Gå til hovedinnhold

Når ansatte slutter – viktigheten av en god offboarding


Offboarding? Du har forstått viktigheten av en god onboardingsprosess. Du ser gode resultater som følge av at nyansatte føler seg velkommen og får hjelp til å finne sin rolle i bedriften din. Men så har du de som slutter, hva med dem?

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: October 11, 2021

Er innkjøpt kake til fredagslunsjen og et klapp på skulderen nok? Har du tenkt over hvilke rutiner du har for offboarding i din virksomhet?

Hvorfor offboarding er viktigere enn du tror


Det er mange forskjellige årsaker til at ansatte slutter i jobben. Noen slutter av naturlige årsaker som alder, sykdom eller flytting. Vedkommende har kanskje vært i stillingen i flere år, og nå tar dere farvel med ikke bare en kollega, men en venn. Følelsene dere sitter med motiverer dere til å planlegge en flott avskjedsfest, Alle på kontoret signerer et kort og samler inn til en liten gave. Dette føles både naturlig og riktig. Men så har du tilfellene hvor den ansatte har sagt opp av andre årsaker, kanskje også på et veldig ugunstig tidspunkt for bedriften. Eller vedkommende kan ha blitt oppsagt, og du ser frem til å få en ny person inn i den stillingen. Kakefesten på siste arbeidsdag er kanskje ikke like sprudlende, og både den som drar og de som blir igjen gleder seg til å få det overstått.

Uavhengig av hva som er årsaken til at en ansatt slutter, er det mange muligheter knyttet til de siste dagene vedkommende er på jobb. Her er det mye verdifull informasjon som kan hentes inn, du kan vise de ansatte at de er verdsatt i bedriften, bedriften kan bygge opp et godt navn og omdømme som en god arbeidsplass, og du kan sende en ambassadør ut i den store verden. Alt dette skjer ikke av seg selv. Det er dermed viktig å ha gode rutiner for offboarding.

Viktige ting å huske på

Alt det juridiske og økonomiske må på plass

Sluttavtaler, oppgjør for overtid, feriedager og reiseregninger, overføring av pensjonsordning og kansellering av frynsegoder. Jo tidligere dette er på plass, jo ryddigere fremstår din bedrift. Det er mye lettere å få alt dette avklart før vedkommende forlater arbeidsplassen.

Overføring av arbeidsoppgaver og ansvar

Den som skal ta over arbeidsoppgavene og ansvaret, må få tilstrekkelig opplæring. Utnytt om mulig kompetansen og erfaringen til den som slutter, ved å tilrettelegge for en overgangsperiode med samarbeid og samtaler. Prøv å få videreformidlet svar på spørsmål som: «Hvilke utfordringer har du møtt i denne stillingen? Hvordan har du løst disse på en praktisk måte?»

Tilgangsrettigheter, passord og e-postkontoer må deaktiveres, og den som overtar stillingen må få tilgang til alt som trengs for å kunne gripe ballen og fortsette i samme tempo.

Alle involverte bør så tidlig som mulig få beskjed om at vedkommende slutter. Dermed blir kundeforhold er ivaretatt, og alle vet hvem de nå skal forholde seg til i denne rollen.

• Innlevering av utstyr

Ha en sjekkliste for hva som skal leveres inn, og la begge parter signere når dette er gjort. Det kan være PC-er, nøkler/nøkkelkort, mobiltelefoner eller annet utstyr som tilhører bedriften. Den som forlater bedriften, må få tilstrekkelig tid til å pakke personlige eiendeler.

• Avgangsintervjuet

Takk for nå-intervjuet er en viktig del av offboarding. Samme hva som er årsaken til at vedkommende slutter, bør han kunne forlate bedriften med en følelse av å ha blitt behandlet på en ordentlig, respektfull måte. Det er i denne samtalen du kan hente inn verdifull informasjon om hva bedriften kan gjøre bedre. Og det er denne samtalen som ofte er avgjørende for om vedkommende vil anbefale arbeidsplassen til andre. Planlegg hva et slikt avgangsintervju bør inneholde.

• Avskjedsseremonien

En liten markering av den ansattes siste dag på jobb er alltid passende. Enten det er en stor kakefest for alle ansatte, eller et godt håndtrykk med takk for utført arbeid, bør du gjøre ditt beste for at den siste dagen er så positiv som overhodet mulig. Dette vil også påvirke moralen til de ansatte som er igjen.

Føler du at det er mye å huske på? Snakk med oss om hvordan læringsportalen vår kan hjelpe deg til å sette opp gode rutiner for offboarding!

info@storyboard.no

(+47) 22 47 22 80

www.storyboard.no


Tre måter å lage læringsinnhold på!

Det er flere veier du kan gå for å lage læringsinnhold til læringsportalen din. Det er dessverre ikke det samme hva du velger. Du må finne den metoden som passer best for deg og bedriften din....

Hva lærte vi fra spørreundersøkelsen om e-læring i 2022?

eLearning Industry har nylig gjennomført en undersøkelse om e-læring i 2022. Denne undersøkelsen tok opp hvilke utfordringer vi sliter med, forholdet vårt til LMS, hvordan vi vet om vi...

Velkommen til en moderne arbeidsplass!

En moderne arbeidsplass tar hensyn til utviklingen i samfunnet. Dette kan innebære introdusering av digitale løsninger som reduserer enkelte manuelle oppgaver.  

Mikrolæring – for det moderne mennesket

Er mikrolæring en helt fantastisk oppfinnelse? Trenger vi det egentlig, eller er det bare enda en ny trend som vil forsvinne om noen år? 

Webinar: “Cybersikkerhet – hva er trusselbildet, og hva kan medarbeidere lære?”

WCAG – gjelder det meg?

I denne artikkelen tar vi opp WCAG, hva det er og hvem det gjelder, samt hvorfor universell utforming er nyttig for oss alle. 

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–20 % av den norske befolkningen oppgir at de har en funksjonsnedsettelse. I 2018 oppgav hver fjerde norske student det samme. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

Du har vel integrert LMS i Microsoft Teams?

Hvis arbeidsplassen din benytter Microsoft Teams, har du sannsynligvis oppdaget mange måter å bruke appen på. Men har du vurdert å bruke Microsoft Teams som en digital læringsplattform for...

Trender for digital læring for hybridkontoret i 2022

Compliance – 5 tips for det digitale læringsløpet!

For å være «compliant med compliance» er det mange som har lent seg på e-læring og digitale læringsløp. Hva om det ikke gikk så greit som forventet? Vi har forberedt noen gode tips i å...

Top