Gå til hovedinnhold

Offentleglova


Hvordan få et innhold som i utgangspunktet kan virke tørt og kjedelig til å både være motiverende for å lære om selve innholdet og ikke minst motivere til å bidra til en mer åpen forvaltning?

Kurset dekker det grunnleggende kompetansebehovet innenfor offentleglova for hele statlig sektor. Kurset skal bidra til god forvaltningsskikk, åpenhet og transparens i staten.

Kurset er utformet som et digitalt magasin, «Innsyn». Magasinet er delt i fire hovedtemaer som alle inneholder varierte læringselementer som film, animasjon, oppgaveløsning, eksperthjelp og refleksjonssamtaler der ulike deler av målgruppen deler sine tanker, erfaring og praksis.

Brukeren velger selv rekkefølge på gjennomføringen og kan velge mellom de ulike læringselementene.

Til kurset er det laget en prosessveileder med informasjon om hvordan prosessen kan foregå internt i virksomhetene og opplæringsmateriell som bordfoldere, læringsduk, interessevekkere og presentasjoner til bruk i ulike situasjoner.

Antikorrupsjon

Tilsynsskolen

Aposys

YNG Goodies

Kontrollforordningen

Xpand

Top