Teknikmagasinet lanserer Flow-app

Teknikmagasinet – riktige dingser i hylla og en litt sprøere hverdag
Teknikmagasinet har nå lansert Flow-app for sine ansatte i 135 butikker i Finland, Norge og Sverige.


Vi har valt att lansera Flow för alla våra medarbetare i samtliga tre länder och vi ser Flow som ett viktigt verktyg för vår internkommunikation och vår utveckling av medarbetare. Med hjälp av systemet vill vi kunna ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt arbete och dessutom kunna sprida tips och idéer till sina kollegor, den geografiska spridningen till trots. Vi har valt att lansera i ett tidigt skede och har en spännande utvecklingsplan vi kommer följa under våren, men redan nu har responsen från våra medarbetare varit väldigt positiv.
Andreas Helander Head of HR