Gå til hovedinnhold

Derfor bør du vurdere podkast i læring!


Visste du at vi absorberer mest informasjon når vi bruker en kombinasjon av ulike teknikker i læringsløpet vårt?  Har du vurdert å bruke podkast i læring?  

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: November 8, 2022

I en digital tidsalder har måten vi utvikler kompetanse på, endret seg. Engasjementet for e-læring har økt, bedrifter tester ut nye læringsteknikker, og flere og flere lærer ved hjelp av mobilen, nettbrettet eller PC-en. Det er en grunn til at bruk av podkast i læring kan være nyttig og effektivt. Podkaster går under læringsstilen som kalles auditiv læring, det vil si læring gjennom å lytte. Hvorfor kan det være lurt å benytte podkaster i læringssammenheng? 

Podkast i læring når frem til hjemmekontoret 

I en nylig spørresundersøkelse om e-læring var det 43,3 % av deltakerne oppgav at de synes den største utfordringen i læring i dag er å nå frem til hjemmekontorene. Opplever du det samme?  

Artikkelen Våre tips til digital læring i en tid på hjemmekontor tok opp denne utfordringen. Vi siterer:  

«Engasjerende utfordringer som skaper engasjement og undring er derfor en viktig nøkkel. Når målgruppe, innhold og læringsmål er bestemt, kan du stille deg følgende spørsmål: Hvordan kan jeg presentere dette på en måte som skaper mest mulig engasjement? Hvordan kan jeg sørge for at medarbeiderne tar utfordringen med å lære seg noe nytt?» 

Vi har det stort sett travelt. Det er mange som synes det er vanskelig å motivere seg til å lese eller dedikere skjermtid til læring. Podkaster kan lastes ned eller streames direkte og lyttes til, hvor som helst når som helst, mens du kjører, tar oppvasken, går på tur med hunden, trener eller jobber. Dermed kan du utnytte tid som ellers ikke ville bli benyttet til læring. 

Podrapporten.no viser at 39 % lytter til podkaster hjemme og 19 % lytter mens de er utendørs eller går en tur. Det kan derfor være veldig smart å bruke podkast i læring for å nå frem til disse! 

… og ikke bare det! 

Vi har alle ulike læringspreferanser. Noen foretrekker det visuelle, andre lærer best ved å lytte.  

Podkast er et godt alternativ for målgrupper med synshemming, dysleksi eller som rett og slett ikke er glad i å lese. Mange konsentrerer seg bedre hvis de kan lytte til læringsinnholdet samtidig som de utfører hverdagslige rutineoppgaver. 

Podkaster var i utgangspunktet ment som underholdning. Dette er noe vi ikke bør glemme. Det som gjør podkaster effektivt er ofte historiefortelling, humor og følelsen av å bli underholdt fremfor å sitte på en skolebenk. Hvem av oss foretrekker vel ikke det? 

Podkast gjør refleksjon og repetisjon spennende 

Vi vet at repetisjon fremmer og forsterker læring. Repetisjon betyr imidlertid ikke å gjenta det samme om og om igjen på samme kjedelige måte.  

Innledningsvis nevnte vi at vi får bedre utbytte av læringen når vi varierer læringsteknikkene og ikke bare benytter oss av én enkelt strategi eller metode. 

Bruk av podkast i læring kan hjelpe oss å repetere på måte som kanskje ikke føles som repetisjon, men som likevel får den samme effekten.  

For eksempel kan du først lese om et emne, så gjøre praktiske oppgaver knyttet til det samme emnet, og deretter kan du lytte til en podkast som reflekterer og utdyper stoffet ytterligere. Denne brede tilnærmingen til læring gjør det lettere for hjernen din å forstå og huske leksjonen.  

I læring er det verdifullt å bli eksponert for ulike perspektiver og erfaringer. Noen ganger kan vi låse oss fast i en tankegang som kun baserer seg på personlig erfaring og omgivelser. Podkaster holder læringsprosessen spennende og engasjerende.  

Podkaster blir neppe ditt primære læringsverktøy, men det kan være et nyttig verktøy å legge til i læringsløpet. Variasjon gjør stoffet mer spennende og interessant. 

Podkast fremmer livslang læring 

I artikkelen vi siterte tidligere, ble vi minnet på at læring er en kontinuerlig prosess. Produktivitet handler ikke om hvor hardt eller lenge vi jobber, men hvorvidt vi har de beste forutsetningene for å gjøre en effektiv og god jobb. Artikkelen sier videre: 

«Dette fordrer at vi vektlegger livslang læring som en naturlig del av arbeidet og de ansattes utvikling. I en digital verden vil vi nemlig aldri bli utlært. I den enkelte bedrift vil det derfor være nyttig å fokusere på det overordnede målet, eller kompetansestrategien hvis dere har det, fremfor et ensidig fokus på enkeltkurs- eller opplæring.» 

Enkle tiltak som ble foreslått er: 

Studier viser at man kan lytte lengre til en podkast enn man ville brukt på å lese artikkel eller se videoopptak av en forelesning. Lyttere venner deg også fort til en podkast-serie og ser frem til neste episode. 

Podkast-formen gjør det mulig å reflektere og gå i dybden på spesifikke temaer. Her kan du for eksempel lage podkast-serie hvor du intervjuer eksperter om hvordan de løser ulike problemstillinger. På samme måte som mange i dag går rett til «how to»-videoer på YouTube for å få råd, kan poddene dine ligge tilgjengelige for medarbeiderne når de trenger mer kunnskap om et emne. 

Husk at når du involverer medarbeidere i utarbeidelsen av podkaster, hjelper det både de som lager podden og de som lytter! 

Podkaster kan brukes til så mangt! 

Her er det bare fantasien som stopper deg: 

Hva kan du føye til på listen? 

Vil du vite mer om podkast i læring? 

Mange kvier seg for å prøve noe nytt. I et nylig webinar om podkast i læring, spurte vi lytterne våre hvor mange som allerede bruker podkast som pedagogisk virkemiddel. 25 % av de spurte svarte bekreftende på dette. Det var 43 % av de spurte som svarte at de selv lytter til podkast hver dag, og 30 % lytter ukentlig. Så flertallet lytter altså regelmessig og ofte til podkast. Viser ikke det at er verdt å vurdere bruk av podkast som pedagogisk virkemiddel? 

Hvis du sitter på gjerdet og vil vite mer, kan du lese denne artikkelen om gode grunner til å lage en podkast, eller du kan ta kontakt med oss! 

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 

Nasjonal sikkerhetsmåned: Sosial manipulering

Ulike former for sosial manipulering kan være Phishing, Spearphishing, Vishing, Pretexting, Catfishing, lokking, Quid pro Quo, Waterholing, Tailgating …

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.

Fordelene med å integrere LMS med Microsoft Teams 

Visste du at du kan integrere LMS-et Learning center i Microsoft Teams? Hvorfor kan det være lurt å vurdere det? Følg med, så gir vi deg svaret!
Top