Gå til hovedinnhold

Compliance – 5 tips for det digitale læringsløpet!


Compliance … ja, det kan virke som tørt stoff. Opplæring innen etterlevelse av lover og regler høres kanskje ikke så spennende ut. Det er ofte mye informasjon som skal gjennomgås, og opplæringen skal dokumenteres. Kan digital opplæring være til hjelp? Hvordan kan vi møte utfordringene som følger med?

Mann står foran en labyrint for å illustrere utfordringer med digital opplæring for å sikre compliance

Ingvild Stander - Basert på artikkelen Doing Compliance Training Online: Four Practical Tips to Keep in Mind først publisert hos Cursum 

Publisert: March 14, 2022

For å være «compliant med compliance» er det mange som har lent seg på e-læring og digitale læringsløp. Hva om det ikke gikk så greit som forventet? Vi har forberedt noen gode tips i å lykkes med digital opplæring som sikrer compliance for bedriften din.

Digital opplæring for å sikre compliance har også utfordringer

Compliance handler om at man kan verifisere eller dokumentere at man oppfyller forskjellige krav, lover og regler. Noen av disse er pålagt eksternt, andre internt. Dette kan være krav om å dokumentere gjennomgått etikkopplæring (Code of conduct) eller sikkerhetsopplæring, krav om å opptre i henhold til en standard, krav om å dokumentere opplæring i å betjene en maskin, krav om å ha lest og bekreftet rutiner, innhenting av legitimasjonskontroll, risikovurderinger, osv. God opplæring innen compliance-krav tydeliggjør hva som må gjøres i din bedrift og forklarer hvordan man kan handle i samsvar med kravene. Den bygger opp bedriftens interne identitet og kultur. Den sikrer at ansatte er oppdaterte, og at nyansatte forstår hva som forventes av dem.

Digital læring har for mange blitt den nye normalen for opplæring innad i virksomheten. Denne formen for læring kan hjelpe bedriften å sikre compliance, men det betyr ikke at vi ikke vil møte på utfordringer underveis.

Det kan virke som en uoverkommelig oppgave å gjennomføre opplæring for å sikre compliance, men ikke vær redd! Som de fleste oppgaver her i livet, blir alt enklere med kunnskap og riktig verktøy. Vi deler herved fem praktiske tips for å skape et effektivt digitalt læringsløp. 

1. Skreddersy opplæringen til rollene i virksomheten

Det sies at 71 % av virksomheter i dag mangler rutine for kartlegging av kompetanse og ferdigheter. Som følge av dette mangler virksomheten konkret og gyldig data som de kan basere opplæringen på. Med god kompetansekartlegging kan du sile ut hvilken informasjon som er nødvendig for de ulike rollene. Dette vil hjelpe på engasjementet og motivasjonen til deltakerne. 

Når du er godt kjent med de forskjellige rollene i virksomheten, kan du bedre forstå hvilke behov de har. De fleste sitter på forskjellig kunnskap, ferdigheter og kompetanse. De møter også forskjellige utfordringer på arbeidsplassen. Digital opplæring gjør det mulig å skreddersy kurs og læringsinnhold til hver enkelt medarbeider i deres rolle. 

For å unngå å presentere irrelevant informasjon, bør du knytte opplæring opp mot situasjoner medarbeiderne kan støte på i arbeidshverdagen. De kravene som stilles til ledelsen, er ikke nødvendigvis de samme som stilles til de som sitter i administrative roller. En rollebasert og virkelighetsinspirert opplæring er mer relevant og effektiv. 

2. Gi tilgang til opplæringen fra forskjellige enheter 

Det er viktig å skape godt læringsinnhold, men du bør også tenke over hvordan du velger å gjøre dette tilgjengelig for medarbeiderne. 

Digital læring gjør det mulig for hver enkelt å gjennomføre opplæringen på forskjellige enheter. Du kan for eksempel gjøre læringsløpet tilgjengelig via smarttelefon, nettbrett eller PC. Hvis du vil være ekstra smart, legger du læringsløpet rett inn i Teams ved hjelp av LMS-løsningen vår. Med enkel, samlet tilgang til læringsmoduler og diskusjonsforum vil du øke sannsynligheten for større engasjement fra de ansatte. 

Hvis du har spørsmål om LMS, og hvordan det kan skreddersys til behovene dere har, er det bare å ta kontakt!  

3. Skill mellom forskjellige læringsstrategier

Digital opplæring som sikrer compliance kan for eksempel være standard eller tilpasset. 

Mange velger en standard læringsstrategi. Det er en enkel, «one-size-fits-all»-opplæring som tar deltakerne fra punkt A til punkt B. Denne metoden krever ofte at deltagerne memorerer korte og enkle konsepter for å gjennomføre en læringsmodul og så gå videre til neste. 

