Gå til hovedinnhold

Hvorfor er en god onboarding viktig for din bedrift?


Onboarding i seg selv er en kunst. Hver nyansatt bringer med seg et potensiale til å oppnå resultater og til å lykkes. Å la en dårlig eller lite gjennomtenkt onboarding stå i veien for dette, er en tapt mulighet som kunne vært unngått. 

Mann med beskyttelsesutstyr
Onboarding kan legge grunnlag for motivasjon knyttet til arbeidsmiljøet og for samarbeid og viktige relasjoner mellom nyansatt og medarbeidere

Konkurransen om å få tak i de dyktigste medarbeiderne er tøff for mange bedrifter. Og selv om man lykkes og arbeidsavtalen med den nye medarbeideren er underskrevet, er det fortsatt mye som må gjøres. Mange nyansatte velger nemlig å forlate den nye arbeidsplassen på grunn av dårlige introduksjonsprosesser. Ofte er det kanskje slik at vi vektlegger selve rekrutteringsprosessen og glemmer å følge de nyansatte opp når de har begynt i sin nye jobb. Dette poengteres godt av Fische (2014) med utsagnet «Det blir kostbart hvis vi ikke klarer å beholde de talentene vi bruker så mye ressurser på å finne. Det må være en sammenheng mellom de ressursene vi bruker på å rekruttere og de ressursene vi bruker på å hjelpe nyansatte til å fungere godt i organisasjonen».  

Dermed er vi nødt til å stadig minne oss selv på at det å starte i ny jobb i ulik grad kan oppleves som usikkert og stressende.  Samtidig som man skal forstå nye arbeidsoppgaver, ny organisasjonskultur, politikk og verdier, skal man også bli kjent med kollegaer og ledere. Onboarding innebærer at nyansatte får bistand til å tilegne seg alt som kreves for å bli et fullverdig medlem av den nye arbeidsplassen, som kunnskap, ferdigheter og atferd. Onboarding er en lærings- og tilpasningsprosess som skal dekke både organisatoriske og individuelle behov og er et viktig moment for hele organisasjonen, ikke bare den nyansatte. Onboarding kan legge grunnlag for motivasjon knyttet til arbeidsmiljøet og for samarbeid og viktige relasjoner mellom nyansatt og medarbeidere (Mikkelsen & Laudal, 2014).  For en ansatt som deltar i et organisert onboardingsprogram, er sannsynligheten 69 % større for at den ansatte blir værende enn for de som ikke deltok i et slikt program (Bauer, 2010). 

Onboarding dreier seg med andre ord om noe mer enn det som tar sted de første dagene i ny jobb. Det er en prosess som varer helt frem til den ansatte er helt fungerende på arbeidsplassen. I gjennomsnitt tar det åtte måneder fra tiltredelse til den nyansatte kan anses som fullt produktiv på den nye arbeidsplassen (Mota, 2016). Hvis den nyansatte velger å slutte før den tid, vil de ha hatt begrenset mulighet til å bringe verdi tilbake til organisasjonen. I tillegg vet vi at bedrifter som velger å investere tid og ressurser på sine nyansatte i form av en god onboarding, har større sannsynlighet for å få tilfredse, lojale og effektive ansatte på lenger sikt (Bauser & Erdogan 2011). Men selv om dette høres bra ut i teorien, er det ikke like lett å skulle få det til i praksis. Ofte er det en utfordring at ledere er presset på tid og finner det utfordrende å skulle sørge for at den nyansattes første måneder i ny jobb oppleves som så velkomne, stimulerende og produktive som mulig. 

Heldigvis finnes det hjelp å få. Med et godt og skreddersydd program for onboarding, hjelper vi i Storyboard deg med å redusere den sårbare perioden og gi dine nyansatte mestringstro slik at de blir i stand til å utføre oppgavene sine korrekt på kortest mulig tid.  

Den siste samtalen – hvordan lykkes med avgangsintervjuet

Motivet for denne samtalen er å finne ut hvilke styrker og svakheter som ligger i bedriften din, og gi vedkommende som slutter, følelsen av å bli hørt og møtt med respekt.

Når ansatte slutter – viktigheten av en god offboarding

Hvordan spillbasert læring kan forbedre helsen

Verden er stadig i endring. Den tradisjonelle idéen om at bedriften pøser på med forventninger de ansatte må oppfylle siden de er så heldige å ha en jobb, er gammeldags. I dag er...

Hvorfor onboarding ikke får den oppmerksomheten den fortjener – våre beste unnskyldninger

Hvorfor nyansatte trenger hjelp til å lære

Dette er ikke en unormal reaksjon. Stress setter både hjerne og kropp i alarmberedskap og gjør det vanskeligere å godta endringer og lære nye ting. Hjernen vår er faktisk...

Våre tips til digital læring i en tid på hjemmekontor

Det siste året har satt sitt preg på måten vi jobber på og hva slags behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større bedrifter og virksomheter har evnet å levere konsistent...

Hvordan lage en god digital samling

Dette kan deles med deltakerne i forkant av samlingen og repeteres under oppstart av samlingen. Dersom du ønsker at deltakerne bruker tid på faglige forberedelser i forkant av samlingen, kan du...

Hvordan går vi frem i en kursproduksjon?

Det starter med analysen. Først må vi forstå målgruppen. Hva trenger de? Hva er utfordringen? Er det motstand eller er de sultne på å lære? Sammen med kunden lager vi konkrete læringsmål,...

5 grunner til at bedrifter bør investere i digital læring

Digital læring kan være en svært effektiv metode både når det gjelder onboarding av nye ansatte, men også når det gjelder å sørge for at medarbeiderne har mulighet for kontinuerlig læring...

Top