SINTEF valgte Flow-app

SINTEFskolen har valgt Flow-app fra Storyboard som sin sin fremtidige læringsarena for sine ansatte og kunder.

SINTEF er et bredt, flerfalig forskningsinstitutt med internasjonalt ledede spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.