Gå til hovedinnhold

Våre arbeider

Opplæring vi er stolte av

Xpand


Forsvarsbygg ønsket å tilby opplæring i Xpand som et nettbasert undervisningsopplegg, basert på dagens tradisjonelle klasseromsundervisning.

Laptop med diagrammer og grafer, hender på tastaturet
Sertifiseringen ble utviklet som en læringsplan, bestående av tre deler: teorikurs, systemopplæringskurs og sertifiseringstest.

Bakgrunn

Xpand er Forsvarsbygg sitt datasystem for håndtering av forvaltning, drift og vedlikehold, på bedriftens eiendom, bygg og anlegg.  Målgruppen for opplæringen er ansatte i Forsvarsbygg som skal bruke Xpand som arbeidsverktøy for registrering, håndtering, som underlag til fakturering og til avslutning av planlagte, oppdukkende og kundemeldte henvendelser. De må bestå denne sertifiseringsopplæringen for å få tilgang til å bruke systemet.

Løsning

Sertifiseringen ble utviklet som en læringsplan, bestående av tre deler: teorikurs, systemopplæringskurs og sertifiseringstest.

Teoridelen ble løst med tekst, oppgaver og illustrasjoner, og systemopplæringsdelen er utviklet som interaktive leksjoner der kursdeltakeren må utføre handlinger for å navigere i kurset. Sertifiseringstesten er en avsluttende test med 36 spørsmål, som må bestås for å få godkjent hele Xpand sertifiseringen og få tilgang til Xpand produksjonsdatabase.

Kontakt oss

Flere arbeider

Offentleglova

Kurset er utformet som et digitalt magasin, «Innsyn». Magasinet er delt i fire hovedtemaer som alle inneholder varierte læringselementer som film, animasjon, oppgaveløsning, eksperthjelp og...

YNG Goodies

Sammen med Telenor utviklet Storyboard et digitalt kurs for forhandlere. Kurset tok utgangspunkt i reklamematerialet som var utviklet, og bygde videre på dette. Det gjorde at man kunne gjenbruke...

Kontrollforordningen

Storyboard har, i tett samarbeid med Mattilsynet, utviklet et digitalt kurs med en varighet på ca. 20 minutter. Kurset er delt inn i fem leksjoner, og hver leksjon springer ut fra en felles...

Tilsynsskolen

Storyboard ble leid inn som rådgiver for å utvikle helhetlig løsning.

Antikorrupsjon

En ting er å kunne retningslinjer og policier, men hvordan knytte dette til praksis? Norsk Tipping ba Storyboard utvikle en praksisnær opplæring som ville gi økt etterlevelse og forståelse av...

Aposys

Storyboard har vært rådgiver i prosessen med å utvikle helhetlig kommunikasjons- og opplæringsopplegg, samt bistå med endringsledelse, basert på målgruppeanalyse.
Top