Gå til hovedinnhold

Hva lærte vi fra spørreundersøkelsen om e-læring i 2022?


eLearning Industry har nylig gjennomført en undersøkelse om e-læring i 2022. Denne undersøkelsen tok opp hvilke utfordringer vi sliter med, forholdet vårt til LMS, hvordan vi vet om vi lykkes med læringsmålene våre, og hvilke forventninger vi har for fremtiden.

Her presenterer vi noen resultater fra undersøkelsen som vi fant spennende. 

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: August 25, 2022

Antall som deltok i undersøkelsen: 1021 

65 % av de spurte er beslutningstakere på leder-/seniornivå 

1 av 2 jobber innen HR/L&D 

Deltakerne kunne velge opptil 3 alternativer i sine svar 

Dette synes vi kan være litt vanskelig akkurat nå 

Største utfordringer i det kommende året:
Bygge en kultur for læring (56%)
Upskilling/reskilling (51,1%)
Engasjere ansatte som jobber hjemmefra (34,4%)
Personalomsetning (33,5%)
Fastsette avkastning (ROI) (26,5%)
Tiltrekke flere talenter (22,7%)
Team building (21,7%)

Arbeidslivet har virkelig endret seg de siste par årene. La oss se litt nærmere på de tre største utfordringene mange har nå innen e-læring, og snakke om hvordan vi kan takle disse:

1.           Bygge en kultur for læring

2.           Upskilling/reskilling

3.           Engasjere ansatte som jobber hjemmefra

1. Bygge en kultur for læring 

Er det ikke interessant å se at over halvparten av de spurte føler at det å bygge en kultur for læring i bedriften er den største utfordringen? Hva føler du når temaet om videreutvikling og kompetanseheving tas opp? Mange ser for seg kjedelige kursdager, gjesping gjennom endeløse Powerpoint-presentasjoner, samt papirfjell med informasjon som skal gjennomgås.  

Vi har et ansvar med å hjelpe til å snu denne trenden. En motivert elev husker informasjonen bedre! 

For at e-læring skal lykkes, må de ansatte føle at informasjonen er relevant for deres arbeidshverdag. Ta for eksempel opplæring innen compliance. Her er det ikke slik at «one size fits all» samme hvilken arbeidsrolle man har. Vi anbefaler denne artikkelen som gir tips om hvordan man kan gjøre opplæring både innen compliance og andre emner mer spennende og relevant

Det er ikke kvantitet, men kvalitet som gjelder. Presenter informasjonen på en fresh, innbydende måte, og helst på et sted og tidspunkt som passer best den som skal lære. Hva mener vi med det? Vel, ved å innføre en læringsportal (LMS) som dine ansatte kan få tilgang til hvor som helst og når som helst, blir læring gjort tilgjengelig for alle. Og hvis du er ekstra smart, så har du vel integrert LMS i Microsoft Teams slik at den blir en naturlig del av arbeidshverdagen? (Les mer om hvorfor mange velger LMS og hvilke utfordringer de står ovenfor, lenger nede i denne artikkelen.) 

2. Upskilling/reskilling 

Det er oppløftende å se at mange ønsker å ta vare på gode medarbeidere, selv når rollene de for tiden innehar er på vei ut. Dette skaper et godt arbeidsmiljø hvor man fokuserer på felles mål, ikke bare individuelle stillinger. Stikk innom LinkedIn-siden vår og hils på Magnus og Merete som har erfart nettopp dette! 

Magnus og Merete har hatt stor suksess med upskilling og reskilling

3. Engasjere ansatte som jobber hjemmefra 

Det kom nok ikke som noe sjokk at hele 43,3 % av deltakerne oppgav at de synes det er en utfordring å nå frem til hjemmekontorene. Både fjernarbeid og hybridkontor er en del av en ny hverdag for mange.  

Tidligere i år presenterte vi Trender for digital læring for hybridkontoret i 2022. I denne artikkelen stod det: «Hybridkontoret krever i større grad strategier for inkludering og engasjement. Innen digital læring er det blitt viktig å levere bedre ansattopplevelser. Dette har ført til et økt fokus på hvilke læringsmetoder de ansatte foretrekker, og også hvilken opplevelse de sitter igjen med etter gjennomført læringsløp.» 

Så hva kan føre til bedre læringsopplevelser for de ansatte, enten de jobber hjemmefra, på hybridkontor eller på fysisk kontor?  

Hvilke trender blir mest populære fremover? 

Ved spørsmål om hvilke trender de forventer å se mer av, kunne deltakerne også velge opptil 3 alternativer. Vi er ikke overrasket over å se hvor tett disse forskjellige læringsformene ligger på listen, siden motivasjon og engasjement sjelden oppstår som følge av monoton og ensrettet undervisning. 

