Gå til hovedinnhold

Øk læringseffekten: Varier læringsstiler i læringsløpet!


Hva er din læringsstil? Hvilke læringsstiler har dere bedriften din? Når en bedrift tar hensyn til ulike læringsstiler i VARK-modellen, kan læringseffekten økes betraktelig. Hvorfor sier vi det?

En mann bruker ulike læringsstiler fra VARK-modellen.

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: April 11, 2023

Se for deg at du sitter på et kurs, men sliter med å forstå informasjonen som kommer frem. Du konkluderer kanskje med at det enten er noe i veien med deg selv, eller med kursholder. Men dette er ikke nødvendigvis riktig. Ulike læringsstiler spiller nemlig en stor rolle for hvordan vi lærer. Det kan være at informasjonen blir presentert på en måte som du personlig ikke responderer like godt på.

Selv om læring ofte skjer i gruppesettinger, er det egentlig en veldig personlig opplevelse. Informasjonen vi er i stand til å absorbere, avhenger av hvordan vi foretrekker å lære. Læringsstiler varierer fra person til person og kan påvirkes av faktorer som personlighet, kulturell bakgrunn og tidligere erfaringer. God forståelse av ulike læringsstiler i VARK-modellen kan hjelpe deg til å tilby en mer personlig og tilpasset læringsopplevelse, og dermed øke læringseffekten i bedriften din!

Hva er en læringsstil?

En læringsstil refererer til den foretrukne måten en person absorberer, prosesserer og husker informasjon på. Når du lærer på den måten som er best for deg, vil det være enklere for deg å forstå og anvende det du lærer.

Hvis du bestemmer deg for kun å ta hensyn til en bestemt læringsstil når du legger opp læringsløp i bedriften, kan du risikere å ekskludere dem som har en annen læringsstilpreferanse. Så når du forbereder læringsinnholdet for en gruppe, bør du variere læringsstilene, slik at hver enkelt kan dra nytte av kurset.

Det er selvsagt også naturlig å ta hensyn til læringsinnholdet når man velger foretrukket læringsstil. Ta deg tid til å vurdere hvilke læringsstiler som passer innholdsmengde, kursinnhold og ferdighetene du ønsker deltakerne skal sitte igjen med.

For å kunne forstå ulike læringsstiler, er det mange som tyr til VARK-modellen.

Hva er VARK?

VARK-modellen ble utviklet av Neil D. Fleming i 1987. Fleming var en newzealandsk lærer og undervisningsforsker som ønsket å finne ut hvordan ulike læringsstiler påvirket elevenes læringsresultater. VARK står for Visual (visuell), Auditory (auditiv), Reading/Writing (språklig/verbal) og Kinesthetic (kinestetisk). Modellen har siden blitt mye brukt i pedagogisk praksis og forskning for å tilpasse undervisningen til ulike læringsstiler.

Kritikere av VARK-modellen hevder at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig bevis for å støtte ideen om at undervisning som er tilpasset individuelle læringsstiler fører til bedre læringsresultater. Mange læringseksperter anbefaler i stedet en mer balansert og variert undervisningsmetode med ulike læringsmetoder og tilnærminger.

Selv om VARK-modellen ikke dekker alle læringsstiler og gir alle svar, kan den likevel hjelpe oss til å reflektere over egne preferanser og styrker i læring. Den kan hjelpe deg å øke motivasjonen og læringsgleden og bidra til en mer fleksibel og engasjerende læringsopplevelse.

Hvilke eksempler har vi på læringsstiler?

Det finnes flere teorier og modeller som beskriver ulike læringsstiler, men VARK-modellen deler inn læringsstilene i fire kategorier:

Visuell

Auditiv/lyd

(Reading/Writing) Språklig/verbal

Kinestetisk/fysisk

La oss se nærmere på hver enkelt:

Ulike læringsstiler i VARK-modellen.

Visuell læringsstil

Denne læringsstilen henvender seg til dem som forstår og beholder informasjon best når den presenteres ved hjelp av visuelle stimuli. De foretrekker å se hva de lærer, og de bruker også fantasien sin til å forestille seg det de lærer.

Slik når du frem til personer med visuell læringsstil:

Auditiv/lyd læringsstil

Dette passer for personer som lærer best når informasjonen presenteres muntlig, som gjennom diskusjoner, forelesninger og lytteoppgaver. De foretrekker å lære ved hjelp av lytting og tale. De kan enkelt huske og beholde informasjon etter å ha hørt det.

