriften din og øke effektiviteten av læring! 

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.

Fordelene med å integrere LMS med Microsoft Teams 

Visste du at du kan integrere LMS-et Learning center i Microsoft Teams? Hvorfor kan det være lurt å vurdere det? Følg med, så gir vi deg svaret!

Slik motiverer du ansatte til faglig utvikling med e-læringskurs

E-læring vs. tradisjonell læring: Hva er forskjellene? 

Kan den ene formen erstatte den andre? Vi tar en titt på forskjellene mellom e-læring og tradisjonell læring, og det kan hende at du blir overrasket over resultatet. 

Mowi Wins Fife Business Award for Their Innovative Learning Platform

Styrk læringsprosessen med gode spørsmål!

Å lære er en kontinuerlig prosess som aldri stopper opp. En effektiv læringsprosess krever imidlertid mer enn bare formidling, det krever gode spørsmål. 

Øk læringseffekten: Varier læringsstiler i læringsløpet!

Se for deg at du sitter på et kurs, men sliter med å forstå informasjonen som kommer frem. Du konkluderer kanskje med at det enten er noe i veien med deg selv, eller med kursholder. Men dette er...

ChatGPT og digital læring … Hva kan vi forvente?

«ChatGPT har allerede vist seg å være en svært verdifull ressurs for digital læring. Med sin avanserte AI-teknologi og evne til å forstå naturlig språk, kan ChatGPT gi brukerne nøyaktige og...

Har du 3D-simuleringer i læringsmiksen din?

Spillbasert læring kan være en effektiv måte å lære på. Hvordan kan noen biter med 3D-simuleringer gjøre læringsmiksen din enda mer fristende? 
Top