Gå til hovedinnhold

Våre arbeider

Opplæring vi er stolte av

Kontrollforordningen


Kontrollforordningen stiller krav til mattilsynene i EU/EØS om hvordan sikre kvalitet i alle sammenhenger på organisering og gjennomføring av tilsyn med virksomheters etterlevelse av matregelverket. Alle inspeksjoner tar utgangspunkt i kontrollforordningen.

Bilde av meny
I forbindelse med at ny Kontrollforordning ble vedtatt, ønsket Mattilsynet å utvikle et e-læringsopplegg for alle sine ansatte. Kurset skulle trekke frem basiselementene i forordningen, skape nysgjerrighet og entusiasme, samt gode holdninger til systematisk, enhetlig og effektivt tilsyn med høy kvalitet.

Storyboard har, i tett samarbeid med Mattilsynet, utviklet et digitalt kurs med en varighet på ca. 20 minutter. Kurset er delt inn i fem leksjoner, og hver leksjon springer ut fra en felles landingsside. Den første leksjonen tar for seg grunnprinsippene i kontrollforordningen, og de fire neste tar for seg de ulike fasene en inspeksjon består av, og tydeliggjør hvordan dette går hånd i hånd med prinsippene i kontrollforordningen. Kurset er bygget opp med animasjoner, illustrasjoner, bilder og oppgaver underveis.

Les hele artikkelen >

Flere arbeider

Offentleglova

Kurset er utformet som et digitalt magasin, «Innsyn». Magasinet er delt i fire hovedtemaer som alle inneholder varierte læringselementer som film, animasjon, oppgaveløsning, eksperthjelp og...

YNG Goodies

Sammen med Telenor utviklet Storyboard et digitalt kurs for forhandlere. Kurset tok utgangspunkt i reklamematerialet som var utviklet, og bygde videre på dette. Det gjorde at man kunne gjenbruke...

Aposys

Storyboard har vært rådgiver i prosessen med å utvikle helhetlig kommunikasjons- og opplæringsopplegg, samt bistå med endringsledelse, basert på målgruppeanalyse.

Antikorrupsjon

En ting er å kunne retningslinjer og policier, men hvordan knytte dette til praksis? Norsk Tipping ba Storyboard utvikle en praksisnær opplæring som ville gi økt etterlevelse og forståelse av...

Xpand

Xpand er Forsvarsbygg sitt datasystem for håndtering av forvaltning, drift og vedlikehold, på bedriftens eiendom, bygg og anlegg.  Målgruppen for opplæringen er ansatte i Forsvarsbygg som...

Tilsynsskolen

Storyboard ble leid inn som rådgiver for å utvikle helhetlig løsning.
Top