Gå til hovedinnhold

Når ansatte slutter – viktigheten av en god offboarding


Du har forstått viktigheten av en god onboardingsprosess. Du ser gode resultater som følge av at nyansatte føler seg velkommen og får hjelp til å finne sin rolle i bedriften din. Men så har du de som slutter, hva med dem? Er innkjøpt kake til fredagslunsjen og et klapp på skulderen nok? Har du tenkt over hvilke rutiner du har for offboarding i din virksomhet?

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: October 11, 2021

Hvorfor offboarding er viktigere enn du tror
Det er mange forskjellige årsaker til at ansatte slutter i jobben. Noen slutter av naturlige årsaker som alder, sykdom eller flytting. Vedkommende har kanskje vært i stillingen i flere år, og nå tar dere farvel med ikke bare en kollega, men en venn. Følelsene dere sitter med motiverer dere til å planlegge en flott avskjedsfest, hvor alle på kontoret signerer et kort og samler inn til en liten gave. Dette føles både naturlig og riktig. Men så har du tilfellene hvor den ansatte har sagt opp av andre årsaker, og kanskje også på et veldig ugunstig tidspunkt for bedriften. Eller vedkommende kan ha blitt oppsagt av ulike grunner, og du ser frem til å få en ny person inn i den stillingen. Kakefesten på siste arbeidsdag er kanskje ikke like sprudlende, og både den som drar og de som blir igjen gleder seg til å få det overstått.

Uavhengig av hva som er årsaken til at en ansatt slutter, er det mange muligheter knyttet til de siste dagene vedkommende er på jobb. Her er det mye verdifull informasjon som kan hentes inn, du kan vise de ansatte at de er verdsatt i bedriften, bedriften kan bygge opp et godt navn og omdømme som en god arbeidsplass, og du kan sende en ambassadør ut i den store verden. Alt dette skjer ikke av seg selv. Det er dermed viktig å ha gode rutiner for offboarding.Hva offboarding innebærer

Alt det juridiske og økonomiske må på plass

Sluttavtaler, oppgjør for overtid, feriedager og reiseregninger, overføring av pensjonsordning og kansellering av frynsegoder. Jo tidligere dette er på plass, jo ryddigere fremstår din bedrift. Det er mye lettere å få alt dette avklart før vedkommende forlater arbeidsplassen.

Overføring av arbeidsoppgaver og ansvar

Den som skal ta over arbeidsoppgavene og ansvaret, må få tilstrekkelig opplæring. Utnytt om mulig kompetansen og erfaringen til den som slutter, ved å tilrettelegge for en overgangsperiode med samarbeid og samtaler. Prøv å få videreformidlet svar på spørsmål som: «Hvilke utfordringer har du møtt i denne stillingen? Hvordan har du løst disse på en praktisk måte?» Tilgangsrettigheter, passord og e-postkontoer må deaktiveres, og den som overtar stillingen må få tilgang til alt han trenger for å kunne gripe ballen og fortsette i samme tempo. Alle involverte bør så tidlig som mulig få beskjed om at vedkommende slutter, slik at kundeforhold er ivaretatt, og alle vet hvem de nå skal forholde seg til i denne rollen.

• Innlevering av utstyr

Ha en sjekkliste for hva som skal leveres inn, og la begge parter signere når dette er gjort. Det kan være PC-er, nøkler/nøkkelkort, mobiltelefoner eller annet utstyr som tilhører bedriften. Den som forlater bedriften, må få tilstrekkelig tid til å pakke personlige eiendeler.

• Sluttsamtalen

Takk for nå-intervjuet er viktigere enn mange tror. Samme hva som er årsaken til at vedkommende slutter, bør han kunne forlate bedriften med en følelse av å ha blitt behandlet på en ordentlig, respektfull måte. Det er i denne samtalen du kan hente inn verdifull informasjon om hva bedriften kan gjøre bedre. Og det er denne samtalen som ofte er avgjørende for om vedkommende vil anbefale arbeidsplassen til andre. I et senere blogginnlegg vil vi gå mer i detalj på hva et slikt avskjedsintervju bør inneholde, og hva du bør ha i tankene for å gjøre denne delen av offboardingsprosessen til en suksess.

• Avskjedsseremonien

En liten markering av den ansattes siste dag på jobb er alltid passende. Enten det er en stor kakefest for alle ansatte, eller et godt håndtrykk med takk for utført arbeid, bør du gjøre ditt beste for at den siste dagen er så positiv som overhodet mulig. Dette vil også påvirke moralen til de ansatte som er igjen.

Føler du at det er mye å huske på? Snakk med oss om hvordan læringsportalen vår kan hjelpe deg til å sette opp gode rutiner for offboarding!

info@storyboard.no

(+47) 22 47 22 80

www.storyboard.no


Digital transformasjon: Hvorfor noen lykkes og andre ikke

Vet du hva bedrifter med vellykkede digitale transformasjonsprosjekter har til felles? Det er ikke kunstig intelligens, utvidet virkelighet eller annen ny teknologi. 

Cybersikkerhet – Steng dørene

Spill deg til økt cybersikkerhet

Trusselen om cyberangrep øker. Etterhvert som vår verden digitaliseres på stadig flere områder, oppstår også nye muligheter for cyberkriminelle. Og hackernes metoder blir stadig mer...

Den siste samtalen – hvordan lykkes med avgangsintervjuet

Motivet for denne samtalen er å finne ut hvilke styrker og svakheter som ligger i bedriften din, og gi vedkommende som slutter, følelsen av å bli hørt og møtt med respekt.

Hvordan spillbasert læring kan forbedre helsen

Verden er stadig i endring. Den tradisjonelle idéen om at bedriften pøser på med forventninger de ansatte må oppfylle siden de er så heldige å ha en jobb, er gammeldags. I dag er...

Hvorfor onboarding ikke får den oppmerksomheten den fortjener – våre beste unnskyldninger

Hvorfor nyansatte trenger hjelp til å lære

Dette er ikke en unormal reaksjon. Stress setter både hjerne og kropp i alarmberedskap og gjør det vanskeligere å godta endringer og lære nye ting. Hjernen vår er faktisk...

Våre tips til digital læring i en tid på hjemmekontor

Det siste året har satt sitt preg på måten vi jobber på og hva slags behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større bedrifter og virksomheter har evnet å levere konsistent...

Hvordan lage en god digital samling

Dette kan deles med deltakerne i forkant av samlingen og repeteres under oppstart av samlingen. Dersom du ønsker at deltakerne bruker tid på faglige forberedelser i forkant av samlingen, kan du...

Top