Gå til hovedinnhold

Webinar: "Cybersikkerhet – hva er trusselbildet, og hva kan medarbeidere lære?"


Er virksomheten din oppdatert på cybersikkerhet? Det har blitt anslått at cyberangrep økte med 600 % i løpet av koronapandemien. I en undersøkelse oppgav 85 % av de forespurte virksomhetene at de hadde vært offer for minst ett vellykket cyberangrep.

Hackerne øver på nye metoder, er vi like flinke til å forberede oss?

Publisert: June 24, 2022

Dette var temaet for webinaret vi holdt sammen med Watchcom, spesialister på informasjonssikkerhet. Vi så nærmere på trusselbildet vi står overfor i dag, og hva vi kan gjøre for å beskytte oss og våre verdier. 

Watchcom

Vi fikk besøk av Christopher Kiønig, Strategic security advisor i Watchcom.  Han tok opp temaet: "Oppdatering på trusselbildet – øvelse gjør mester" 

Christopher tok for seg utviklingen i trusselbildet vi i dag står overfor. Han fortalte oss om trender, trusselaktører, og hvilke motivasjonsfaktorer som ligger bak hackerangrep. Hackerne bruker mye tid på å trene for å oppnå sine mål – hvorfor trener ikke virksomheter mer på å beskytte verdiene sine? 

Christopher Kiønig har jobbet i flere ulike roller innen cybersikkerhet i mer enn 24 år. Siden 2009 har han vært ansatt hos Watchcom, hvor han i dag jobber med salg, tjenesteutvikling og strategisk sikkerhetsrådgivning. Christopher Kiønig blir ofte brukt som foredragsholder på konferanser. Han holder jevnlig foredrag for styre og ledelse rundt dette temaet. 

Storyboard

Karl Fredrik Agnalt, daglig leder i Storyboard, presenterte et spillbasert kurs, Cyber Crime Time, for opplæring og oppfølging av medarbeidere innen cybersikkerhet. Målet med kurset er å sørge for at alle har en grunnleggende forståelse av informasjonssikkerhet, og at de kan holdes oppdatert om trusselbildet. Karl Fredrik gjennomgikk også noen av de tingene vi bør være spesielt oppmerksomme på med hensyn til informasjonssikkerhet knyttet til digitale opplæringsløsninger. 

Det sies at «forewarned is forearmed» og «øvelse gjør mester».

Hvis du gikk glipp av webinaret og ønsker å se det, kan du se opptaket her!

SISTE NYTT: Storyboard og We Are Learning har inngått et partnerskap!

Storyboard har fokus på å utvikle engasjerende læringsopplevelser. Med We Are kan vi utvikle pedagogisk og engasjerende 3D-læringsinnhold på en rask og effektiv måte.   

Storyboard AS inngår samarbeid med NAV for fremtidsrettet læring 

NAV betjener ca. 2,8 millioner brukere og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, som dekker viktige funksjoner i det norske samfunnet. NAV har 22 000 ansatte som er fordelt over hele landet som...

Mestringstro og teamdynamikk på arbeidsplassen: En nøkkel til suksess

Mestringstro er et sentralt element for å oppnå suksess på arbeidsplassen, spesielt når det gjelder teamdynamikk. Det er ikke bare individuell tro på egen kapasitet som teller, men også hvordan...

Hvorfor bør du velge asynkron læring?  

I en hektisk hverdag kan asynkron læring være nøkkelen til personlig og profesjonell vekst, uten at den daglige driften forstyrres.

70-20-10-modellen i digital læring!

70-20-10-modellen hevder at læring er en dynamisk prosess som skjer best gjennom en kombinasjon av teori, praksis og interaksjon. Hva tror du: Kan digital læring hjelpe oss med å følge prinsippene...

Webinar: ChatGPT – din nye assistent i Learning Center:

På vårt webinar onsdag 22.11.23 fra kl. 08:30 til 09:15 viste Elin Wiggen og Rune Ødegård hvor enkelt du kan lage kurs ved å bruke din nye assistent i Learning Center – ChatGPT. 

Webinar: Fra «halvstekt» til helt perfekt

Syv fordeler med digital læring i onboarding  

Digital onboarding blir stadig mer vanlig. Hvorfor er det så mange som velger e-læring for å integrere nyansatte? 

Nasjonal sikkerhetsmåned: Sosial manipulering

Ulike former for sosial manipulering kan være Phishing, Spearphishing, Vishing, Pretexting, Catfishing, lokking, Quid pro Quo, Waterholing, Tailgating …

Ferdigheter for fremtiden: Livslang læring for å dekke kompetansegapet 

Livslang læring vil hjelpe oss til å holde oss relevante på arbeidsmarkedet. I dag er det mange virksomheter som ikke har råd til å bemanne optimalt, og som opplever at kompetansegapet vokser.
Top