Ny leder for digital opplæring hos Storyboard

Storyboard opplever stor etterspørsel etter digital opplæring.

Vi styrker oss ved å ansette Ingrid Somdal-Åmodt Vinje som leder for vårt forretningsområde digital læring. Ingrid skal lede arbeidet med å skape og videreutvikle gode digitale læringsløsninger som kan bidra til god mestringskultur hos våre kunder.

Ingrid Somdal-Åmodt Vinje kommer fra stillingen som leder for utdanning og forskning i Abelia, hvor hun har jobbet med å sikre politisk gjennomslag ved å arbeide strukturert, proaktivt og koordinert mot politiske beslutningstakere og andre interessenter. Hun har i tillegg jobbet tett opp mot andre fagområder innen bærekraft, teknologi, innovasjon, design og miljø.

Vinje har en master i pedagogikk med fordypning i menneske-maskin-interaksjon og en bachelor i spesialpedagogikk. Hun er også fast teknologispaltist i DN hvor hun særlig adresserer skjæringsfeltet mellom kunnskap og teknologi. Hun har bred erfaring innen utdanningssektoren fra blant annet grunnskole og universitet. Tidligere har hun deltatt i etableringen av Oslo Edtech Cluster som forretningsutvikler og har flere års erfaring som frivillig leder for kursholderenheten i Oslo Røde Kors.

Vi gleder oss til å få Ingrid ombord, og sammen ta nye steg i en spennende fremtid.

(Foto: Ilja C. Hendel)