Gå til hovedinnhold

Derfor bør du vurdere podkast i læring!


Visste du at vi absorberer mest informasjon når vi bruker en kombinasjon av ulike teknikker i læringsløpet vårt?  Har du vurdert å bruke podkast i læring?  

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: November 8, 2022

I en digital tidsalder har måten vi utvikler kompetanse på, endret seg. Engasjementet for e-læring har økt, bedrifter tester ut nye læringsteknikker, og flere og flere lærer ved hjelp av mobilen, nettbrettet eller PC-en. Det er en grunn til at bruk av podkast i læring kan være nyttig og effektivt. Podkaster går under læringsstilen som kalles auditiv læring, det vil si læring gjennom å lytte. Hvorfor kan det være lurt å benytte podkaster i læringssammenheng? 

Podkast i læring når frem til hjemmekontoret 

I en nylig spørresundersøkelse om e-læring var det 43,3 % av deltakerne oppgav at de synes den største utfordringen i læring i dag er å nå frem til hjemmekontorene. Opplever du det samme?  

Artikkelen Våre tips til digital læring i en tid på hjemmekontor tok opp denne utfordringen. Vi siterer:  

«Engasjerende utfordringer som skaper engasjement og undring er derfor en viktig nøkkel. Når målgruppe, innhold og læringsmål er bestemt, kan du stille deg følgende spørsmål: Hvordan kan jeg presentere dette på en måte som skaper mest mulig engasjement? Hvordan kan jeg sørge for at medarbeiderne tar utfordringen med å lære seg noe nytt?» 

Vi har det stort sett travelt. Det er mange som synes det er vanskelig å motivere seg til å lese eller dedikere skjermtid til læring. Podkaster kan lastes ned eller streames direkte og lyttes til, hvor som helst når som helst, mens du kjører, tar oppvasken, går på tur med hunden, trener eller jobber. Dermed kan du utnytte tid som ellers ikke ville bli benyttet til læring. 

Podrapporten.no viser at 39 % lytter til podkaster hjemme og 19 % lytter mens de er utendørs eller går en tur. Det kan derfor være veldig smart å bruke podkast i læring for å nå frem til disse! 

… og ikke bare det! 

Vi har alle ulike læringspreferanser. Noen foretrekker det visuelle, andre lærer best ved å lytte.  

Podkast er et godt alternativ for målgrupper med synshemming, dysleksi eller som rett og slett ikke er glad i å lese. Mange konsentrerer seg bedre hvis de kan lytte til læringsinnholdet samtidig som de utfører hverdagslige rutineoppgaver. 

Podkaster var i utgangspunktet ment som underholdning. Dette er noe vi ikke bør glemme. Det som gjør podkaster effektivt er ofte historiefortelling, humor og følelsen av å bli underholdt fremfor å sitte på en skolebenk. Hvem av oss foretrekker vel ikke det? 

Podkast gjør refleksjon og repetisjon spennende 

Vi vet at repetisjon fremmer og forsterker læring. Repetisjon betyr imidlertid ikke å gjenta det samme om og om igjen på samme kjedelige måte.  

Innledningsvis nevnte vi at vi får bedre utbytte av læringen når vi varierer læringsteknikkene og ikke bare benytter oss av én enkelt strategi eller metode. 

Bruk av podkast i læring kan hjelpe oss å repetere på måte som kanskje ikke føles som repetisjon, men som likevel får den samme effekten.  

For eksempel kan du først lese om et emne, så gjøre praktiske oppgaver knyttet til det samme emnet, og deretter kan du lytte til en podkast som reflekterer og utdyper stoffet ytterligere. Denne brede tilnærmingen til læring gjør det lettere for hjernen din å forstå og huske leksjonen.  

I læring er det verdifullt å bli eksponert for ulike perspektiver og erfaringer. Noen ganger kan vi låse oss fast i en tankegang som kun baserer seg på personlig erfaring og omgivelser. Podkaster holder læringsprosessen spennende og engasjerende.  

Podkaster blir neppe ditt primære læringsverktøy, men det kan være et nyttig verktøy å legge til i læringsløpet. Variasjon gjør stoffet mer spennende og interessant. 