Med en tilpasset læringsstrategi blir man engasjert på et mer personlig plan. Her lærer man ved å utføre oppgaver som kan tilpasses individuelt. Man får også personlig coaching basert på valgene man tar, med hjelp til å se hvilke konsekvenser de kan få underveis. På denne måten kan hver enkelt bygge opp sine evner til å foreta gode beslutninger i egen arbeidssituasjon og sikre compliance.  

Begge metodene er effektive, men hver til sitt formål. For eksempel vil en standard læringsstrategi fungere best når du skal formidle kunnskap og regler som er lette å forstå og huske. Tilpasset læringsstrategi vil passe bedre der det er viktig at deltakeren skal forstå og lære å anvende prinsippene bak reglene, slik at riktige avgjørelser kan tas i forskjellige situasjoner i fremtiden. Hvilke(n) metode(r) du velger for virksomheten din, avhenger av hvilke overordnede mål du har for hva du ønsker å oppnå. 

Hvis du føler det er vanskelig å avgjøre hvilke læringsmetoder dere bør benytte, kan du få hjelp fra dedikerte pedagoger og læringseksperter fra Storyboard! 

4. Engasjer med gode historier 

Har du tenkt på at god historiefortelling kan forbedre læringsopplevelsen? Det er fordi historier kan virkeliggjøre innholdet og synliggjøre hvor det hører hjemme i hverdagen. Gode historier inspirerer og motiverer, og det gjør det lettere å huske det man har lært. 

Det ultimate målet med digital opplæring for å sikre compliance er ikke bare å gi medarbeiderne tørre fakta – du ønsker å hjelpe dem til å praktisere det de lærer. Alt er ikke alltid svart/hvitt, og ofte må de selv resonnere seg frem til hvilke valg de bør ta. Her har god historiefortelling vist seg å være veldig effektivt. Vi erfarte dette da Norsk Tipping ba Storyboard utvikle en praksisnær opplæring som ville gi økt etterlevelse og forståelse av hvor viktig antikorrupsjon er for Norsk Tipping

Du kan inkludere historiefortelling i e-læringsmoduler på følgende måter: 

Har du hørt om BisGame? Vår svenske partner tilbyr et skybasert verktøy der alle kan produsere og distribuere engasjerende simuleringsspill i 3D. Dette er en kostnadsvennlig løsning hvor du kan velge å lage spillet helt selv. Men ikke vær redd, vi kan også hjelpe deg med alt fra å lage scener og karakterer til hele spillet for deg.  

5. Invester i en god læringsplattform for å sikre compliance  

Det er viktig å skape en god læringskultur og at alle forstår viktigheten av compliance. Denne oppgaven blir vanskelig hvis kollegaene dine opplever opplæringen som kjedelig. Varierte læringsstrategier og god tilgjengelighet hjelper på motivasjonen. Et digitalt læringsløp hjelper deg i rett retning, men du trenger den rette læringsplattformen for å komme i mål.  

Vi bruker læringsplattformen Learning Center (LMS) fra Cursum. En av de tingene vi liker med denne, er at den lett kan tilpasses kundenes spesifikke behov. Hvis du vil vite mer om hvilket LMS vi kan tilby, hvordan vi kan hjelpe deg med planlegging og gjennomføring av opplæring, eller erfaringer vi har innen dette, må du gjerne ta kontakt med oss! 

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.

Fordelene med å integrere LMS med Microsoft Teams 

Visste du at du kan integrere LMS-et Learning center i Microsoft Teams? Hvorfor kan det være lurt å vurdere det? Følg med, så gir vi deg svaret!

Slik motiverer du ansatte til faglig utvikling med e-læringskurs

E-læring vs. tradisjonell læring: Hva er forskjellene? 

Kan den ene formen erstatte den andre? Vi tar en titt på forskjellene mellom e-læring og tradisjonell læring, og det kan hende at du blir overrasket over resultatet. 

Mowi Wins Fife Business Award for Their Innovative Learning Platform

Lykkes du med læringsstrategiene dine? – Slik måler du avkastning på læring!  

Styrk læringsprosessen med gode spørsmål!

Å lære er en kontinuerlig prosess som aldri stopper opp. En effektiv læringsprosess krever imidlertid mer enn bare formidling, det krever gode spørsmål. 

Øk læringseffekten: Varier læringsstiler i læringsløpet!

Se for deg at du sitter på et kurs, men sliter med å forstå informasjonen som kommer frem. Du konkluderer kanskje med at det enten er noe i veien med deg selv, eller med kursholder. Men dette er...

ChatGPT og digital læring … Hva kan vi forvente?

«ChatGPT har allerede vist seg å være en svært verdifull ressurs for digital læring. Med sin avanserte AI-teknologi og evne til å forstå naturlig språk, kan ChatGPT gi brukerne nøyaktige og...

Har du 3D-simuleringer i læringsmiksen din?

Spillbasert læring kan være en effektiv måte å lære på. Hvordan kan noen biter med 3D-simuleringer gjøre læringsmiksen din enda mer fristende? 
Top