Gå til hovedinnhold

Den siste samtalen – hvordan lykkes med avgangsintervjuet


I en tidligere artikkel tok vi opp viktigheten av en god offboarding når ansatte slutter. Der kan du finne en liten sjekkliste over ting du bør huske på når du skal ta farvel med en av dine ansatte.

En av de viktigste delene ved offboardingsprosessen er dessverre den delen som ofte blir neglisjert. Avgangsintervjuet, sluttsamtalen, exitintervjuet, takk-for-nå-samtalen… Samme hva du ønsker å kalle det i din bedrift, har du mye å vinne på å sette av tid til å utarbeide gode rutiner for denne samtalen.

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: October 19, 2021

Motivet for avgangsintervjuet er å finne ut hvilke styrker og svakheter som ligger i bedriften din, og gi vedkommende som slutter, følelsen av å bli hørt og møtt med respekt.

Vi ønsker ærlige tilbakemeldinger om bedriften, slik at vi kan forbedre oss. En ansatt som slutter, føler seg ofte friere til å si sin mening uten å være redd for å tråkke noen på tærne. Avgangsintervjuet er derfor en gyllen anledning til å lytte og få dypere innsikt i hvordan arbeidssituasjonen oppleves fra innsiden. Ikke la frykten for kritikk stoppe deg fra å hente inn denne viktige informasjonen!  Dette kan også være en fin anledning til å sette strek over konflikter og få en god avslutning på et arbeidsforhold.

Hvem skal utføre avgangsintervjuet?

Hver enkelt bedrift må avgjøre hva som er riktig for dem, men det kan være lurt å la en annen representant enn nærmeste leder utføre denne samtalen. Jo større tillit den ansatte har til vedkommende, jo mer ærlig vil samtalen være. Samtalen kan også gjennomføres som en elektronisk undersøkelse hvis det er det mest praktiske.

Hvilke spørsmål bør du stille?

Eksempler på spørsmål kan være:

Husk at dette ikke er tidspunktet for å diskutere og argumentere. Den ansatte bør føle at det ikke er noen negative konsekvenser ved å være åpen og ærlig. Det er bedre at han eventuelt får luftet sine frustrasjoner i avgangsintervjuet, enn at han føler han må gjøre det utenfor arbeidsplassen. Takk han for ærlige svar og for innsatsen han har bidratt med i bedriften.

Ønsker du hjelp til å sette opp gode rutiner digitalt for onboarding og offboarding av ansatte? Ta kontakt med oss!

info@storyboard.no

(+47) 22 47 22 80

www.storyboard.no

LMS – et nyttig læringsverktøy?

LMS er en forkortelse for «Learning Management System». På norsk kaller vi ofte dette for en digital læringsplattform, en læringsportal eller et LMS-system.

70-20-10-modellen – Prinsipper, fallgruver og løsninger

Digital transformasjon: Hvorfor noen lykkes og andre ikke

Vi vil fortelle deg hvorfor et betydelig antall digitale transformasjonsprosjekter mislykkes, og bare noen få av dem faktisk lykkes. La oss gi deg et hint: Det har noe å gjøre med hvordan...

Cybersikkerhet – Steng dørene

Spill deg til økt cybersikkerhet

Trusselen mot cybersikkerhet øker. Etterhvert som vår verden digitaliseres på stadig flere områder, oppstår også nye muligheter for cyberkriminelle. Og hackernes metoder blir stadig mer...

Når ansatte slutter – viktigheten av en god offboarding

Hvordan spillbasert læring kan forbedre helsen

Verden er stadig i endring. Den tradisjonelle idéen om at bedriften pøser på med forventninger de ansatte må oppfylle siden de er så heldige å ha en jobb, er gammeldags. I dag er...

Hvorfor onboarding ikke får den oppmerksomheten den fortjener – våre beste unnskyldninger

Onboarding – hvorfor nyansatte trenger hjelp til å lære

Dette er ikke en unormal reaksjon. Stress setter både hjerne og kropp i alarmberedskap og gjør det vanskeligere å godta endringer og lære nye ting. Hjernen vår er faktisk...

Top