Gå til hovedinnhold

Xpand


Forsvarsbygg ønsket å tilby opplæring i Xpand som et nettbasert undervisningsopplegg, basert på dagens tradisjonelle klasseromsundervisning.

Laptop med diagrammer og grafer, hender på tastaturet
Sertifiseringen ble utviklet som en læringsplan, bestående av tre deler: teorikurs, systemopplæringskurs og sertifiseringstest.

Bakgrunn

Xpand er Forsvarsbygg sitt datasystem for håndtering av forvaltning, drift og vedlikehold, på bedriftens eiendom, bygg og anlegg.  Målgruppen for opplæringen er ansatte i Forsvarsbygg som skal bruke Xpand som arbeidsverktøy for registrering, håndtering, som underlag til fakturering og til avslutning av planlagte, oppdukkende og kundemeldte henvendelser. De må bestå denne sertifiseringsopplæringen for å få tilgang til å bruke systemet.

Løsning

Sertifiseringen ble utviklet som en læringsplan, bestående av tre deler: teorikurs, systemopplæringskurs og sertifiseringstest.

Teoridelen ble løst med tekst, oppgaver og illustrasjoner, og systemopplæringsdelen er utviklet som interaktive leksjoner der kursdeltakeren må utføre handlinger for å navigere i kurset. Sertifiseringstesten er en avsluttende test med 36 spørsmål, som må bestås for å få godkjent hele Xpand sertifiseringen og få tilgang til Xpand produksjonsdatabase.

Offentleglova

Kontrollforordningen

YNG Goodies

Antikorrupsjon

Aposys

Tilsynsskolen

Top