Gå til hovedinnhold

Kontrollforordningen


Kontrollforordningen stiller krav til mattilsynene i EU/EØS om hvordan sikre kvalitet i alle sammenhenger på organisering og gjennomføring av tilsyn med virksomheters etterlevelse av matregelverket. Alle inspeksjoner tar utgangspunkt i kontrollforordningen.

Bilde av meny
I forbindelse med at ny Kontrollforordning ble vedtatt, ønsket Mattilsynet å utvikle et e-læringsopplegg for alle sine ansatte. Kurset skulle trekke frem basiselementene i forordningen, skape nysgjerrighet og entusiasme, samt gode holdninger til systematisk, enhetlig og effektivt tilsyn med høy kvalitet.

Storyboard har, i tett samarbeid med Mattilsynet, utviklet et digitalt kurs med en varighet på ca. 20 minutter. Kurset er delt inn i fem leksjoner, og hver leksjon springer ut fra en felles landingsside. Den første leksjonen tar for seg grunnprinsippene i kontrollforordningen, og de fire neste tar for seg de ulike fasene en inspeksjon består av, og tydeliggjør hvordan dette går hånd i hånd med prinsippene i kontrollforordningen. Kurset er bygget opp med animasjoner, illustrasjoner, bilder og oppgaver underveis.

YNG Goodies

Antikorrupsjon

Tilsynsskolen

Aposys

Xpand

Offentleglova

Top