Gå til hovedinnhold

Tilsynsskolen


Mattilsynets nåværende løsninger for kompetanseutviklingstiltak er meget ressurskrevende, spesielt for regionene. Dette medfører bl.a. at det ikke har vært mulig å gjennomføre obligatoriske kurs som forutsatt. De besluttet derfor å etablere et prosjekt for å modernisere og effektivisere Tilsynsskolen.

Illustrasjon av inspektør på vei til jobb.
For Mattilsynet brukte vi blant annet engasjerende bildefortelling som virkemiddel

Storyboard ble leid inn som rådgiver for å utvikle helhetlig løsning.

Prosjektet skal overføre innholdet i dagens Tilsynsskole til mer effektive og egnede læringsløp basert på blandede læringsformer, omvendt klasserom og mer bruk av digitale metoder og tekniske hjelpemidler.

Storyboard har gjennomført workshop med didaktisk kartleggingen innenfor hver av de seks læringsløpene – inspeksjonsmetodikk, revisjonsmetodikk, kommunikasjon på tilsyn, forvaltningsrett, offentleglova og virkemiddelbruk.

På grunn av covid-19, har kartlegging blitt gjennomført med digitale samlinger i Teams, med både plenum- og gruppearbeid. Deltagere fra hele Norge har deltatt på de digitale samlingene og bidratt i den didaktiske kartleggingen.

Videre bidrar vi nå med manus og tekniske produksjon av digitale kurs i Storyboard Learning Center. Storyboard lager også veiledere for gjennomføring av digitale samlinger og webinarer.

Offentleglova

YNG Goodies

Xpand

Antikorrupsjon

Aposys

Kontrollforordningen

Top