Gå til hovedinnhold

Våre arbeider

Opplæring vi er stolte av

YNG Goodies


Telenor skulle lansere en nyhet i sitt YNG abonnement i 2019 – Goodies. Goodies hadde blitt utviklet etter omfattende brukertesting. I forbindelse med lanseringen ble det utarbeidet reklamemateriale for forskjellige kanaler, rettet mot en ung målgruppe

Bilde fra kurs
I tillegg til reklamematerialet mot målgruppen hadde Telenor behov for å lære opp sitt forhandlerapparat i hva YNG Goodies innebar.

Sammen med Telenor utviklet Storyboard et digitalt kurs for forhandlere. Kurset tok utgangspunkt i reklamematerialet som var utviklet, og bygde videre på dette. Det gjorde at man kunne gjenbruke elementer av reklamematerialet, både for å skape gjenkjenning og for å spare kostnader.

Både YNG og forhandlerapparatet til Telenor er relativt unge, og kurset skulle derfor være kort og moderne i formen.

I tillegg til reklamefilmen, ble det utviklet animasjoner som spilte videre på det visuelle uttrykket i filmene og øvrig reklamemateriell. Det ble laget interaktive oppgaver der brukerne kunne utforske valgmuligheter i YNG-abonnementet. Det ble også laget quiz og oppgaver for å forsterke læringen.

Les hele artikkelen >

Flere arbeider

Kontrollforordningen

Storyboard har, i tett samarbeid med Mattilsynet, utviklet et digitalt kurs med en varighet på ca. 20 minutter. Kurset er delt inn i fem leksjoner, og hver leksjon springer ut fra en felles...

Offentleglova

Kurset er utformet som et digitalt magasin, «Innsyn». Magasinet er delt i fire hovedtemaer som alle inneholder varierte læringselementer som film, animasjon, oppgaveløsning, eksperthjelp og...

Tilsynsskolen

Storyboard ble leid inn som rådgiver for å utvikle helhetlig løsning.

Xpand

Xpand er Forsvarsbygg sitt datasystem for håndtering av forvaltning, drift og vedlikehold, på bedriftens eiendom, bygg og anlegg.  Målgruppen for opplæringen er ansatte i Forsvarsbygg som...

Antikorrupsjon

En ting er å kunne retningslinjer og policier, men hvordan knytte dette til praksis? Norsk Tipping ba Storyboard utvikle en praksisnær opplæring som ville gi økt etterlevelse og forståelse av...

Aposys

Storyboard har vært rådgiver i prosessen med å utvikle helhetlig kommunikasjons- og opplæringsopplegg, samt bistå med endringsledelse, basert på målgruppeanalyse.

Top