Gå til hovedinnhold

Cybersikkerhet – Steng dørene


For tjue år siden var det mange i Norge som ikke låste dørene sine om natten. I dag er det ytterst få. Vi har blitt mye flinkere til å tenke at innbrudd ikke bare rammer alle andre – det kan ramme oss også. Men hva med dørene vi ikke kan se? Hvilke tiltak har vi tatt i bruk for å beskytte oss selv og virksomheten vår mot cyberkriminalitet?

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: November 4, 2021

Hvilke tiltak har vi tatt i bruk for å beskytte oss selv og virksomheten vår mot cyberkriminalitet? Spill deg til økt cybersikkerhet!

Hvorfor cybersikkerhet er ekstra viktig nå

Store samfunnsendringer og økende økonomiske forskjeller har alltid gått hånd i hånd med kriminalitet. Koronapandemien innførte ustabilitet i store deler av verden. Arbeidsledigheten økte, og dette sammen med normaliseringen av hjemmekontor førte til en økt risiko for cyberangrep mot norske virksomheter. Det ble vanskeligere å bli oppdaget, og mange hackere fikk mer tid til planlegging. Det ville det vært rart om vi ikke så en økning i cyberkriminalitet.

Ifølge SINTEF-forskere økte antallet cyberangrepsforsøk i maritim sektor med rundt 400 prosent fra februar til juni i fjor. Verden over rapporteres det om en generell økning i cyberangrep. Metodene og tidspunktene endres kontinuerlig, og cyberkriminelle leter hele tiden etter nye smutthull og ofre. Ekspertene uttaler at ingen er fredet, og at alle blir angrepet før eller siden.

Cybersikkerhet er hardt arbeid og et premiss for økt digitalisering

Konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital delte interessante tanker i sendingen «Norge hacket – kan vi gjøre sikkerhet til et konkurransefortrinn?» i DN-studio tidligere i år:

«Det er ingen tvil om at digitalisering gir muligheter. Det legger til rette for tettere sammenkobling mellom systemer og mennesker og tilgang på data, som igjen gir mer effektive arbeidsprosesser og bedre beslutninger. Men samtidig gjør det oss mer sårbare. Så derfor må vi, for å bidra til at vi holder digitaliseringstakten høy, også ha en høy takt på å jobbe med cybersikkerhet. Det vil kunne gi oss et konkurransefortrinn fremover.» Han tilføyde også at cybersikkerhet er et premiss for økt digitalisering.

Bente Hoff, avdelingsdirektør i Norsk sikkerhetsmyndighet, pekte på at sikkerhetsarbeid er hardt arbeid og må jobbes med systematisk. Vi må ha et sikkerhetsperspektiv på alle teknologiske trender.

Åshild Hanne Larsen har høstet mye ros i forbindelse med sin lederstil i Equinor. Hun uttalte hvor viktig det er å kjenne til svakheter og sårbarheter i egen infrastruktur og det digitale trusselbildet. Det er nødvendig å skape en god sikkerhetskultur blant ansatte.

Tenk som en hacker

Beskyttelse av maskinvare og programvare er nødvendig, men ikke nok i seg selv for å kunne stanse avanserte cyberangrep. Alle i virksomheten bør være proaktive og i stand til å oppdage og fjerne sofistikerte trusler.

Ved å kjenne til hackernes metoder, og trene på situasjoner som kan oppstå, vil virksomheter være bedre beskyttet mot cyberkriminalitet.

I samarbeid med en av våre partnere kan vi nå tilby «Cyber Crime Time». Dette er et interaktivt spill på engelsk eller tysk hvor spillerne lærer seg å tenke som en hacker. Spillet er både morsomt og lærerikt, og kan integreres i læringsportalen eller spilles på nett. Spennende innhold som aktivt involverer spillerne, gjør informasjonen enklere å lære og huske i hverdagen. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

info@storyboard.no

(+47) 22 47 22 80

www.storyboard.no


Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 

Nasjonal sikkerhetsmåned: Sosial manipulering

Ulike former for sosial manipulering kan være Phishing, Spearphishing, Vishing, Pretexting, Catfishing, lokking, Quid pro Quo, Waterholing, Tailgating …

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.

Fordelene med å integrere LMS med Microsoft Teams 

Visste du at du kan integrere LMS-et Learning center i Microsoft Teams? Hvorfor kan det være lurt å vurdere det? Følg med, så gir vi deg svaret!
Top