E-læring

Engasjerende og effektiv læring

Å bidra til at dine medarbeidere mestrer jobben sin og er i flytsonen er vårt viktigste mål. Mobil, nettbrett og pc gjør det enkelt å ta opplæring der man er – når det passer. Nesten alt innhold passer til å formidles digitalt. Etter å ha avklart læringsmål og budsjett, jobber vi med løsningsforslaget. Det finnes utallige virkemidler vi kan benytte.

Film
Film er et kraftig virkemiddel som egner seg godt til f.eks. å belyse en situasjon, vise samhandling/dialog mellom mennesker eller intervjuer med relevante personer.

Interaktiv film
En film behøver ikke å være noe man passivt betrakter fra begynnelse til slutt. I løpet av filmen kan det dukke opp knapper som gir tilgang til relevant fordypningsstoff eller andre nyttige lenker. Filmen kan også stoppe underveis for å gi plass til en oppgave som må besvares. Svarer man feil kan man bli tatt tilbake til stedet der temaet for oppgaven omtales, eller svaret kan gis i fortsettelsen av filmen.

Refleksjonsfilm
Intervjuer med representanter fra målgruppen, en og en, som svarer på spørsmål om situasjoner de har opplevd, hvordan de håndterte dem, hva de tenkte og om de har tips til andre. Intervjuene klippes og settes sammen på en inspirerende og klippteknisk kjapp måte.

Animasjon
Animasjoner er også et kraftfullt virkemiddel som kan brukes til å visualisere flere typer innhold. Vi bruker det ofte til å vise rekkefølger, prosesser eller til å forklare hvordan ting henger sammen. Det gir oversikt og forståelse før man eventuelt dukker ned i detaljer. Vi bruker ulike teknikker når vi utformer animasjoner.

Intervju/samtale
Videovert i samtale med fageksperter.

Case
Realistiske problemstillinger spilles ut og kursdeltakeren må ta stilling til løsninger.

Interaktive oppgaver
Vi bruker en rekke interaktive oppgaver etter hva som skal formidles, eller rett og slett for variasjon. Vi bruker: flervalg eller envalg (multiple choice), sant/usant, dra og slipp, paring (matching), rekkefølge (sequence), feltvalg (hot spot), nedtrekk eller fyll inn tekst/tall.

Quiz
En quiz kan være en test-deg-selv, en lærende test eller sertifisering som må bestås.
Den kan være i forkant av kurset for å se hva du trenger å fordype deg i, underveis som kontroll på hva du husker eller til slutt. Den kan utformes rent tekstlig eller visuelt.

Som du ser, er verktøykassen full av spennende elementer – som på hver sin måte inspirerer til aktivitet og gir god læring.