Gå til hovedinnhold

E-læring vs. tradisjonell læring: Hva er forskjellene? 


E-læring, eller digital læring, har blitt mer vanlig enn noen gang, kunnskapen er bare et klikk unna. Mange har kastet seg på bølgen og omfavnet digitale kurs, mens andre er fortsatt i tvil om denne metoden fungerer like bra for deres målgruppe og behov. 

Kvinne holder iPad i en hånd og bok i den andre hånden for å velge mellom tradisjonell læring eller e-læring

E. Damgaard for Sekretær.no

Publisert: June 27, 2023

Kan den ene formen erstatte den andre? Vi tar en titt på forskjellene mellom e-læring og tradisjonell læring, og det kan hende at du blir overrasket over resultatet. 

Hva er e-læring? 

E-læring er en form for fjernundervisning. Den representerer en moderne tilnærming til opplæring og undervisning og baserer seg på digitale verktøy og internett. En e-læringsøkt legger til rette for mer aktivisering av deltakeren sammenlignet med den tradisjonelle formen for læring. 

Eksempler på e-læring er nettbaserte kurs, virtuelle klasserom, interaktive læringsmoduler, podkaster, videoleksjoner, webinar og andre digitale ressurser. 

Hva er tradisjonell læring? 

Dette er den metoden vi alle er kjent med fra skolesystemet og forskjellige kurs vi har deltatt på. Denne læringsformen foregår i et undervisningsrom og ledes av en lærer. Fordelen med en slik læringsform er at læreren har mulighet for levende interaksjon med gruppen. 

Forskjellene mellom e-læring og tradisjonell læring 

Nå som vi har fått en kjapp introduksjon av de to læringsformene, er det på tide å dykke ned under overflaten og se på forskjellene. Du vil nok raskt oppdage at begge deler har sine fordeler og ulemper. 

Interaksjon og samarbeid 

Tradisjonell læring legger vekt på direkte interaksjon og samarbeid mellom instruktøren og deltakerne, samt deltakerne seg imellom. Det gir gode muligheter for gruppearbeid og diskusjoner.  

E-læring kan også by på interaksjon, men det skjer vanligvis gjennom digitale verktøy som chat, chatbot, eller digitale møter og samlinger. interaksjonen er med andre ord mer begrenset i e-læring.  

Læringsressurser

E-læring bruker digitale ressurser som videoer, animasjoner, podkaster og interaktive simuleringer. Disse ressursene kan være svært varierte og engasjerende.  

Ressursene i tradisjonell læring er ofte begrenset til lærebøker, tavleundervisning og annet trykt materiale, selv om det skal sies at teknologien også er mer og mer tatt i bruk her. 

Tilgang og fleksibilitet

E-læring gir deltakerne muligheten til å lære hvor som helst og når som helst, så lenge de har tilgang til mobil, nettbrett eller PC, vel og merke. Dette gjør det svært fleksibelt for de som ønsker å tilpasse sin egen timeplan og lære i sitt eget tempo.  

Tradisjonell læring derimot krever at deltakerne møter opp fysisk på et bestemt sted og til en bestemt tid. 

Evaluering og tilbakemelding 

Evaluering og tilbakemeldinger skjer umiddelbart i tradisjonell læring, gjennom muntlige svar og diskusjoner.  

I e-læring kan evaluering være automatisert gjennom nettbaserte tester og vurderinger, men her kan den umiddelbare tilbakemeldingen som direkte interaksjon gir, mangle. 

Instruktørens rolle 

Instruktøren spiller en aktiv rolle som veileder og kunnskapskilde i tradisjonell læring.  

I e-læring kan instruktørens rolle variere, og deltakerne kan være mer uavhengige i sin egen læringsprosess. 

Læringstempo 

Det er instruktøren som bestemmer læringshastigheten i tradisjonell læring, og deltakerne har en tendens til å lære passivt. De har også en begrenset mulighet til å senke tempoet og repetere vanskelige temaer, på grunn av tidsbegrensning. Det må også tas hensyn til hele gruppen. 

