Ansvarlig Vertskap – Kurs om alkoholloven og skjenkereglene for alle ansatte og drivere i utelivsbransjen

Å bidra til et sikkert og trivelig uteliv er en viktig del av jobben på et utested. Da er det nødvendig at de ansatte kjenner alkoholloven godt og opptrer som et ansvarlig vertskap i møte med sine gjester.

Antall skjenkesteder har økt de siste årene, det er stor utskiftning blant de ansatte, og det er en utfordring at alkoholloven ikke blir håndhevet på en tilfredsstillende måte. Resultatet er overskjenking og skjenking til mindreårige. Overstadig berusede personer bidrar til fare for seg selv og andre, da det lett kan oppstå ulykker og slåsskamper. Å sørge for god opplæring er viktig for å motvirke denne trenden.

Løsning
Storyboard utviklet i samarbeid med Sykehuset Innlandet e-læringskurset Ansvarlig vertskap. Kurset tar for seg ulike situasjoner som oppstår ved inngangsdøra til et utested, i baren og ved bordservering. Læringen knyttes til alkoholloven og viser konsekvenser av å ikke følge den. Situasjoner i filmene kommenteres av ansatte fra utelivsbransjen med lang erfaring.

Etter gjennomgått kurs må deltakeren bestå en kunnskapstest med 30 spørsmål før kurset godkjennes.

For å få oversikt over kursgjennomføring og godkjenninger har KoRus-Øst leid Storyboard sitt LMS.

KORUS-ØST ER ETT AV SJU KOMPETANSESENTRE SOM HAR TIL OPPGAVE Å STYRKE KUNNSKAPEN OG KOMPETANSEN PÅ RUSFELTET. HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID BLIR VEKTLAGT. GJENNOM KUNNSKAPSFORMIDLING SKAL KOMPETANSESENTRENE BIDRA TIL ARBEID PÅ TVERS AV SEKTORER OG TILBY IMPLEMENTERINGSSTØTTE SLIK AT PRAKSISFELTET KAN TA I BRUK KUNNSKAPSBASERTE OG EFFEKTIVE TILTAK OG METODER.