DIFI: E-læringskurs om Offentleglova

Hvordan få et innhold som i utgangspunktet kan virke tørt og kjedelig til å både være motiverende for å lære om selv innholdet og ikke minst motivere til å bidra til en mer åpen forvaltning? Klasseromskurs om Offentleglova har vært gjennomført i mange år, Difi ønsket nå et kurs som skal dekke det grunnleggende kompetansebehovet innenfor Offentleglova for hele statlig sektor. Kurset skal bidra til god forvaltningsskikk, åpenhet og transparens i staten.

Løsning

Storyboard utviklet i samarbeid med Difi e-læringskurset Innsyn, inkludert en prosessveiledning som støtteverktøy. Kurset er utformet som et digitalt magasin, «Innsyn». Kurset er delt i fire hovedtemaer/situasjoner, hvor hver av disse igjen inneholder varierte læringselementer som film, animasjon, refleksjonssamtaler, eksperthjelp og oppgaveløsning.

Brukeren velger selv rekkefølge på gjennomføringen og kan velge mellom de ulike læringselementene.

Til kurset er det laget en prosessveileder med informasjon om hvordan prosessen kan foregå og opplæringsmateriell som bordfoldere, læringsduk, interessevekkere og presentasjoner til bruk i ulike situasjoner.

  

Resultat

  • Innsyn ble lansert i mai 2015 og er blant annet presentert for Kommunalminister Jan Tore Sanner.
  • Kurset er tilgjengelig via www.difi.no for alle ansatte i offentlig sektor og alle andre som er interessert i temaet.
  • Kurset er presentert på flere konferanser og er veldig godt mottatt blant de som har tatt kurset.

 

DIFI SKAL UTVIKLE OFFENTLIG SEKTOR VED Å SE ULIKE ELEMENTER I FORVALTNINGSUTVIKLINGEN I SAMMENHENG, PÅ TVERS AV SEKTORER, VIRKSOMHETSGRENSER OG MELLOM STAT OG KOMMUNAL SEKTOR.