Gå til hovedinnhold

Våre arbeider

Opplæring vi er stolte av

Antikorrupsjon


Norsk Tipping ville sette fokus på selskapets policy for antikorrupsjon, hvordan denne henger sammen med deres verdier og etiske retningslinjer, i tillegg til å informere om konsekvenser ved brudd. 

Mann som jubler
For Norsk Tipping benyttet vi oss av en rekke ulike virkemidler

En ting er å kunne retningslinjer og policier, men hvordan knytte dette til praksis? Norsk Tipping ba Storyboard utvikle en praksisnær opplæring som ville gi økt etterlevelse og forståelse av hvor viktig antikorrupsjon er for Norsk Tipping

Løsning

Opplæringen består av mange praksisnære case og policy og retningslinjer ble knyttet til disse. I tillegg ble det utviklet animasjoner for å gi overordnet forståelse for ulike temaer, ulike interaktive oppgaver som klikk-og-lær, flip card, dra-og-slipp mm.

Det er ikke alltid svart-hvitt og dilemmaene oppstår når det ikke er et svar med to streker under svaret. Innholdet ble delt opp i tråd med dette – Innafor, på grensen, over streken og sist Mot i brystet som omhandlet varslingsrutiner.

Det ble i tillegg utarbeidet en digital brosjyre for dilemmatrening. Innholdet hadde Norsk Tipping ansvar for, men Storyboard sto for den grafiske utførelsen.

Les hele artikkelen >

Flere arbeider

YNG Goodies

Sammen med Telenor utviklet Storyboard et digitalt kurs for forhandlere. Kurset tok utgangspunkt i reklamematerialet som var utviklet, og bygde videre på dette. Det gjorde at man kunne gjenbruke...

Aposys

Storyboard har vært rådgiver i prosessen med å utvikle helhetlig kommunikasjons- og opplæringsopplegg, samt bistå med endringsledelse, basert på målgruppeanalyse.

Xpand

Xpand er Forsvarsbygg sitt datasystem for håndtering av forvaltning, drift og vedlikehold, på bedriftens eiendom, bygg og anlegg.  Målgruppen for opplæringen er ansatte i Forsvarsbygg som...

Kontrollforordningen

Storyboard har, i tett samarbeid med Mattilsynet, utviklet et digitalt kurs med en varighet på ca. 20 minutter. Kurset er delt inn i fem leksjoner, og hver leksjon springer ut fra en felles...

Tilsynsskolen

Storyboard ble leid inn som rådgiver for å utvikle helhetlig løsning.

Offentleglova

Kurset er utformet som et digitalt magasin, «Innsyn». Magasinet er delt i fire hovedtemaer som alle inneholder varierte læringselementer som film, animasjon, oppgaveløsning, eksperthjelp og...
Top