Gå til hovedinnhold

Våre tips til digital læring på hjemmekontor


Dagens arbeidsliv er til en stor grad preget av fleksibilitet. Det er viktigere enn noensinne å tilby metoder for læring, utvikling og vekst for medarbeiderne. Vi må møte medarbeidernes behov der de er, og tilby digital læring på hjemmekontor!

Mann på hjemmekontor
Digital læring må forstås som en prosess og ikke en engangshendelse

De siste årene har satt sitt preg på måten vi jobber på, og hvilke behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større virksomheter har evnet å levere konsistent opplæring gjennom digitale flater, har det vært en utfordring for de som tidligere har belaget seg på en mer tradisjonell klasseromsopplæring.

Vi deler våre tips til hvordan bedrifter kan vurdere digital læring på hjemmekontor med et strategisk blikk, og sørge for at de møter medarbeidernes behov for kompetanseutvikling!

Digital læring må reflektere bedriftens kultur

Opplæring i bedriftens kultur bør ikke begrenses til onboarding av nyansatte. Digital læring på hjemmekontor kan gi gode mulighet til å styrke bedriftens identitet og kjerneverdier hos medarbeiderne. Her anbefaler vi å ta utgangspunkt i følgende:

Digital læring på hjemmekontor må forstås som en prosess og ikke en engangshendelse

Læring, uavhengig om den foregår digitalt, er ingen engangshendelse, men en kontinuerlig prosess. Husk at produktivitet ikke handler om hvor hardt eller lenge medarbeiderne jobber, men hvorvidt de har de beste forutsetningene for å gjøre jobben sin gjort på en effektiv måte.

Dette fordrer at vi vektlegger livslang læring som en naturlig del av arbeidet og de ansattes utvikling. I en digital verden vil vi nemlig aldri bli utlært. I den enkelte bedrift vil det derfor være nyttig å fokusere på det overordnede målet, eller kompetansestrategien hvis dere har det, fremfor et ensidig fokus på enkeltkurs- eller opplæring. Enkle grep som kan gjøres i hverdagen er:

Digital læring må gi medarbeiderne en utfordring

Ekstra motivasjon er ekstra viktig når vi sitter på hjemmekontor. Det er mange som sliter med å engasjere sine ansatte. Engasjerende utfordringer som skaper engasjement og undring er derfor en viktig nøkkel. Når målgruppe, innhold og læringsmål er bestemt, kan du stille deg følgende spørsmål:

Hvordan kan jeg presentere dette på en måte som skaper mest mulig engasjement? Hvordan kan jeg sørge for at medarbeiderne tar utfordringen med å lære seg noe nytt?

Se gjerne på følgende virkemidler:

Digital læring bør ikke begrenses til formell læring

Formell læring er ofte organisert opplæring med klart definerte mål og omfatter formelle læringstiltak som organiseres av arbeidsplassen. Formelle læringstiltak spiller en viktig rolle for kunnskapsdeling. Det er likevel viktig å huske at mye av læringen i hverdagen skjer gjennom det vi kaller uformell læring.

Uformell læring er praksisnær og kontekstavhengig. Det skjer gjerne når oppgaver skal løses i fellesskap, i diskusjon med andre, eller ved å observere kolleger som utfører arbeidsoppgaver. Dette betyr at uformell læring i større grad er knyttet til sosial interaksjon. Dette kan kreve en annen tilnærming når vi ikke er samlet på kontoret.

Digital læring må utfordre medarbeidernes hjerner og hjerter

Følelsesmessig tilknytning er viktig for oss mennesker. Alle læringsløp verken kan eller bør oppfordre til sterke følelser hos medarbeidere. Men det er likevel verdt å tenke over hvordan man kan skape en følelsesmessig tilknytning som engasjerer og vekker nysgjerrighet. En av de mest brukte teknikkene for å oppnå dette, er å fortelle historier.

Hjemmekontor trenger ikke være en hindring i bedriftens læringsstrategi. Det kan hjelpe deg å se nye måter du kan engasjere og motivere dine medarbeidere på! Så ikke glem hjemmekontoret når du planlegger neste læringsløp!

70-20-10-modellen i digital læring!

Et velkjent rammeverk eller modell hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon.

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 

Nasjonal sikkerhetsmåned: Sosial manipulering

Ulike former for sosial manipulering kan være Phishing, Spearphishing, Vishing, Pretexting, Catfishing, lokking, Quid pro Quo, Waterholing, Tailgating …

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.

Fordelene med å integrere LMS med Microsoft Teams 

Visste du at du kan integrere LMS-et Learning center i Microsoft Teams? Hvorfor kan det være lurt å vurdere det? Følg med, så gir vi deg svaret!

Slik motiverer du ansatte til faglig utvikling med e-læringskurs

E-læring vs. tradisjonell læring: Hva er forskjellene? 

Kan den ene formen erstatte den andre? Vi tar en titt på forskjellene mellom e-læring og tradisjonell læring, og det kan hende at du blir overrasket over resultatet. 

Mowi Wins Fife Business Award for Their Innovative Learning Platform

Top