Norwegian – Security Training

Alle flyselskaper og andre virksomheter innen sivil luftfart er pålagt å gjennomføre sikkerhetstrening for alle ansatte. De ansatte må også repetere kurset etter gitte intervaller for å beholde sin godkjenning fra Luftfartstilsynet.

Sikkerhetsrutiner blir ofte ansett som irriterende og tidkrevende aktiviteter. Sikkerhetstrening skal derfor både endre negative holdninger, samt sikre at de ansatte tilegner seg konkret kunnskap. Eksempelvis er det vesentlig å få alle kapteiner til å godta sikkerhetskontroll på lik linje med passasjerer, selv på en liten flyplass hvor kapteinen går gjennom kontrollen flere ganger daglig. Sikkerhetskontroll av alle som skal inn på et sikkerhetsbegrenset område er en av sikkerhetsbarrierene som til sammen sørger for trygge forhold for alle aktører.

Luftfartstilsynets pålegg om sikkerhetstrening er basert på at opplæringen skal ha en varighet på tre timer. Luftfartstilsynet skal også godkjenne kurset. Innholdet er omfattende, og alle må gjennom alt – uansett om de er nyansatt eller har lang erfaring. Hos erfarne ansatte er motivasjonen ofte lav for å bruke tid på et slikt kurs.

Storyboard utviklet i samarbeid med Norwegian kurset Security Training. Kurset er delt i moduler som tar for seg de enkelte deler av flyplassen og flyet. Etter en introduksjonsmodul kan kursdeltakerne fritt velge rekkefølgen på resten av modulene. Virkemidlene i kurset er film, animasjoner og oppgaver.

Det er lagt stor vekt på at kursdeltakerne må reflektere over typiske situasjoner hvor riktig holdning er vesentlig. Alle moduler avsluttes med en test som må bestås får modulen er godkjent. Ved ikke bestått test må hele modulen tas på nytt. Dette sikrer at brukeren må være skjerpet gjennom hele kurset. Samtidig gjør tester på slutten av hver modul, i stedet for en stor og samlet sluttest, at brukeren kan ha fullt fokus på de enkelte temaer under læringen. Dette er viktig siden kurset er så omfattende at mange ikke vil ta hele kurset på en gang.

Resultat

  • Flere tusen ansatte hos Norwegian, og Widerøe som de samarbeidet med om dette kurset, har gjennomført e-læringen siden den ble lansert i 2012.
  • Med Norwegian sin ekspansjon til nye destinasjoner er løsningen utvidet, sist i 2017 med fire nye kurs for ansatte i Irland som jobber på fly til/fra USA.

NORWEGIAN BLE GRUNNLAGT I 1993 OG ER DET TREDJE STØRSTE LAVPRISSELSKAPET I EUROPA MED RUNDT 5500 ANSATTE. DE TILBYR OVER 400 RUTER TIL MER ENN 130 REISEMÅL I EUROPA, NORD-AFRIKA, MIDTØSTEN, THAILAND, KARIBIA OG USA.