Gå til hovedinnhold

Hvordan lage en god digital samling


Stadig flere ser fordeler ved hybridkontoret. Evnen til å holde gode digitale samlinger vil derfor ikke bli mindre viktig etter hvert.

Kvinne i digitalt møte
Vi gir deg noen gode råd på veien, slik at du kan bli helt rå på å holde digitale samlinger.

I en spørreundersøkelse om e-læring i 2022, oppgav mange at de fant det vanskelig å engasjere ansatte på hjemmekontor. En av metodene mange lener seg på for å forene kreftene, er utstrakt bruk av digitale samlinger. Dette kan være veldig nyttig, hvis det planlegges og utføres på en god måte. Vi gir deg tipsene!

I forkant av den digitale samlingen

Utarbeid en tydelig agenda, hensikt og ønsket resultat for samlingen

Dette kan deles med deltakerne i forkant av en digital samling og repeteres under oppstart. Dersom du ønsker at deltakerne bruker tid på faglige forberedelser i forkant av samlingen, kan du også kommunisere dette.

Velg riktig verktøy

Det finnes i dag svært mange gode verktøy for å avholde en digital samling. Vi i Storyboard har valgt å bruke Teams, siden det er et enkelt og trygt verktøy de fleste av kundene våre også er komfortable med å bruke. Enten du velger å bruke Teams eller et tilsvarende verktøy for videomøter, er det viktig at du setter deg godt inn i hvordan verktøyet skal brukes, og hvilke funksjoner det har (og ikke har).

Vurder om du skal ha en alliert

Vurder hvorvidt du skal ha en alliert som kan hjelpe deg med praktiske ting som utstyr, følge med på digitale håndsopprekninger eller skrive notater.

Finn ut hvordan du skal skape engasjement!

Ikke gå i den fellen hvor du tenker at en Powerpoint og noen gruppeoppgaver alene skaper engasjement og drive. Tenk på målgruppen du skal nå når du planlegger samlingen. Varier form og innhold for å gjøre den interessant. Tenk over hvilke verktøy du kan bruke for å nå målene dine. Ønsker du å avdekke enigheter eller uenigheter? Benytt deg av et quiz-verktøy. Ønsker du å samle inn informasjon? Bruk f.eks. Google Forms eller ferdiglagde maler, som deltakerne kan skrive kommentarer i.

En god forberedelse er nøkkelen til suksess

Sørg for at alle dokumenter og verktøy er lett tilgjengelige i forkant av samlingen, og at de er enkle for deltakerne å finne. Gjennomfør en generalprøve på forhånd med en kollega, for å forsikre deg om at absolutt alt er klart før samlingen.

Ikke glem Murphys lov

Vær forberedt på at ting kan skjære seg, og finn backup-løsninger i tilfelle uhellet skulle være ute.

Underveis i samlingen

Start samlingen på en god måte

Sørg for å gi deltakerne tydelige og transparente rammer, hvor du forklarer intensjon og agenda, rollefordeling, etikette og tidsbruk. Ikke minst er det viktig at du er tydelig på hva det er ønskelig at dere oppnår med denne samlingen, og hvorfor det er viktig for alle involverte.

Vurder om du skal bruke en ice breaker i oppstarten

Det gjør at alle deltakerne får varmet opp og presentert seg, noe som er særlig viktig i samlinger der alle ikke kjenner hverandre. Eksempler på ice breakers kan være:

Ta pulsen på deltakerne underveis

Under en digital samling er det ikke alltid så lett å tolke kroppsspråk på skjermen. Du kan derfor spørre deltakerne underveis om de følger resonnementene eller har forstått oppgavene. Be om reaksjoner!

Sørg for en god avslutning

Sett av tid til refleksjon over samlingen dere har gjennomført, og sørg for at deltakerne får tilstrekkelig med informasjon om hva som blir neste skritt. Husk å takke deltakerne for tiden de har brukt i samlingen – det gjør gjerne at sannsynligheten er større for at de takker ja neste gang du tar et tilsvarende initiativ.

Etter samlingen

Hva som skal gjøres i etterkant, vil bero på hva som var hensikten med samlingen. Dersom intern forankring blant deltakerne var viktig, bør du tydeliggjøre hvilke deltakere som var tilstede, hva dere gjorde, og hva dere ble enige om.

Hvis det var for å engasjere deltakerne, er kanskje resultatene fra samlingen mer interessant enn hvem som sa hva – og kanskje det er lurt å åpne for ytterligere innspill i etterkant av samlingen?

Hvis hensikten var å hente innspill, bør du sørge for at du tar godt vare på gruppeprestasjoner og andre datapunkter.

Lykke til!

Lykkes du med læringsstrategiene dine? – Slik måler du avkastning på læring!  

Styrk læringsprosessen med gode spørsmål!

Å lære er en kontinuerlig prosess som aldri stopper opp. En effektiv læringsprosess krever imidlertid mer enn bare formidling, det krever gode spørsmål. 

Øk læringseffekten: Varier læringsstiler i læringsløpet!

Se for deg at du sitter på et kurs, men sliter med å forstå informasjonen som kommer frem. Du konkluderer kanskje med at det enten er noe i veien med deg selv, eller med kursholder. Men dette er...

ChatGPT og digital læring … Hva kan vi forvente?

«ChatGPT har allerede vist seg å være en svært verdifull ressurs for digital læring. Med sin avanserte AI-teknologi og evne til å forstå naturlig språk, kan ChatGPT gi brukerne nøyaktige og...

Har du 3D-simuleringer i læringsmiksen din?

Spillbasert læring kan være en effektiv måte å lære på. Hvordan kan noen biter med 3D-simuleringer gjøre læringsmiksen din enda mer fristende? 

Webinar: Spillbasert læring eller tradisjonelle undervisningsmetoder? Ja takk, begge deler!

Hvordan glemselskurven påvirker læring

«Glemselskurven» i seg selv høres jo ikke veldig truende ut. Men er du klar over hvilken skade den kan forårsake?  

Slik øker du mestringstroen på arbeidsplassen!

Mestringstro fører til økt motivasjon og bedre ytelsesevne på arbeidsplassen. Har du for eksempel fått en oppgave som ligger utenfor komfortsonen din? Din grad av mestringstro vil være...

Våre tips til digital læring på hjemmekontor

De siste årene har satt sitt preg på måten vi jobber på, og hvilke behov vi har for fleksibilitet og kommunikasjon. Mens større virksomheter har evnet å levere konsistent opplæring gjennom...

DEL 2: Slik går du frem for å lage podkast (podkast-utstyret du trenger)

I DEL 1: Slik går du frem for å lage podkast, tok vi opp hvordan du legger en god strategi og planlegger en podkastepisode. Nå er du altså klar for innspilling. Nesten. Først må vi se på om du...
Top