Gå til hovedinnhold

Cybersikkerhet – Steng dørene


For tjue år siden var det mange i Norge som ikke låste dørene sine om natten. I dag er det ytterst få. Vi har blitt mye flinkere til å tenke at innbrudd ikke bare rammer alle andre – det kan ramme oss også. Men hva med dørene vi ikke kan se? Hvilke tiltak har vi tatt i bruk for å beskytte oss selv og virksomheten vår mot cyberkriminalitet?

Ingvild Stander for Sekretær.no

Publisert: November 4, 2021

Hvorfor cybersikkerhet er ekstra viktig nå

Store samfunnsendringer og økende økonomiske forskjeller har alltid gått hånd i hånd med kriminalitet. Legg til økte muligheter for å utføre kriminelle handlinger uten å bli oppdaget, samt ekstra tid til planlegging og utføring av disse, og det ville vært rart om vi ikke så en økning i dette. Koronapandemien innførte ustabilitet i store deler av verden, arbeidsledigheten økte, og dette sammen med normaliseringen av hjemmekontor førte til en økt risiko for cyberangrep mot norske virksomheter.

Ifølge SINTEF-forskere økte antallet cyberangrepsforsøk i maritim sektor med rundt 400 prosent fra februar til juni i fjor, og verden over rapporteres det om en generell økning i cyberangrep. Metodene og tidspunktene endres kontinuerlig, og cyberkriminelle leter hele tiden etter nye smutthull og ofre. Ekspertene uttaler at ingen er fredet, og at alle blir angrepet før eller siden.

Cybersikkerhet er hardt arbeid og et premiss for økt digitalisering

Konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital hadde en interessant uttalelse i sendingen «Norge hacket – kan vi gjøre sikkerhet til et konkurransefortrinn?» i DN-studio tidligere i år:

«Det er ingen tvil om at digitalisering gir muligheter. Det legger til rette for tettere sammenkobling mellom systemer og mennesker og tilgang på data, som igjen gir mer effektive arbeidsprosesser og bedre beslutninger. Men samtidig gjør det oss mer sårbare. Så derfor må vi, for å bidra til at vi holder digitaliseringstakten høy, også ha en høy takt på å jobbe med cybersikkerhet. Det vil kunne gi oss et konkurransefortrinn fremover.» Han tilføyde også at cybersikkerhet er et premiss for økt digitalisering.

Bente Hoff som er avdelingsdirektør i Norsk sikkerhetsmyndighet, pekte på at sikkerhetsarbeid er hardt arbeid og må jobbes med systematisk, og at vi må ha et sikkerhetsperspektiv på alle teknologiske trender.

Åshild Hanne Larsen, som har høstet mye ros i forbindelse med sin lederstil i Equinor, uttalte hvor viktig det er å kjenne til svakheter og sårbarheter i egen infrastruktur og det digitale trusselbildet, og å skape en god sikkerhetskultur blant ansatte.

Tenk som en hacker

Beskyttelse av maskinvare og programvare er nødvendig, men ikke nok i seg selv for å kunne stanse avanserte cyberangrep i dag. Alle i virksomheten bør være proaktive og i stand til å oppdage og fjerne sofistikerte trusler.

Ved å kjenne til hackernes metoder og tankegang, og samtidig trene på situasjoner som kan oppstå, vil virksomheter i mye større grad kunne beskytte seg selv mot ondsinnede angrep.

I samarbeid med en av våre partnere kan vi nå tilby «Cyber Crime Time», et interaktivt spill på engelsk eller tysk hvor spillerne lærer seg å tenke som en hacker. Spillet er både morsomt og lærerikt, og kan integreres i læringsportalen eller spilles på nett. Spennende innhold som aktivt involverer spillerne, gjør informasjonen enklere å lære og huske i hverdagen. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

info@storyboard.no

(+47) 22 47 22 80

www.storyboard.no


Digital transformasjon: Hvorfor noen lykkes og andre ikke

Vet du hva bedrifter med vellykkede digitale transformasjonsprosjekter har til felles? Det er ikke kunstig intelligens, utvidet virkelighet eller annen ny teknologi. 

Spill deg til økt cybersikkerhet

Trusselen om cyberangrep øker. Etterhvert som vår verden digitaliseres på stadig flere områder, oppstår også nye muligheter for cyberkriminelle. Og hackernes metoder blir stadig mer...

Den siste samtalen – hvordan lykkes med avgangsintervjuet

Motivet for denne samtalen er å finne ut hvilke styrker og svakheter som ligger i bedriften din, og gi vedkommende som slutter, følelsen av å bli hørt og møtt med respekt.

Når ansatte slutter – viktigheten av en god offboarding

Hvordan spillbasert læring kan forbedre helsen

Verden er stadig i endring. Den tradisjonelle idéen om at bedriften pøser på med forventninger de ansatte må oppfylle siden de er så heldige å ha en jobb, er gammeldags. I dag er...

Hvorfor onboarding ikke får den oppmerksomheten den fortjener – våre beste unnskyldninger

Hvorfor nyansatte trenger hjelp til å lære

Dette er ikke en unormal reaksjon. Stress setter både hjerne og kropp i alarmberedskap og gjør det vanskeligere å godta endringer og lære nye ting. Hjernen vår er faktisk...

Våre tips til digital læring i en tid på hjemmekontor

Det siste året har satt sitt preg på måten vi jobber på og hva slags behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større bedrifter og virksomheter har evnet å levere konsistent...

Hvordan lage en god digital samling

Dette kan deles med deltakerne i forkant av samlingen og repeteres under oppstart av samlingen. Dersom du ønsker at deltakerne bruker tid på faglige forberedelser i forkant av samlingen, kan du...

Top