Hvorfor er en god onboarding viktig for din bedrift?  

Onboarding i seg selv er en kunst. Hver nyansatt bringer med seg et potensiale til å oppnå resultater og til å lykkes. Å la en dårlig eller lite gjennomtenkt onboarding stå i veien for dette, er en tapt mulighet som kunne vært unngått. 

Konkurransen om å få tak i de dyktigste medarbeiderne er tøff for mange bedrifter. Og selv om man lykkes og arbeidsavtalen med den nye medarbeideren er underskrevet, er det fortsatt mye som må gjøres. Mange nyansatte velger nemlig å forlate den nye arbeidsplassen på grunn av dårlige introduksjonsprosesser. Ofte er det kanskje slik at vi vektlegger selve rekrutteringsprosessen og glemmer å følge de nyansatte opp når de har begynt i sin nye jobb. Dette poengteres godt av Fische (2014) med utsagnet «Det blir kostbart hvis vi ikke klarer å beholde de talentene vi bruker så mye ressurser på å finne. Det må være en sammenheng mellom de ressursene vi bruker på å rekruttere og de ressursene vi bruker på å hjelpe nyansatte til å fungere godt i organisasjonen».  

Dermed er vi nødt til å stadig minne oss selv på at det å starte i ny jobb i ulik grad kan oppleves som usikkert og stressende.  Samtidig som man skal forstå nye arbeidsoppgaver, ny organisasjonskultur, politikk og verdier, skal man også bli kjent med kollegaer og ledere. Onboarding innebærer at nyansatte får bistand til å tilegne seg alt som kreves for å bli et fullverdig medlem av den nye arbeidsplassen, som kunnskap, ferdigheter og atferd. Onboarding er en lærings- og tilpasningsprosess som skal dekke både organisatoriske og individuelle behov og er et viktig moment for hele organisasjonen, ikke bare den nyansatte. Onboarding kan legge grunnlag for motivasjon knyttet til arbeidsmiljøet og for samarbeid og viktige relasjoner mellom nyansatt og medarbeidere (Mikkelsen & Laudal, 2014).  For en ansatt som deltar i et organisert onboardingsprogram, er sannsynligheten 69 % større for at den ansatte blir værende enn for de som ikke deltok i et slikt program (Bauer, 2010). 

Onboarding dreier seg med andre ord om noe mer enn det som tar sted de første dagene i ny jobb. Det er en prosess som varer helt frem til den ansatte er helt fungerende på arbeidsplassen. I gjennomsnitt tar det åtte måneder fra tiltredelse til den nyansatte kan anses som fullt produktiv på den nye arbeidsplassen (Mota, 2016). Hvis den nyansatte velger å slutte før den tid, vil de ha hatt begrenset mulighet til å bringe verdi tilbake til organisasjonen. I tillegg vet vi at bedrifter som velger å investere tid og ressurser på sine nyansatte i form av en god onboarding, har større sannsynlighet for å få tilfredse, lojale og effektive ansatte på lenger sikt (Bauser & Erdogan 2011). Men selv om dette høres bra ut i teorien, er det ikke like lett å skulle få det til i praksis. Ofte er det en utfordring at ledere er presset på tid og finner det utfordrende å skulle sørge for at den nyansattes første måneder i ny jobb oppleves som så velkomne, stimulerende og produktive som mulig. 

Heldigvis finnes det hjelp å få. Med et godt og skreddersydd program for onboarding, hjelper vi i Storyboard deg med å redusere den sårbare perioden og gi dine nyansatte mestringstro slik at de blir i stand til å utføre oppgavene sine korrekt på kortest mulig tid.  

info@storyboard.no

+47 22 47 22 80