Trender vi forventer å se mer av i 2022:
Økt bruk av teknologi for virtuell og utvidet virkelighet for læring (AR, VR, ER) 32,7%
Bruk av AI-teknologi for læring 29,4%
Adaptiv læring 28,3%
Videobasert læring 27,1% 
Mikrolæring 26,7% 
Sosial læring 25,4% 
Mobil læring 24,5% 
Økt fokus på sosial kompetanse 23,7% 
Spillbasert læring 23,6% 
Innholdssamling (Content Curation) 17,7% 
Bruk av stordata (Big Data) i læring 17,5%

AR/VR-teknologi

Virtuell og utvidet virkelighet brukt i læringssammenheng er spennende tema, og vi forventer å se mer av dette i årene som kommer. Dette er ikke like vanlig i dag som andre læringsformer på listen, og det kan i hovedsak skyldes teknologiske og økonomiske begrensninger innad i bedriften, men også mangelfull informasjon om emnet, tilbud og tilgjengelighet. Spennende er det i alle fall! 

AI-teknologi og Adaptiv læring 

AI-teknologi er ofte knyttet sammen med adaptiv (tilpasset) læring, og kalles da for Adaptiv læringsteknologi. Dette handler om å tilpasse læremidler og læringsoppgaver til den enkeltes kunnskaper og ferdighetsnivå. Her brukes ofte system som registrerer hvilke svar som blir valgt, og deretter presenterer et videre læringsløp basert på dette.  

Videobasert læring og Mikrolæring 

De to neste læringsformene på listen går også ofte hånd-i-hånd. Læring via lyd og bilde i en video fester seg ofte lettere. Korte videoer er lettere å huske. Det er derfor mer og mer vanlig å presentere korte videosnutter som Mikrolæring – læring i små porsjoner. Tenk bare på hvor populære «How to»-videoer er på YouTube!  

Andre former for mikrolæring, samt flere argumenter for å vurdere denne læringsformen, kan du finne i denne artikkelen: «Mikrolæring for det moderne mennesket» 

Sosial læring 

Ifølge 70-20-10-modellen bør ca. 20 % av læringen utvikles gjennom relasjoner, nettverk, tilbakemeldinger fra arbeidskolleger samt deling av både positive og negative erfaringer. Dette kaller vi ofte sosial læring.  

Hvis du vil lære mer om hvordan du kan bruke prinsippene i 70-20-10-modellen, kan du gjerne ta en titt på denne artikkelen. 

Mobil læring 

Mobil læring er et absolutt «must» i dag når læringsstrategier skal tilpasses hybridkontoret. Det å ha læringsinnholdet tilgjengelig på mobile enheter gjør læringen mer attraktivt og overkommelig enn tidligere. E-læring på farten, gjerne i mikroporsjoner, har vist seg å være svært effektivt. Er læringsinnholdet ditt tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil? Har du samkjørt læringen i felles læringsportal med gode kommunikasjonsmuligheter? Da er du på rett vei … 

Spillbasert læring 

Et annet populært virkemiddel er spillbasert læring. Det er mye morsommere å spille seg til økt kunnskap, enn å sitte å se på en Powerpoint-presentasjon! Har du lyst til å prøve dette? Sjekk ut denne nykommeren på norsk: Cyber Crime Time ! Her kan du spille deg til økt cybersikkerhet ved å ta på deg rollen som en hacker! Det høres vel ikke så kjedelig ut, vel? 

Hva sier undersøkelsen om LMS? 

Læringsportaler har blitt mer og mer vanlig og er for mange en selvfølge i norsk arbeidsliv. Dette gjenspeiler seg også i undersøkelsen: 

De største utfordringene vi håper LMS-system kan hjelpe oss med:
Bygge en kultur for læring (62%)
Upskilling/reskilling (58,8%)
Personalomsetning (39,8%)
Engasjere ansatte som jobber hjemmefra (35,8%)
Fastsette avkastning (35%)
Tiltrekke flere talenter (21,7%)
Team building (15%)

Men det er dessverre ikke så enkelt at man bare investerer i en læringsportal, og så faller alt på plass. Dette var også noe som kom fram i undersøkelsen. Her er noen av utfordringene mange møter når de ønsker å investere i egen LMS for bedriften:

Dette er utfordringene mange møter når de vil investere i LMS:
Begrensede ressurser 54,4%
Tekniske problemer 40,8%
Manglende engasjement fra fjernarbeidere 30,1%
Inkonsekvent læringsinnhold 20,9% 
Bedriftskulturen støtter ikke e-læring 17,5%

Innføring av LMS kan være både tidskrevende og dyrt. Mange føler derfor at de ikke kan ta seg råd til dette. Er du en av dem? Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss om dine behov, så kan vi se om vi kan finne en god løsning for deg!  

Og vet du hva …? Du trenger faktisk ikke være IT-ekspert for å få dette til! Learning Center er enkel å integrere, og vi hjelper deg hele veien. Mange av kundene våre lager også kurs i Learning Center helt på egenhånd! 