På den andre siden gir e-læring deltakerne friheten til å ta ting i sitt eget tempo. De kan ta pauser når det er nødvendig, og gå tilbake til tidligere moduler for å få en bedre forståelse. Vurderinger og interaktive verktøy på ulike punkter i læringsmodulen gjør at deltakeren blir aktivt engasjert i læringsprosessen. 

Denne friheten og fleksibiliteten kan være en avgjørende faktor for mange som foretrekker å lære i sitt eget tempo og ha muligheten til å repetere og fordøye informasjonen grundig. 

Emner 

Med e-læringskurs er det lettere å dele emnene opp i mindre deler, for eksempel ved hjelp av nano- eller mikrolæring. Det kan gjøre det lettere for deltakeren å huske stoffet etterpå og holde seg engasjert gjennom kurset.  

Men det er ikke alle emner som egner seg for digital læring, og da er det fortsatt nødvendig med den tradisjonelle kursformen. Enkelte deltakere føler det er lettere å holde konsentrasjonen og motivasjonen oppe på et tradisjonelt kurs. 

Kostnad 

Vi kommer vel aldri helt unna pris, selv om det ikke bør være avgjørende for hva vi velger.  

E-læring er selvfølgelig ikke gratis, men du vil som regel kunne få en større mengde innhold til en lavere pris. I tillegg slipper du kostnader for transport og overnatting i forbindelse med kurs. 

Et tradisjonelt kurs vil som oftest være dyrere, men hvis det du får på et tradisjonelt kurs er viktig for deg, er kanskje ikke prisen så avskrekkende at du må velge det helt bort.  

Hvilken læringsform er best? 

Dette kommer helt an på dine behov.

Kanskje du foretrekker fordelene med personlig, instruktørledet opplæring og sosial interaksjon med andre deltakere. Dette skaper et stimulerende læringsmiljø som kan fremme bedre forståelse og engasjement. Instruktøren kan også «lese rommet» og tilpasse innholdet og formidlingen til ulike grupper. Tradisjonell læring gir også en klar struktur og disiplin i læringsmiljøet. I tillegg til at kurstiden er fastsatt, blir deltakerne fysisk plassert i et dedikert læringsmiljø, og dette kan bidra til å begrense distraksjoner. 

Det er ofte grunnen til at mange foretrekker kontrollen de har med den tradisjonelle formen for læring. Men man kan ikke nekte for at nettlæring er et flott alternativ til tradisjonell læring og har veldig mange fordeler.  

Som vi har sett er e-læring en fullverdig læringsform som kan være like effektiv som den tradisjonelle. Denne typen læring er mer fleksibel enn tradisjonell læring, da den kan tilpasses individuelle læringspreferanser. Den er også generelt mer praktisk for deltakerne, da de kan lære i eget tempo, på steder og tidspunkter de føler seg mer konsentrerte. 

Bedrifter kan benytte seg av en læringsportal som samler all e-læring på ett sted. Forskjellige læringsaktiviteter når ut på en effektiv måte til alle brukere, enten de er på mobil, nettbrett eller PC. Siden e-læring enkelt kan gjennomføres der deltakerne befinner seg, er den både tids- og kostnadsbesparende.  

I tillegg kan læringsportalen knyttes til eget Teams, med direkte tilgang til læringsinnhold og påmeldinger til webinarer eller samlinger. På denne måten kan den sosiale interaksjonen bakes inn sammen med e-læringen. 

Så hva skal du velge? 

Valget er selvfølgelig helt opp til deg.  

Men husk at en vellykket undervisningsmetode bør være fleksibel og tilpasses til de forskjellige behovene til deltakerne. Det kan være hensiktsmessig å kombinere forskjellige tilnærminger for å fremme best mulig læring og engasjement. Dette vil også være i tråd med prinsippene i 70:20:10-modellen

Har du utnyttet potensialet i e-læring? Hvorfor ikke gi det en sjanse, kanskje det gir økt læring for ditt arbeidssted? 

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–18 % nordmenn har en funksjonsnedsettelse. I 2022/23 fikk 12570 studenter utbetalt tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 

Nasjonal sikkerhetsmåned: Sosial manipulering

Ulike former for sosial manipulering kan være Phishing, Spearphishing, Vishing, Pretexting, Catfishing, lokking, Quid pro Quo, Waterholing, Tailgating …
Top