Helsedirektoratet: Påfyll – e-læringskurs for driftere av kantiner/matboder i ungdomsskoler

For mange elever utgjør måltider i skolen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbrakt eller blir servert. Måltider i skolen har derfor stor betydning for elevenes kosthold og matvaner. Velorganiserte måltider og gode måltidsopplevelser betyr mye for trivsel, og kan bidra til et godt læringsmiljø. Kartlegginger fra barn og unges kosthold viser blant annet at mange ikke spiser frukt og grønnsaker i tråd med Helsedirektoratets kostråd («fem om dagen»), og at inntaket varierer med kjønn, alder og sosioøkonomisk status.

Kompetanseheving av kantinepersonale er viktig for å sikre elevene et sunt måltidstilbud. For å oppnå dette er det en forutsetning at skoleledere får bedre kjennskap til retningslinjene for skolemåltidet, og at utvikling av nytt materiell skjer i samarbeid med brukergruppene.

Storyboard utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet og Opplysningskontorene en nettside, kantinekurset.no, med et e-læringskurs, en test med diplom, en oppskriftsbank samt mulighet til å registrere seg for nyhetsbrev.

Kurset består av seks moduler med fokus på hvordan starte opp og drifte en kantine, konkrete mattips og inspirerende eksempler på hvordan noen skoler driver gode kantiner. For variasjon i presentasjonen av stoffet, inneholder modulene interessante intervjuer, fargerike bilder, informative tekster, morsomme animasjoner, nyttige linker og ulike oppgaver.

HELSEDIREKORATET JOBBER FOR Å STYRKE BEFOLKNINGENS HELSE OG UTVIKLE GODE HELSETJENESTER. HELSEDIREKTORATET ER UNDERLAGT HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET.