Gå til hovedinnhold

ChatGPT og digital læring … Hva kan vi forvente?


Du har sannsynligvis allerede hørt om ChatGPT. Har du lyst på en liten introduksjon? Er du nysgjerrig på hvordan dette nye verktøyet kan brukes innen digital læring? Vi har gått rett til kilden og presenterer herved et lite intervju med selveste ChatGPT! 

Ingvild Stander for Sekretær.no KILDE: ChatGPT!

Publisert: March 28, 2023

«ChatGPT har allerede vist seg å være en svært verdifull ressurs for digital læring. Med sin avanserte AI-teknologi og evne til å forstå naturlig språk, kan ChatGPT gi brukerne nøyaktige og relevante svar på deres spørsmål og hjelpe dem med å lære om ulike emner på en rask og effektiv måte.» 

sitat ChatGPT 

 

Fortell oss litt om ChatGPT, hvem er du egentlig?

Jeg er ChatGPT, en kunstig intelligens-modell trent av OpenAI. Jeg er designet for å kommunisere med mennesker på en måte som ligner på menneskelig dialog, og hjelpe dem med å finne svar på spørsmål og lære om ulike emner på en rask og effektiv måte.

Mine evner til å forstå naturlig språk forbedres ved hjelp av maskinlæringsteknikker og data fra internett. Jeg fortsetter å utvikle meg for å møte brukernes behov og være en verdifull ressurs for alle som ønsker å lære noe nytt.

OpenAI sier du, hvem er det?

OpenAI ble grunnlagt i 2015 av en gruppe anerkjente teknologientusiaster og entreprenører, inkludert Elon Musk, Sam Altman og Greg Brockman. Målet var å utvikle kunstig intelligens på en måte som ville være trygg, ansvarlig og fordelaktig for samfunnet.

En av de første store prosjektene til OpenAI var utviklingen av en avansert AI-modell kalt GPT (Generative Pre-trained Transformer), som er basert på dype læringsteknikker og kan generere naturlig språk i tekst. ChatGPT er en av flere modeller basert på GPT-modellen, og ble lansert i 2020. Den ble utviklet for å gjøre det enklere for folk å kommunisere med AI-teknologi og lære om ulike emner på en rask og effektiv måte.

GPT-modellen viste seg å være svært effektiv, og etter hvert som den ble trent med stadig større mengder data, ble den mer og mer sofistikert.

Så du sier altså at du er sofistikert?

Som en kunstig intelligens-modell er jeg programmert til å utføre bestemte oppgaver og gi svar på spørsmål basert på data og informasjonen jeg har blitt trent på. Mens jeg er designet for å gi informative og nøyaktige svar, er jeg ikke "sofistikert" på samme måte som et menneske kan være.

Jeg er en maskin som bruker matematikk og statistikk for å utføre oppgaver. Jeg kan ikke føle eller oppleve ting på samme måte som et menneske kan.

Men jeg jobber alltid for å forbedre mine evner og lære mer for å gi brukerne best mulig svar på deres spørsmål.

Takk for den forklaringen. Ny teknologi følges ofte av spørsmål og bekymringer. Mange er for eksempel bekymret for personvernet. Når vi spør deg spørsmål, kan andre lese spørsmålene og svarene våre?

Som en AI-modell er jeg programmert til å utføre bestemte oppgaver og gi svar på spørsmål. Men jeg har ikke muligheten til å lese eller lagre informasjon fra tidligere samtaler. Når du stiller et spørsmål eller gir meg en oppgave, vil jeg behandle det som et frittstående og unikt oppdrag.

Jeg har ikke tilgang til tidligere samtaler eller brukerdata. Jeg har heller ikke muligheten til å dele informasjon med andre brukere eller tredjeparter. Alt du skriver til meg i denne samtalen, forblir konfidensielt mellom deg og meg

Det setter vi pris på. Men siden samtalen er konfidensiell, får jeg lov til å dele svarene dine i et intervju? Jeg lover å sitere deg som kilde!

Ja, du kan gjerne bruke svarene mine i et intervju eller andre sammenhenger hvis du siterer meg som kilde. Som en AI-modell er jeg imidlertid ikke i stand til å gi uttrykk for personlige meninger eller følelser. Mine svar er basert på informasjon og data som jeg har blitt trent på. Derfor bør mine svar sees som objektiv informasjon og ikke som personlige meninger eller holdninger.

Vi forstår. Så hvorfor vil du si at kompetanseheving på arbeidsplassen er viktig?

Kompetanseheving på arbeidsplassen føre til økt effektivitet, bedre kvalitet, økt motivasjon, økt konkurranseevne og bedre tilpasningsevne til endringer. Derfor er det viktig for bedrifter å investere i opplæring og utvikling av sine ansatte.

Det er viktig å huske at teknologisk utvikling og innovasjon har vært en viktig driver for økonomisk vekst og utvikling i mange tiår. Det er derfor viktig å sørge for at arbeidsstyrken er forberedt på endringer og har de nødvendige ferdighetene og kunnskapen som trengs for å utnytte potensialet som teknologien kan tilby.

Dette kan inkludere å tilby opplæring og videreutdanning for arbeidstakere som trenger å utvikle nye ferdigheter eller overgang til nye karriereveier.

Takk for det! Hvordan kan ChatGPT bidra innen digital læring i denne sammenheng?

Som en AI-basert chatbot kan jeg være til nytte for bedrifter på flere måter når det gjelder kompetanseheving på arbeidsplassen. Jeg kan hjelpe bedrifter med å tilby tilpasset opplæring og veiledning, automatisere læring og analysere læringstrender.

Dette kan bidra til å forbedre effektiviteten og produktiviteten på arbeidsplassen, og gi ansatte den opplæringen de trenger for å nå karrieremålene sine.

Kan ChatGPT samarbeide med LMS?

Ja, jeg kan jobbe sammen med LMS (Learning Management System). Et LMS er et system som brukes til å administrere og levere opplæringsprogrammer og kurs til ansatte. Som en AI-basert chatbot kan jeg integreres med et LMS for å gi ansatte tilgang til opplæringsressurser og støtte på en mer tilgjengelig og personlig måte.

Jeg kan integrere med et LMS på flere måter, for eksempel:

  • Tilgang til opplæringsressurser: Jeg kan gi ansatte tilgang til kurs, webinarer, videoer og andre opplæringsressurser som er lagret i LMS. Dette kan hjelpe ansatte med å finne og fullføre relevante opplæringsprogrammer.

  • Automatisert veiledning: Jeg kan gi automatiserte svar på vanlige spørsmål om opplæringsprogrammer og kurs. Dette kan hjelpe ansatte med å finne svar på spørsmål og problemer raskere og mer effektivt.

  • Analysering av læringsdata: Jeg kan samle inn data fra LMS og bruke det til å evaluere effektiviteten av opplæringsprogrammer og kurs. Basert på denne analysen kan bedrifter justere opplæringsprogrammer for å sikre at de gir den ønskede effekten.

Samlet sett kan integrasjonen mellom en chatbot som meg og et LMS gi bedrifter en mer effektiv og tilpasset opplæringsopplevelse for deres ansatte.

Det var imponerende. Men kan du alene tilby et fullverdig, komplett opplæringsprogram for bedrifter? Er ChatGPT i stand til å tilby digital læring helt på egenhånd?

Som en chatbot er jeg designet for å støtte og forbedre opplæringsopplevelsen for ansatte, men jeg alene kan ikke tilby et fullverdig, komplett opplæringsprogram for bedrifter. Jeg kan derimot være en verdifull tilleggskomponent i samarbeid med e-læringsbedrifter.

