Gå til hovedinnhold

Digital læring

Pedagogikk og teknologi – et kraftfullt samspill

Kjært barn har mange navn. Digital læring kalles også e-læring, nanolæring, multimediaproduksjoner, nettbasert læring med mer. Digital læring og simulering gjør det enkelt og morsommere å lære nye ting på jobben.

Med digital læring kan du lære hvor som helst, når som helst

Kunden kan faget – vi kan pedagogikken

Kunden sitter på fagkunnskapen, vi sitter på nøkkelen til hvordan stoffet bør formidles på en engasjerende måte, med mål om å utvikle den beste, mest engasjerende og motiverende løsningen for din bedrift. Samtidig som vi er opptatt av å sammen med kunden finne gode metodikker som passer den enkelte virksomhet, designer vi læringsløp ut fra godt fundamenterte pedagogiske prinsipper

Vi har en «koffert» med virkemidler vi benytter oss av avhengig av målgruppe og budsjett. Vi har derfor et stort spenn i våre leveranser, fra enkle malbaserte produksjoner, til store produksjoner med 3D-animasjon og ulike typer film.

I hvert prosjekt setter vi sammen et team med pedagog, manusforfatter, designer og tekniker – samt en prosjektleder som loser oss gjennom prosessen med stø hånd. Vi har også faste eksterne partnere innen filmproduksjon, animasjon og lydproduksjon.

Storyboard har en god utviklingsprosess, med høy deltagelse fra kunden, og med kvalitetssikring i alle faser av produksjonen.

Vi er erfarne rådgivere

Storyboard har lang erfaring som rådgivere og prosessledere i utvikling av kompetansetiltak. Vi har solid kompetanse i blant annet prosessledelse hvor vi tar ansvar for samhandling i prosessen. Her er vi opptatt av å stille spørsmål som handler mer om muligheter enn begrensninger og hvor vi fokuserer på hvordan og hvorfor fremfor hva. Vi har også lang erfaring med aksjonsmetodisk prosessledelse – med den røde tråden «Hvordan bevege organisasjoner». Et viktig mål med bruk av denne metodikken er å få frem den tause kunnskapen som målgruppen besitter, også kjent som erfaringskompetanse. Å få denne kunnskapen fram bidrar til å ta gode beslutninger og ha riktig fokus i opplæringstiltak.

Som rådgivere og prosessledere skal vi tørre å utfordre kunden og vi setter stor pris på å bli utfordret tilbake. Det gjør både oss, kunden og kompetansetiltakene bedre. Vi er lydhøre og sørger for en god dialog i alle faser av et prosjekt

Vi tilbyr innsikt og analyse

Innsikt og analyse er en viktig nøkkel for at vi kan skape digital læring som fungerer for menneskene den er laget for. Ofte kan kvalitative metoder være tilstrekkelig, men i noen tilfeller er det nyttig å kvalitetssikre funnene og hypotesene fra de kvalitative analysene med kvantitative undersøkelser. Storyboard kan bistå med utforming, gjennomføring og analyse av slike kvantitative undersøkelser. Kvantitative undersøkelser kan i stor grad benyttes for å skape enda bedre og bredere forståelse av tiltaket man skal gjøre eller har gjennomført.

Er du nysgjerrig på om vi kan hjelpe din bedrift? Ikke nøl med å ta kontakt.

Offentleglova

Antikorrupsjon

Xpand

Aposys

YNG Goodies

Tilsynsskolen

Kontrollforordningen

Top