Storyboard lanserer BisGame

BisGame er et skybasert verktøy der alle kan produsere og distribuere engasjerende simuleringsspill i 3D.

I BisGame lager man realistiske, utfordrende og engasjerende spillopplevelser. Med trening og repetisjon øker mestringsfølelsen. Basert på gamification kan man sette opp konkurranser på tvers eller for hele organisasjonen. Score og resultater kan følges av ledere og administrator.

Vil du lage egne 3D-spill?

BisGame er en fleksibel og kostnadseffektiv løsning, der kunden enkelt lager, kopierer, endrer og videreutvikler spill. Du trenger ingen programmeringskunnskaper.

Hvordan fungerer det?

Storyboards internasjonale partnere lager scener og karakterer til en langt lavere pris enn det som er vanlig. Deretter velger du om du vil utvikle spillet selv, om Storyboard skal gjøre det eller om vi skal gjøre det sammen.

Er du interessert i gaming for dine ansatte? Kontakt oss på info@storyboard.no