Gå til hovedinnhold

Den siste samtalen – hvordan lykkes med avgangsintervjuet


I en tidligere artikkel tok vi opp viktigheten av en god offboarding når ansatte slutter. Der kan du finne en liten sjekkliste over ting du bør huske på når du skal ta farvel med en av dine ansatte.

En av de viktigste delene ved offboardingsprosessen er dessverre den delen som ofte blir neglisjert. Avgangsintervjuet, sluttsamtalen, exitintervjuet, takk-for-nå-samtalen… Samme hva du ønsker å kalle det i din bedrift, har du mye å vinne på å sette av tid til å utarbeide gode rutiner for denne samtalen.

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: October 19, 2021

Motivet for avgangsintervjuet er å finne ut hvilke styrker og svakheter som ligger i bedriften din, og gi vedkommende som slutter, følelsen av å bli hørt og møtt med respekt.

Vi ønsker ærlige tilbakemeldinger om bedriften, slik at vi kan forbedre oss. En ansatt som slutter, føler seg ofte friere til å si sin mening uten å være redd for å tråkke noen på tærne. Avgangsintervjuet er derfor en gyllen anledning til å lytte og få dypere innsikt i hvordan arbeidssituasjonen oppleves fra innsiden. Ikke la frykten for kritikk stoppe deg fra å hente inn denne viktige informasjonen!  Dette kan også være en fin anledning til å sette strek over konflikter og få en god avslutning på et arbeidsforhold.

Hvem skal utføre avgangsintervjuet?

Hver enkelt bedrift må avgjøre hva som er riktig for dem, men det kan være lurt å la en annen representant enn nærmeste leder utføre denne samtalen. Jo større tillit den ansatte har til vedkommende, jo mer ærlig vil samtalen være. Samtalen kan også gjennomføres som en elektronisk undersøkelse hvis det er det mest praktiske.

Hvilke spørsmål bør du stille?

Eksempler på spørsmål kan være:

Husk at dette ikke er tidspunktet for å diskutere og argumentere. Den ansatte bør føle at det ikke er noen negative konsekvenser ved å være åpen og ærlig. Det er bedre at han eventuelt får luftet sine frustrasjoner i avgangsintervjuet, enn at han føler han må gjøre det utenfor arbeidsplassen. Takk han for ærlige svar og for innsatsen han har bidratt med i bedriften.

Ønsker du hjelp til å sette opp gode rutiner digitalt for onboarding og offboarding av ansatte? Ta kontakt med oss!

info@storyboard.no

(+47) 22 47 22 80

www.storyboard.no

Velkommen til en moderne arbeidsplass!

En moderne arbeidsplass tar hensyn til utviklingen i samfunnet. Dette kan innebære introdusering av digitale løsninger som reduserer enkelte manuelle oppgaver.  

Mikrolæring – for det moderne mennesket

Er mikrolæring en helt fantastisk oppfinnelse? Trenger vi det egentlig, eller er det bare enda en ny trend som vil forsvinne om noen år? 

Webinar: “Cybersikkerhet – hva er trusselbildet, og hva kan medarbeiderne lære?”

WCAG – gjelder det meg?

I denne artikkelen tar vi opp WCAG, hva det er og hvem det gjelder, samt hvorfor universell utforming er nyttig for oss alle. 

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–20 % av den norske befolkningen oppgir at de har en funksjonsnedsettelse. I 2018 oppgav hver fjerde norske student det samme. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

Du har vel integrert LMS i Microsoft Teams?

Hvis arbeidsplassen din benytter Microsoft Teams, har du sannsynligvis oppdaget mange måter å bruke appen på. Men har du vurdert å bruke Microsoft Teams som en digital læringsplattform for...

Trender for digital læring for hybridkontoret i 2022

Compliance – 5 tips for det digitale læringsløpet!

For å være «compliant med compliance» er det mange som har lent seg på e-læring og digitale læringsløp. Hva om det ikke gikk så greit som forventet? Vi har forberedt noen gode tips i å...

Kompetansebygging ved hjelp av 70-20-10

Bruk av 70-20-10-modellen krever mer enn bare å vise de ansatte hvordan de skal utføre en oppgave. For å bygge kompetanse må vi skape et helhetlig læringsmiljø for dem hvor de kan lære...

Webinar: How to digitalize learning in a production environment whilst maintaining compliance standards

These questions were the basis for a free webinar on how to digitalize learning in a production environment held on Thursday 10th March 2022.

Top