Slik når du frem til personer med auditiv læringsstil:

Språklig/verbal

Personer som foretrekker denne læringsstilen, lærer best gjennom skriftlige materialer som bøker, artikler og notater. De forstår og beholder informasjon best gjennom ord. De liker å ta notater og finner skriveoppgaver lettere enn andre.

Slik når du frem til personer med språklig læringsstil:

Kinestetisk/fysisk

Denne gruppen lærer best gjennom å være fysisk involvert i læringen, som gjennom praktiske øvelser, eksperimenter og demonstrasjoner. De lærer også gjennom bevegelse og berøring.

Slik når du frem til personer med kinestetisk læringsstil:

Ikke lås deg fast i én læringsstil!

Her er det på sin plass å komme med en liten advarsel: Selv om vi kanskje foretrekker å lære på en bestemt måte, betyr ikke det at vi kun kan, eller bør, lære på denne måten! Når vi kun bruker én bestemt læringsstil for å lære, begrenser vi tilpasningsevnen vår i læringsprosessen.

Det vil med andre ord si at alle har godt av litt variasjon i læringsstiler! Her er flere gode grunner for å variere mellom læringsstilene i VARK-modellen i læringsløpet:

LMS hjelper deg å variere læringsstiler

Et LMS (Learning Management System) kan være nyttig for å tilpasse læringsløpet til ansatte med ulike læringsstiler. I et LMS kan du enkelt tilby ulike læringsressurser som passer til de forskjellige læringsstilene i VARK-modellen, for eksempel videoer, lydfiler, tekstdokumenter og interaktive øvelser som spillbasert læring.

Ved å tilby ulike læringsressurser i en og samme plattform, kan ansatte velge å lære på den måten som passer dem best. LMS kan også gi mulighet for å tilpasse innholdet og læringstempoet til den enkelte ansatte, samt gi tilbakemeldinger og resultater på oppgaver og tester. Dette kan gi en mer effektiv og tilpasset læringsprosess for de ansatte, og dermed også bedre resultater for bedriften.

En god læringsportal eller LMS gjør det enkelt å ta hensyn til ulike læringsstiler.

En god læringsportal gjør det enkelt å ta hensyn til ulike læringsstiler. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker en demonstrasjon på læringsportalen vår: Learning Center!

Vi har sett på ulike læringsstiler, og hvorfor du bør bruke en blanding av disse i læringsløp. Når du tilbyr en rekke ulike læringsmetoder og tar hensyn til de forskjellige læringsstilene, viser at du anerkjenner at hver person har unike læringsbehov, og du ønsker at de skal lykkes. Et variert læringsløp holder på oppmerksomheten og øker engasjementet og motivasjonen til de ansatte. Sist, men ikke minst, kan du øke læringseffekten betraktelig!

Lykkes du med læringsstrategiene dine? – Slik måler du avkastning på læring!  

Styrk læringsprosessen med gode spørsmål!

Å lære er en kontinuerlig prosess som aldri stopper opp. En effektiv læringsprosess krever imidlertid mer enn bare formidling, det krever gode spørsmål. 

ChatGPT og digital læring … Hva kan vi forvente?

«ChatGPT har allerede vist seg å være en svært verdifull ressurs for digital læring. Med sin avanserte AI-teknologi og evne til å forstå naturlig språk, kan ChatGPT gi brukerne nøyaktige og...

Har du 3D-simuleringer i læringsmiksen din?

Spillbasert læring kan være en effektiv måte å lære på. Hvordan kan noen biter med 3D-simuleringer gjøre læringsmiksen din enda mer fristende? 

Webinar: Spillbasert læring eller tradisjonelle undervisningsmetoder? Ja takk, begge deler!

Hvordan glemselskurven påvirker læring

«Glemselskurven» i seg selv høres jo ikke veldig truende ut. Men er du klar over hvilken skade den kan forårsake?  

Slik øker du mestringstroen på arbeidsplassen!

Mestringstro fører til økt motivasjon og bedre ytelsesevne på arbeidsplassen. Har du for eksempel fått en oppgave som ligger utenfor komfortsonen din? Din grad av mestringstro vil være...

Våre tips til digital læring på hjemmekontor

De siste årene har satt sitt preg på måten vi jobber på, og hvilke behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større virksomheter har evnet å levere konsistent opplæring gjennom...

DEL 2: Slik går du frem for å lage podkast (podkast-utstyret du trenger)

I DEL 1: Slik går du frem for å lage podkast, tok vi opp hvordan du legger en god strategi og planlegger en podkastepisode. Nå er du altså klar for innspilling. Nesten. Først må vi se på om du...
Top