Statens vegvesen velger Storyboard Learning Center

Med ambisjon om at læring og kompetanseutvikling skal være en integrert del av arbeidshverdagen, valgte Statens vegvesen Storyboard Learning Center som sitt nye LMS. Mye av grunnen for valget var sømløs integrasjon med Office 365, et enkelt og visuelt brukergrensesnitt som er lett å navigere i, og et godt forfatterverktøy integrert i LMS-et.

«Vårt mål er at det skal skapes positive synergieffekter gjennom at flere av våre systemer integrerer Microsoft-applikasjonene i sine løsninger. Et sømløst integrert LMS som tar i bruk applikasjonene i Office 365, vil være vesentlig for å få dette til. Gjennom dette kan vi bidra til å skape mer effektiv samhandling og oppgaveløsning som går hånd i hånd med en sterkere kultur for læring og kompetanseutvikling». Statens vegvesen

Den sømløse integrasjonen mellom Storyboard Learning Center og Office 365 gjør at Statens vegvesens ansatte vil utnytte de samme arenaer og plattformer for arbeid, samhandling og læring.

Storyboard scoret høyest på alle vurderingskriterier:

    • Kvalitet
    • Teknisk implementering, opplæring og brukeradopsjon
    • Pris
    • Standardbetingelser

Storyboard takker for tilliten som valgt leverandør, og ser frem til et spennende samarbeid.