Gå til hovedinnhold

Aposys


Apotekbransjen faser ut felles apoteksystem, FarmaPro, og hver kjede må innføre sitt eget system. Norsk Medisinaldepot (NMD) har anskaffet ApoSys, et system som skal tas i bruk av alle ansatte i apotekene.

Person peker på tablet
Det er ikke mulig å kjøre disse systemene samtidig, så apotekene vil gå fra det ene systemet til det neste bokstavelig talt over natten. Det er derfor helt avgjørende at alle i apotek for tilstrekkelig opplæring i forkant til at de mestrer det nye systemet fra dag en.

Storyboard har vært rådgiver i prosessen med å utvikle helhetlig kommunikasjons- og opplæringsopplegg, samt bistå med endringsledelse, basert på målgruppeanalyse.

Oppdraget til Storyboard var todelt:

Storyboard har gjennomført målgruppeanalyse for å kartlegge drivkrefter og motkrefter i endringsprosessen for å spisse og målrette videre tiltak. Kartleggingen ble gjennomført både for ledelse og medarbeidere i apotek. Endringsarbeidet følger forskning fra John Kotter og hans veldokumenterte 8 steg for vellykket endring. I workshops har vi benyttet aksjonsmetodikk.

Basert på funnene i analysearbeidet, har Storyboard utarbeidet et helhetlig opplegg for opplæring for de forskjellige målgruppene, samt bidratt i utrullingsplanen. Opplæringen er basert på et blandet undervisningsopplegg med omfattende bruk av Teams for å gjennomføre digitale samlinger.

Videre har Storyboard utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for initiativet, inkludert et kommunikasjonsdokument for de ulike målgruppene og interessentene.

Storyboard har bidratt i endringsledelse og vært del av prosjektteamet med ukentlig rapportering.

Resultat

ApoSys lanseres 2021 og 2022, og det er derfor ikke gjennomført evaluering ennå. Imidlertid gjennomføres det underveis evalueringer og justeringer av selve systemet. Videre skal systemet rulle ut i 10 pilotapotek. Som en del av dette vil man også gjennomføre pilot av opplæringsopplegget og foreta en evaluering. Basert på denne evalueringen vil man gjøre eventuelle justeringer av opplæringsopplegget.

Tilsynsskolen

Kontrollforordningen

Offentleglova

Xpand

Antikorrupsjon

YNG Goodies

Top