Podkast fremmer livslang læring 

I artikkelen vi siterte tidligere, ble vi minnet på at læring er en kontinuerlig prosess. Produktivitet handler ikke om hvor hardt eller lenge vi jobber, men hvorvidt vi har de beste forutsetningene for å gjøre en effektiv og god jobb. Artikkelen sier videre: 

«Dette fordrer at vi vektlegger livslang læring som en naturlig del av arbeidet og de ansattes utvikling. I en digital verden vil vi nemlig aldri bli utlært. I den enkelte bedrift vil det derfor være nyttig å fokusere på det overordnede målet, eller kompetansestrategien hvis dere har det, fremfor et ensidig fokus på enkeltkurs- eller opplæring.» 

Enkle tiltak som ble foreslått er: 

Studier viser at man kan lytte lengre til en podkast enn man ville brukt på å lese artikkel eller se videoopptak av en forelesning. Lyttere venner deg også fort til en podkast-serie og ser frem til neste episode. 

Podkast-formen gjør det mulig å reflektere og gå i dybden på spesifikke temaer. Her kan du for eksempel lage podkast-serie hvor du intervjuer eksperter om hvordan de løser ulike problemstillinger. På samme måte som mange i dag går rett til «how to»-videoer på YouTube for å få råd, kan poddene dine ligge tilgjengelige for medarbeiderne når de trenger mer kunnskap om et emne. 

Husk at når du involverer medarbeidere i utarbeidelsen av podkaster, hjelper det både de som lager podden og de som lytter! 

Podkaster kan brukes til så mangt! 

Her er det bare fantasien som stopper deg: 

Hva kan du føye til på listen? 

Vil du vite mer om podkast i læring? 

Mange kvier seg for å prøve noe nytt. I et nylig webinar om podkast i læring, spurte vi lytterne våre hvor mange som allerede bruker podkast som pedagogisk virkemiddel. 25 % av de spurte svarte bekreftende på dette. Det var 43 % av de spurte som svarte at de selv lytter til podkast hver dag, og 30 % lytter ukentlig. Så flertallet lytter altså regelmessig og ofte til podkast. Viser ikke det at er verdt å vurdere bruk av podkast som pedagogisk virkemiddel? 

Hvis du sitter på gjerdet og vil vite mer, kan du lese denne artikkelen om gode grunner til å lage en podkast, eller du kan ta kontakt med oss! 

Har du 3D-simuleringer i læringsmiksen din?

Spillbasert læring kan være en effektiv måte å lære på. Hvordan kan noen biter med 3D-simuleringer gjøre læringsmiksen din enda mer fristende? 

Webinar: Spillbasert læring eller tradisjonelle undervisningsmetoder? Ja takk, begge deler!

Hvordan glemselskurven påvirker læring

«Glemselskurven» i seg selv høres jo ikke veldig truende ut. Men er du klar over hvilken skade den kan forårsake?  

Slik øker du mestringstroen på arbeidsplassen!

Mestringstro fører til økt motivasjon og bedre ytelsesevne på arbeidsplassen. Har du for eksempel fått en oppgave som ligger utenfor komfortsonen din? Din grad av mestringstro vil være...

Våre tips til digital læring på hjemmekontor

De siste årene har satt sitt preg på måten vi jobber på, og hvilke behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større virksomheter har evnet å levere konsistent opplæring gjennom...

DEL 2: Slik går du frem for å lage podkast (podkast-utstyret du trenger)

I DEL 1: Slik går du frem for å lage podkast, tok vi opp hvordan du legger en god strategi og planlegger en podkastepisode. Nå er du altså klar for innspilling. Nesten. Først må vi se på om du...

DEL 1: Slik går du frem for å lage podkast

Vi har allerede tatt for oss gode grunner til å starte opp en podkast, og hvorfor vi bør vurdere podkast i læring. Nå er det på tide å fokusere på hvordan vi går frem for å lage podkast. Det...

Gode grunner til å starte opp en podkast

Vurderer du å starte opp en podkast på vegne av din bedrift eller organisasjon? I så fall er denne artikkelen til deg!

DEL 2: TOLV FORMER FOR CYBERANGREP – SLIK BESKYTTER DU DEG!

Hva gjør du hvis du får en helt ny minnepinne fra Microsoft Office i posten? Er det trygt, eller er det en form for cyberangrep? 
Top