Hva med manglende engasjement? Det går ofte hånd-i-hånd med inkonsekvent og kjedelig læringsinnhold. Snakk med pedagogene våre om hvordan du kan gjøre læringsløpet spennende for alle involverte! Kanskje spillbasert læring kan løfte læringsopplevelsen? Spillbasert læring har jo også vist seg å være bra for helsen … 

Hvordan vet vi om vi lykkes med læringsstrategien? 

Dette var et annet spørsmål eLearning Industry spurte sine deltakere. Det er ikke alltid like lett å måle ROI for e-læring, men dette er noen av erfaringene vi sitter igjen med ifølge undersøkelsen. 

Slik måler vi avkastning (ROI) for læring:
Økt engasjement fra de ansatte 44,3%
Økt produktivitet 36,7%
Vanskelig å måle avkastning 36,7% 
Utvikling av nye talenter 33,3% 
Økt kvalitet 30,5% 
Mindre feil blir begått 22,4% 
Økt effektivitet 16,2%
Lavere turnover 15,2%
Bedriftens omsetning 11% 
Reduserte kostnader 10,5%
Bedriftens vekst 5,7%

En suveren vinner på listen er økt engasjement fra de ansatte. Hvis vi har oppnådd det, har vi oppnådd mye. En engasjert ansatt er en ansatt som i større grad vil spille på lag mot felles mål. Dermed ser vi ofte også økt produktivitet og intern kompetanseheving.  

Uansett om du føler det er vanskelig å måle avkastning for e-læring eller ei, så er det ikke tvil om at det lønner seg å utvikle en kultur for læring og bruke tid på å velge gode læringsstrategier. 

Hva lærte vi av pandemien? 

Pandemien har hatt stor innvirkning på arbeidslivet. Det er ikke rart at den også har påvirket e-læring. Flere føler på digital utmattelse, og noen opplever manglende støtte fra ledere. Dessverre er det mange som føler de har havnet bakpå i læringsplanene sine. 

Men alt er ikke svart. E-læringsløsninger har blitt mer tilgjengelige, og engasjementet for e-læring har økt. Bedrifter tør å prøve nye metoder, og nye læringsløp opprettes hvor flere og flere lærer ved hjelp av mobilen, nettbrettet eller PC-en.  

Hvordan ligger dere an? Trenger dere litt drahjelp for å komme i gang igjen med læringsopplegget deres? Trenger dere litt nye innspill og ideer på hvordan dere kan gjøre læring spennende og engasjerende? Vi i Storyboard hjelper dere gjerne! 

Slik har pandemien påvirket læring:
E-læringsløsninger har blitt mer tilgjengelige 51,2%
Engasjementet for e-læring har økt 37%
Flere føler digital utmattelse 31,2%
Nye læringsløp ble prioritert 29,4%
Flere ansatte benytter ulike enheter i læringsløpet 26,9%
Vi havnet bakpå med læringsopplegget vårt 19,4%
De ansatte følte manglende støtte fra ledere 15,6%
Mikrolæring ble redningen 11,5%

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.

Fordelene med å integrere LMS med Microsoft Teams 

Visste du at du kan integrere LMS-et Learning center i Microsoft Teams? Hvorfor kan det være lurt å vurdere det? Følg med, så gir vi deg svaret!

Slik motiverer du ansatte til faglig utvikling med e-læringskurs

E-læring vs. tradisjonell læring: Hva er forskjellene? 

Kan den ene formen erstatte den andre? Vi tar en titt på forskjellene mellom e-læring og tradisjonell læring, og det kan hende at du blir overrasket over resultatet. 

Mowi Wins Fife Business Award for Their Innovative Learning Platform

Lykkes du med læringsstrategiene dine? – Slik måler du avkastning på læring!  

Styrk læringsprosessen med gode spørsmål!

Å lære er en kontinuerlig prosess som aldri stopper opp. En effektiv læringsprosess krever imidlertid mer enn bare formidling, det krever gode spørsmål. 

Øk læringseffekten: Varier læringsstiler i læringsløpet!

Se for deg at du sitter på et kurs, men sliter med å forstå informasjonen som kommer frem. Du konkluderer kanskje med at det enten er noe i veien med deg selv, eller med kursholder. Men dette er...

ChatGPT og digital læring … Hva kan vi forvente?

«ChatGPT har allerede vist seg å være en svært verdifull ressurs for digital læring. Med sin avanserte AI-teknologi og evne til å forstå naturlig språk, kan ChatGPT gi brukerne nøyaktige og...

Har du 3D-simuleringer i læringsmiksen din?

Spillbasert læring kan være en effektiv måte å lære på. Hvordan kan noen biter med 3D-simuleringer gjøre læringsmiksen din enda mer fristende? 
Top