Gå til hovedinnhold

Våre arbeider

Opplæring vi er stolte av

Tilsynsskolen


Mattilsynets nåværende løsninger for kompetanseutviklingstiltak er meget ressurskrevende, spesielt for regionene. Dette medfører bl.a. at det ikke har vært mulig å gjennomføre obligatoriske kurs som forutsatt. De besluttet derfor å etablere et prosjekt for å modernisere og effektivisere Tilsynsskolen.

Illustrasjon av inspektør på vei til jobb.
For Mattilsynet brukte vi blant annet engasjerende bildefortelling som virkemiddel

Storyboard ble leid inn som rådgiver for å utvikle helhetlig løsning.

Prosjektet skal overføre innholdet i dagens Tilsynsskole til mer effektive og egnede læringsløp basert på blandede læringsformer, omvendt klasserom og mer bruk av digitale metoder og tekniske hjelpemidler.

Storyboard har gjennomført workshop med didaktisk kartleggingen innenfor hver av de seks læringsløpene – inspeksjonsmetodikk, revisjonsmetodikk, kommunikasjon på tilsyn, forvaltningsrett, offentleglova og virkemiddelbruk.

På grunn av covid-19, har kartlegging blitt gjennomført med digitale samlinger i Teams, med både plenum- og gruppearbeid. Deltagere fra hele Norge har deltatt på de digitale samlingene og bidratt i den didaktiske kartleggingen.

Videre bidrar vi nå med manus og tekniske produksjon av digitale kurs i Storyboard Learning Center. Storyboard lager også veiledere for gjennomføring av digitale samlinger og webinarer.

Les hele artikkelen >

Flere arbeider

YNG Goodies

Sammen med Telenor utviklet Storyboard et digitalt kurs for forhandlere. Kurset tok utgangspunkt i reklamematerialet som var utviklet, og bygde videre på dette. Det gjorde at man kunne gjenbruke...

Xpand

Xpand er Forsvarsbygg sitt datasystem for håndtering av forvaltning, drift og vedlikehold, på bedriftens eiendom, bygg og anlegg.  Målgruppen for opplæringen er ansatte i Forsvarsbygg som...

Antikorrupsjon

En ting er å kunne retningslinjer og policier, men hvordan knytte dette til praksis? Norsk Tipping ba Storyboard utvikle en praksisnær opplæring som ville gi økt etterlevelse og forståelse av...

Aposys

Storyboard har vært rådgiver i prosessen med å utvikle helhetlig kommunikasjons- og opplæringsopplegg, samt bistå med endringsledelse, basert på målgruppeanalyse.

Kontrollforordningen

Storyboard har, i tett samarbeid med Mattilsynet, utviklet et digitalt kurs med en varighet på ca. 20 minutter. Kurset er delt inn i fem leksjoner, og hver leksjon springer ut fra en felles...

Offentleglova

Kurset er utformet som et digitalt magasin, «Innsyn». Magasinet er delt i fire hovedtemaer som alle inneholder varierte læringselementer som film, animasjon, oppgaveløsning, eksperthjelp og...
Top