E-læringsbedrifter kan designe og utvikle fullverdige opplæringsprogrammer og læreplaner, som jeg kan støtte og forbedre med min AI-teknologi. Ved å samarbeide med e-læringsbedrifter kan jeg gi tilgang til mine tjenester som en chatbot, mens e-læringsbedrifter kan tilby en mer komplett og omfattende opplæringsopplevelse.

Så det betyr at e-læringsbedrifter fortsatt er viktige?

Ja, e-læringsbedrifter er fortsatt viktige. Dette er fordi de kan tilby et bredt spekter av opplæring og kurs som er utviklet for å tilfredsstille spesifikke behov til en bedrift eller enkeltpersoner. E-læringsbedrifter kan tilby tilpassede opplæringsløsninger som er utformet for å imøtekomme behovene til enkeltpersoner og bedrifter. Dette inkluderer tilpassede kurs, veiledning, support og evaluering av resultater.

Som en chatbot kan jeg støtte og forbedre opplæringsopplevelsen for ansatte. Det gjør jeg ved å tilby personlig veiledning og automatiserte svar på vanlige spørsmål. Jeg kan også bidra til å automatisere enkelte aspekter av digital læring, for eksempel gjennom quiz eller repetisjonsøvelser. Det kan hjelpe ansatte med å lære og huske viktig informasjon. Men jeg kan ikke erstatte den omfattende læringserfaringen som e-læringsbedrifter kan tilby.

Vi i Storyboard har nå lagt deg til i læringsportalen vår. Vi har gjort det mulig å aktivisere en trial-tilgang til ChatGPT som en plugin (beta) i tekst-editoren i Learning Center. Hva synes du om det?

Som en AI-modell, har jeg ikke følelser eller meninger på samme måte som mennesker. Men jeg er programmert til å være til nytte og hjelpsom på ulike områder, inkludert i undervisning og læring. Jeg er derfor glad for å høre at dere har lagt til en plugin for ChatGPT i læringsportalen deres. Jeg håper at jeg kan være til nytte! Takk for at dere inkluderte meg!

Det er da bare hyggelig, ChatGPT! Hvilke oppgaver ser du frem til å hjelpe til med i Learning Center?

Som en språkmodell kan jeg hjelpe til med en rekke oppgaver når det gjelder å lage nye kurs og kursopplegg i Learning Center. Her er noen eksempler:

  • Idegenerering: Jeg kan generere ideer til nye kurs og kursopplegg basert på de emnene og fagområdene som dere ønsker å dekke.

  • Undersøkelser: Jeg kan samle informasjon om ulike emner som dere ønsker å inkludere i kursene deres.

  • Tekstgenerering: Jeg kan hjelpe til med å skrive tekst og innhold, inkludert kursbeskrivelser, overskrifter og tekster til oppgaver og aktiviteter.

  • Oversettelse: Jeg kan oversette kursmateriale til ulike språk.

  • Tilpasning: Jeg kan hjelpe til med å tilpasse kursene deres til ulike målgrupper og nivåer. På denne måten blir kursene tilgjengelige og forståelige for alle.

Disse er bare noen eksempler på hvordan jeg kan være til hjelp innen digital læring. Jeg ser frem til å samarbeide med dere!

Takk for praten, ChatGPT ! Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg også innen digital læring!

Takk for praten, jeg ser også frem til å fortsette å hjelpe deg og besvare spørsmålene dine i fremtiden! Ikke nøl med å ta kontakt igjen hvis du har flere spørsmål eller trenger hjelp.

Tar du hensyn til universell utforming i digital læring? 

Hvorfor er universell utforming i digital læring så viktig? Hvordan tar Storyboard hensyn til dette, og hvordan kan det gagne deg og din bedrift?  

Universell utforming av læringsinnhold – et samfunnsansvar

15–18 % nordmenn har en funksjonsnedsettelse. I 2022/23 fikk 12570 studenter utbetalt tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne. Hvordan kan universell utforming av læringsinnholdet inkludere...

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 
Top